Minipivovar Dubňák Dubňany

v prodeji Chmelda
místní jedenáctistupňový ležák z čerstvého chmele
.