Pivovar Plumlov

Obec leží asi 7 km západně od Prostějova.
Vznik plumlovského pivovaru spadá asi do doby, kdy plumlovské panství držel Vratislav z Pernštějna, ten byl znám svými podnikatelskými aktivitami, zejména v oboru rybnikářství a pivovarnictví. V roce 1495 udělila tehdejší majitelka panství Johanka z Kravař Plumlovu a sousedním Soběsukám určitá privilegia, ale zato obě zmíněné obce musely čepovat vrchnostenské pivo a víno.

Čtěte také:  Zámecký pivovar Hartenberg (1603 – 1945)

První však písemná zmínka o plumlovském pivovaře pochází z tzv. „Urbáře plumlovského panství“ z roku 1590. Mimo jiné, v r. 1611 se na Plumlově uvařilo 5 100 sudů piva, v přepočtu to činí 12.648 hl. Plumlovský pivovar patřil k největším na Moravě. Zařadil se až na třetí místo za pivovar v Olomouci a Třebichovicích. U pivovaru byly tři chmelnice, v robotních povinnostech bylo i sklízení divokého chmele. Vrchnost držela pivovar ve své režii asi do roku 1869. Po zrušení robot a v konkurenci nových pivovarů, vzniklých převážně v Prostějově, podnik neobstál. Na čas byl plumlovský pivovar pronajat k závěru pak již jen sloužil prostějovským pivovarům jako sklad.


Již před léty vybavení pivovaru vrchnost prodala do Prostějova. Objekty chátraly, pivovarnická činnost ustala před rokem 1900 (asi 1886-1893). Podle kupní smlouvy z 17. 11. 1924 Jan II z Lichtenštejna prodal zpustlý objekt plumlovského pivovaru plumlovskému staviteli Juliu Šrámkovi a plumlovským Sokolům. Stavitel Šrámek v přední části pivovaru vybudoval byty a objekty k obchodním účelům. Sokoli zbořili část pivovarské budovy, v západní části vybudovali kino. Kolem kina zřídili zahradu sloužící k jejich aktivitám. Kino vybudovali v roce 1925.