Historické pivovary R,Ř

Rabštejn nad Střelou

 

Pivovar Rabštejn nad Střelou

foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Manětína >>>
zrušen asi 1910; 800 hl; PS
maj.: hrabě Lažanský, Fr.Hlaváček
Račice
Schoeller, pivovar a sladovna Račice
zrušen asi 1880; 500 hl; VY
Radenín

 

 

Pivovar Radenín
Pivovar založil Jan Černín z Chudenic v první polovině 17. století. Pivovar byl zrušen asi 1886; roční výstav 1 500 hl. Jak vyplývá ze služebního hlášení správy velkostatku, jelikož nemohl konkurovat pivovarům okolním. Od té doby sloužil jen jako sklad piva Chýnovského. Poslední majitel byl hrabě Kolowrat. TA
Radešín

 

Vrchnostenský pivovar Radešín

foto lokace
zrušen asi 1890; 1 500 hl; ZS
maj.: M.Durý
Radíč

 

Pivovar Radíč
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
zrušen asi 1900; 2 000 hl; PB
maj.: E.Kallberk
Radim

 

Zámecký pivovar Radim

foto lokace
zrušen asi 1890; 1 000 hl; KO
maj.: kníže Lichtenstein
Radiměř
Pivovar velkostatku Radiměř ; Mährisch Rothmühl
zrušen asi 1898; 400 hl; SY
Radnice

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Měšťanský pivovar Radnice

foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 2.díl >>>
1587 – 1945; 5 000 hl; RO
V roce 2002 pivovar vlastnila společnost, která se zabývala úpravou osiva.
Šternbergský pivovar Radnice ; Zdeňka hraběte z Sternbergu parostrojní pivovar v Radnicích

foto lokace etikety
1865 – 1959; 10 000 hl
maj.: Jiří Sternberg
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Zdeňka hraběte z Sternbergu parostrojní pivovar v Radnicích“, Radnice (okr. Rokycany) (majitel Jiří Sternberg).
1948-1959 Západočeské pivovary n.p.
V roce 2002 pivovar využívala firma k potravinářské výrobě a produkci nápojů.
Raduň

 

 

Zámecký pivovar Raduň

foto lokace
Původně zemanská tvrz přestavěná v 16. století za Tvorkovských z Kravař na renesanční zámek o třech arkádových křídlech, doprovázený hospodářským dvorem, pivovarem a rozlehlým smíšeným lesoparkem se čtyřmi rybníky.
Hradební novogotická zeď byla vybudována v roce 1849 pod západním křídlem zámku z lomového neomítaného zdiva, vázaného na maltu v místě bývalých sklepů někdejšího panského pivovaru, vyhořelého na konci 18. století.
Pivovar stával v místech nynějšího fotbalového hřiště. Dnes již zbyly jen sklepy, jež byly vybudovány v zámeckém kopci.
Radvanov

 

 

Pivovar Radvanov

foto lokace
zrušen 1924; 500 hl; TA
posl.maj.: M.Tůmová. Součástí velkostatku pod zámkem, kde byly i lihovar a cihelna.
Rájec-Jestřebí

  

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

Zámecký pivovar Rájec nad Svitavou ; Schlossbrauerei Raitz a. d. Zwittawa

foto lokace etikety video
1368 – 1974; 40 000 hl; BK
V moravských zemských deskách je zmínka o pivovaru v Rájci již ve 12. století. Šlo zřejmě o přípravu piva v domácím prostředí, na měděných pánvích malého obsahu a na otevřeném ohništi. Teprve za majitelů panství Drnovských lze již hovořit o skutečném pivovaru. Pro potřebu várky byla v té době vysazena chmelnice v blízkosti dnešního hřbitova.
Od 17. století se panství postupně dostává do rukou relativně progresivního rodu Salmů, za jejich panování proběhla zásadní přestavba pivovaru v letech 1894–1898. V souvislosti se zmenšováním velkých panství v roce 1924 odkoupila od rodu Salmů pivovar Moravia Brauerei und Malzfabriks A.G. Brünn neboli společnost Moravia, akciová společnost pivovarů v Brně, Jehnicích, Rájci a sladoven v Rajhradě, Králově Poli, Řečkovicích a Hradčanech, která vlastnila i několik dalších pivovarů, jak jest patrno z názvu, a pokračovala ve vaření piva až do konce 2. světové války. V roce 1945 byl pivovar zestátněn, následně spadal pod národní podnik Starobrněnský pivovar a sladovna a rok po povýšení Rájce-Jestřebí na město byl v roce 1974 zrušen stejně jako řada dalších malých pivovarů té doby. Po odprodeji zařízení převzalo budovy jednotné zemědělské družstvo v Rájci. To se v 90. letech 20. století transformovalo na akciovou společnost ZERA Rájec, k obnově pivovarnictví však již nedošlo. (zdroj: www.spravnym.smerem.cz)
Posl.maj.: Salm-Reifferscheidt, Akciová společnost Moravia, starobrněnský pivovar,1948-1959 Středomoravské
pivovary n.p., 1960-1974 Jihomoravské pivovary n.p.;
vyráběl mj. Rájecký světlý ležák 12°; Budovy byly ještě v roce 2010 zachovány a komerčně využity.
Rajhrad

