Minipivovar Dva kohouti Praha

na čepu MY
za studena chmelený ležák 12°
alk.: 5,2 % IBU: 30
použity slovenské slady a české chmely Žatecký Poloraný Červeňák a Saaz Special.