Pivovar Olešnice v Orlických horách

Obec vznikla v jedenáctém století a tvořila ji původně odpočívárna s noclehárnou, později s kovárnou. Nejstarší písemnou památkou o Olešnici je zápis z 11. června 1354. Na městečko byla povýšena roku 1607.
Ač bydlím na jižní Moravě, zavítal jsem tentokrát do Olešnice v Orlických horách, malebného městečka na hranici s Polskem (dříve Německem). Historickou část obce tvoří především náměstíčko s kostelem. Hned vedle tohoto minicentra přitom ještě v roce 2004 stál pivovar, který musel být srovnán se zemí a jediné co z něj zbylo, jsou rozsáhlé sklepy a přilehlá, notně zdevastovaná, hospodářská budova, z které lze zaslechnout bečení ovcí.

Pivovar v Olešnici vznikl v roce 1869, kdy se do obce přiženil Oskar Migula, který tu založil soukromou akciovou společnost. Stavba proběhla poměrně rychle. Začalo se v srpnu 1869 a první várka byla k dispozici již v lednu následujícího roku. Výstav místního pivovaru nikdy nebyl velký, takže odbytiště zdejší pivo hledalo především v okolních obcích, a to nejenom v rámci hranic dnešních Čech. Podle dat za rok 1873 činil výstav 8600 věder rakouských, tedy cca 4867hl. Podíváme-li se na výstavy konkurence z okolí, pak v Opočně vařili Colloredo Mansfeldové ve stejném čase 9600 věder (5433hl), v Novém Městě nad Metují Dietrichštejnové 7520 (4256 hl) a Dobrušce, odkud Oskar Migula přišel, dokonce 17 820 věder (10 086hl). Dalším konkurentem byl pivovar v Náchodě, který zahájil svou činnost v roce 1872.

Čtěte také:  Z dějin pivovarnictví v Novém Městě na Moravě

Oskar Migula (1838-1929) spravoval olešnický pivovar celkem 40 let. Tedy do roku 1909, kdy ve svých 71 letech odešel na odpočinek. Migula měl tři syny Walberta, Richarda a Erdmanna, kteří pivovar vedli v různých funkcích nadále až do roku 1945.

Od svého vzniku byl pivovar zařízen na ruční práci a přírodní chlazení, což vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyl v Olešnici problém. Některé pohony byly elektrizovány v roce 1908, strojním se pivovar stal v roce 1924. V tomto roce došlo i k přestavbě varny. Zajímavé je, že jednotlivé výstavy od vzniku pivovaru postupně spíše klesaly. Před první světovou válkou byl výstav kolem 3 tisíc hl. V sezoně 1918/19 kolem 1000hl, 1920/21 – 2000 hl, po rekonstrukci v roce 1924 stoupl výstav na 3800, aby postupně klesal až pod 3000 v období Mnichova.

Výroba olešnického piva byla ukončena v roce 1945. Majitel i podsládek Walther Pallman byli s rodinami odsunuti do Německa. Pivovar se stal majetkem československého státu, ale vaření piva již obnoveno nebylo.

Vybavení získal pivovar v blízké Dobrušce, objekt byl přidělen obci, která jej předala Státnímu statku ve Smiřicích. Někdejší pivovar tak sloužil jako garáže pro zemědělské stroje, jídelna pro rolníky a skladiště. Vzhledem k nedostatečné údržbě se začal dostávat do stále horšího stavu. Tato situace pokračovala i v devadesátých letech, kdy pivovar koupila společnost SUNFOOD. K demolici objektu došlo v říjnu 2004.

Za poskytnutí podkladů a archivních fotografií k článku děkuji Zdeňku Bachurovi, kronikáři Olešnice v Orlických horách

Pozn.: Fotografie současného stavu pořídil autor článku.

autor: Filip Vrána