Panský pivovar Rosice u Brna

Pivovar v Rosicích vznikl jako panský patrně někdy v 16. století. Mezi jeho majiteli najdeme několik významným rodů a jmen.
Pivovar nejdříve patřil společně se zámkem pánům z Lipé. Roku 1562 je však majetek převeden na Jana staršího ze Žerotína. Po něm žerotínskému panství vládl jeho syn Karel – tedy politik, který významně přerostl hranice Moravy.
Karel starší ze Žerotína se v letech 1607-9 ve sporu římského císaře Rudolfa II. habsburského a jeho bratra Matyáše postavil na stranu uherského krále. Podílel se tak na vzniku rakousko-uhersko-moravské konfederace, do které se snažil zapojit české stavy, které v tu dobu jednaly s Rudolfem II., jehož se za vydání tzv. Rudolfova Majestátu rozhodly podpořit.
Žerotínové na svém panství v Ivančicích podporovali jednotu bratrskou a Karel starší ze Žerotína, jako jeden z mála evangelíků po Bílé hoře, mohl v českých zemích setrvat. Po jeho smrti získal Rosice i s pivovarem vojevůdce Albrecht z Valdštejna, po němž následovala celá řada spíše méně známých panských rodů.

Není pravděpodobné, že by rosický pivovar někdy významněji přerostl hranice svého regionu. Pivo zde vyrobené proto sloužilo zejména pro místní spotřebu. Od poloviny 19. století začal být pivovar dáván do pronájmu. Prvním nájemcem byl Jan Brauner a jeho rodina. Těžko říci, zda rosického nájemce můžeme ztotožnit s majiteli firmy J. a E. Brauner v Brně na Pekařské ulici, patrně však ano. Pivovar a sladovna Brauner krachuje v roce 1898 pod tlakem blízkého starobrněnského pivovaru. Rosice o rok později přebírá druhý brněnský „gigant“ firma Moravia, která si již 7 let předtím pronajala pivovar v Jehnicích (dnes součást Brna) a později získává Rájec nad Svitavou a společně se „Starobrnem“ i Hrušky, Sokolnice nebo Kuřim. Pivovar Moravia krachuje v důsledku hospodářské krize v roce 1933. V té době se již v Rosicích pivo nevařilo. V části pivovaru fungoval hostinec. Ze zchátralých zřícenin pivovarských objektů byl vybudován přilehlý Lidový dům, ve kterém byla za druhé světové války zřízena německá škola.

Čtěte také:  Pivovar Ivanovice na Hané

Dnes je objekt bývalého pivovaru ruinou, která neslouží ani vzdáleně původnímu účelu. Některé budovy nestojí vůbec, řada dalších je v dezolátním stavu. Od roku 2005 využívá objekt Občasnké sdružení Prádelna a rosický divadelní spolek. Zpracován je projekt přestavby, který je dostupný na webových stránkách http://pradelna.rosice.cz/www/index.phtml?id=pivovar
Na místě by mělo vzniknout kulturní centrum, které podle některých informací (almanach Rosice 100 let městem) doplňuje „vize minimuzea, ve kterém by se po letech opět vařilo pivo.“

autor: Filip Vrána