Minipivovar Šestajovice

na čepu piva:
10% světlá Zikmund
11% světlá Bellott
12% světlá Křižovnik
11% pšenice Jeník
15% tmavá Kojata