Minipivovar Spojovna Praha

na čepu
stout Šeberovský Fešák 14
.