Minipivovar Šestajovice

na čepu piva:
10% světlá Zikmund
11% světlá Bellott
12% světlá Křižovnik
9 % APA