Bílovecká vrchnost vařila pivo ve Velkých Albrechticích

Město Bílovec naleznete na mapách asi 20 kilometrů jihozápadně od Ostravy. Ve středověku šlo o klasické poddanské město se zámkem, náměstím, vrchností, měšťany … takových v našich krajích naleznete desítky. Dalo by se předpokládat, že i zde se to od pradávna neobešlo bez věčných pří mezi panstvem a právovárečníky kvůli prodeji piva. V Bílovci tomu tak dlouho nebylo.

Vrchnost vlastnila pouze sladovnu a prodávala její produkty právovárečníkům, od kterých potom inkasovala poplatky za výrobu a prodej měšťanského piva.

Vše se změnilo až v 17. století. Roku 1696 je již zdokumentován vrchnostenský pivovar v přímé blízkosti zámku v areálu předzámčí. Nevelký panský provoz však ve městě nadlouho nezůstal.

Roku 1729 došlo k ničivému požáru města Bílovce včetně zámku. Zřejmě shořel i vrchnostenský pivovar.

Šlechta sice výrobu piva obnovila, nikoliv však již v rámci města, ale vybudovala zcela nový pivovar v panské vsi Velké Albrechtice. Vrchnostenský pivovar ve Velkých Albrechticích byl prvně zmíněn v polovině 18. století. Obec leží v údolí říčky Bílovky nadohled z oken zámeckých komnat. Panstvo tak mohlo sledovat kouř z komína svého pivovárku a přitom bylo chráněno od nebezpečí požáru.

Zrušení propinačního práva bylo pro vrchnostenský pivovar fatální. Velkoalbrechtické varny vyhasly někdy po roce 1900.

Prameny: Fabián, P. – Starec, M.: Pivovarství v Bílovci a Velkých Albrechticích. Kvasny Prum. 62, 2016, č. 6, s. 173–179