Minipivovar Vik Praha

dne 10.5. OD 17:00 – opékání špekáčku
na čepu:
Ležák 12°
Sorbet 13°
New England IPA 14°