Minipivovar Červený vlk Boží Dar

na čepu:
Svatoannenský Ale
Jde o summer ale, EPM 10,5 %, IBU 34, alk.: 4,2 %.
Použity chmely Gaia a Citra.

You may also like...