Historie pivovarnictví v Polné

Město Polná u Jihlavy patří mezi místa s velice bohatou pivovarskou historií, vždyť v místním měšťanském pivovaru několik let vyrůstal i mladý Bohumil Hrabal. Míst, kde se vařilo pivo, bylo v Polné hned několik, a to jak měšťanských, tak panských. Dva pivovary fungovaly ještě v první polovině 20. století a jejich budovy dodnes stojí v poměrně zachovalém stavu.
Historii zdejšího pivovarnictví máme podrobně zmapovánou díky velice čtivé publikaci Milana Šupa a Jan Prchala „Polenské pivovary, hospody a hospůdky“, kterou v roce 2004 vydal Klub za historickou Polnou.

Čtěte také:  Vaření piva v Dolních Kounicích

Vzhledem k tomu, že historie zdejšího pivovarnictví byla již vyčerpávajícím způsobem zpracována1, věnujme se podrobněji jen existenci jednotlivých pivovarských objektů a některým důležitým datům.

Polenští měšťané obdrželi právo na vaření piva již v polovině 13. století. Toto právo bylo pak dále potvrzováno, např. pány z Lipé, Ješkem Ptáčkem z Pirkštejna a dalšími šlechtici. V raném středověku předpokládáme vaření piva v jednotlivých měšťanských domech. Koncem 16. století již patrně existovaly pouze dva měšťanské pivovary, a to horní a dolní.

místo, kde stával tzv. dolní městský pivovar – snímek autora

Horní pivovar stával v jižní městské hradbě, a to až do velkého požáru v roce 1863, kdy byl jako většina domů v Polné zničen požárem a musel být obnoven do současné podoby. Tzv. dolní pivovar stával v prostoru dnešního Sezimova náměstí. Provoz zde byl zrušen v roce 1703 a objekt zdemolován. Na jeho místě stojí tři domy.

měšťanský pivovar-rytina – z archivu Klubu za historickou Polnou

Co se týče panských pivovarů, ten původní byl přímo v areálu polenského hradu, a to patrně v místech, kde je dnes umístěna Základní umělecká škola. V této lokalizaci byl pivovar zrušen za Waltera Xavera Františka Dietrichštejna. Nový barokní pivovar byl postaven v letech 1710-3 pod hradem u tzv. Lázeňského rybníka. Dietrichštejnové pivovar vlastnili až do vzniku Československa v roce 1918. V roce 1920 objekt koupil jejich nájemce sládek Jindřich Volenec. Výroba zde skončila v roce 1927, kdy došlo k fúzi s měšťanským pivovarem. Tímto datem byla konečně ukončena několik staletí trvající a často poměrně ostrá konkurence mezi oběma stranami, panskou a měšťanskou.

snímek zachycuje místo, kde stával patrně původní panský pivovar na hradě – snímek autora

Panský pivovar, na pivních etiketách označovaný jako „Kateřinský“, ve dvacátých letech 20. století vystavoval více než 3 000 hektolitrů piva, přičemž výstav měšťanského pivovaru byl v době fúze prakticky stejný. Po spojení se zvýšil na 7 600 hektolitrů, přičemž nejvíce bylo vyrobeno v sezoně 1928-9. Za hospodářské krize výstav opět poklesl, prakticky na situaci před fúzí obou pivovarů. V Polné se pivo vařilo ještě v roce 1948, kdy byl zdejší pivovar s výstavem 4 226 hl zrušen.

panský pivovar – z archivu Klubu za historickou Polnou

Čtěte také:  Pivovar Verneřice

V budově bývalého panského pivovaru je dnes provozována nábytkářská výroba firmy TEAK spol. s r.o. Dochovala se z části také bývalá lednice, která je dnes využívána jako soukromý sklep. Objekt měšťanského pivovaru vlastní polenský podnikatel Ivan Vlach, který investoval do nákladné rekonstrukce a budovy adaptoval na bydlení. Oba zmíněné objekty jsou památkově chráněny.

Poznámky:
1 Historii zdejšího pivovarnictví byly věnovány i některé články zveřejněné ve sborníku Polensko (roky 1998 a 2004). Za první republiky byla vydána dále kniha Rérych, B.: Právovárečné měšťanstvo v Polné, Polná 1930.

autor: Filip Vrána