Minipivovar Morous Rýmařov

další svrchně kvašená APA nově na čepu, tentokrát chmelená při varu i studeně nejznámějším australským chmelem Galaxy, takže ve výsledku je to takový česko-americko-australský ejl
EPM 12 %

You may also like...