Pivovar Velehrad

Pivovar byl zrušen v roce 1913. Výstav dosahoval asi 2 600 hl. Majitelem byl Katolický podporovací spolek (1883-1913), ale provoz byl pronajímán.


Cyrilometodějské Družstvo Velehrad, které si vzalo na sebe vybudování poutního domu Stojanov, zakoupilo v únoru 1922 rozsáhlou a pevnou budovu, pivovaru, postavenou cisterciáky v roce 1733 včetně celého souboru budov i se zahradami , pastvinami, sklepy. Budova bývalého pivovaru v roce 2002 stála, nacházel se v ní tzv. exerciční dům řádových sester. Jedná se jednu z nejkrásnějších historických budov v obci. Obec Velehrad plánovala v roce 2004 vybudovat záchytnou vodní nádrž. Bude v místě, kde až do třicátých let 20. století byl takzvaný ledový rybník. Vytěženým ledem byly totiž tehdy zásobovány někdejší sklepy velehradského pivovaru. Na jaře byl rybník vypuštěn, plocha byla oseta obilím a po jeho sklizni byl rybník opět napuštěn vodou.