 

 

 

Benediktinský pivovar Rajhrad

foto lokace
zrušen 1929; 3 000 hl; BY
V polovině 14. století se v klášteře začíná vařit pivo, což bylo v této době hlavně výsadou měst. Po určitou dobu vařily pivo v Rajhradě pivovary dva: klášterní a pivovar městečka. Díky tomu se začínalo v Rajhradě rozvíjet i chmelařství. Koncem 16. století se vařilo pivo pouze v klášteře. 14. století můžeme chápat jako století hospodářského rozvoje kláštera a celého klášterního panství.
Rakovník

 

 

 

 

Rakovnický pivovar a sladovna, akciová společnost

foto lokace
článek: Pivovar Rakovník >>>
1454 – 1997, obnoveno; 170 000 hl
Várečenská společnost v Rakovníku; 1948-1950 Kladensko-rakovnické pivovary n.p., 1951-1952 Berounsko-rakovnické pivovary n.p., 1953 Brdské pivovary n.p., 1954-1957 Krušovické pivovary n.p., 1958-1959 Berounsko-rakovnické pivovary n.p.,1960-1990 Středočeské pivovary n.p., 1993-1997 Pivovar Rakovník spol.s r.o.
Ramzová
Pivovar Ramzová
zrušen 1898; 500 hl; JE
Rančířov
Pivovar Rančířov ; Ranzern
zrušen asi 1900; 300 hl; JI
Rantířov

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar při dvoru Rantířov ; Fussdorf
zrušen asi 1890; 400 hl; JI
Vůně vařeného moku se táhla se v 18. století údolím u Rantířova, kde začali s vařením místní dominikáni, navzdory slibům, že pivo vařit nebudou. Nic nepomohlo ani poničením celého jejich výrobního zařízení, vařilo se dál. Ještě v 19. století jedna z dochovaných pohlednic ukazuje pijáka piva sedícího na sudě. Teprve neúprosný konkurenční boj znamenal uzavření tohoto pivovaru a odvezení všech zdejších krásných pivních lahví do nedaleké důlní šachty. Nejznámější
chmelnice v okolí Jihlavy byly u Rančířova, kde se sklízel chmel ještě do poloviny 18. století, což dokazuje katastrální plán této vsi z roku 1785. Chmelnice se rozkládaly kousek od farního kostela sv. Petra a Pavla na svahu otočeném k jihozápadu. Uvedený pomístní název Bey Hopfen Garten, Na chmelnicích, to bezpečně dokládá.
Rašovice

 

Pivovar Rašovice
zrušen asi 1880; 50 hl; TA
maj.: Adolf Steiner
Rataje nad Sázavou

 

Zámecký pivovar Rataje nad Sázavou

foto lokace
článek: Putování po historických pivovarech Dolního Posázaví I. >>>
video: Historické pivovary Dolního Posázaví >>>
zrušen asi 1890; 2 000 hl; KH
maj.: kníže Jan II. Liechtenstein; Nachází se v předhradí zámku, postaven v renesančním slohu, historická památka. Budovy pivovaru přestavěny na kino.
Ratboř

 

Pivovar Ratboř
zrušen asi 1890; 500 hl; KO
maj.: T.Birnitzová ; Přesné datum založení pivovaru (čp.82) není známo. Byl zřízen na várky po 12 sudech. Zanikl po roce 1870. Potom zde byly zřízeny byty a sklad. Od roku 1997 budova slouží organizaci Český junák.
Ratibořice u Jaroměřic nad Rokytnou

 

Pivovar Ratibořice
zmínka z roku 1509; TR
Ratměřice
Pivovar Ratměřice; Radmierschitz
BN
Rázová

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar a sladovna Rázová

foto lokace
Razová bývala podstatně větší obcí než je dnes. Kolem roku 1900 v ní žilo 2500 obyvatel. V současné době má kolem 500 stálých obyvatel a část je využívána chalupáři. Pivovar bratří Bittmannů stál v Razové do roku 1928. Poté byl přeměněn na sladovnu, která zanikla o jedenáct let později. Z vyprávění potomků rodiny Bittmannů se dozvídáme, že rodina provozovala pivovar i sladovnu již od 19. století. Vzhledem k velikosti objektu musel pivovar dodávat pivo nejen ostatním hospodám v obci, ale určitě i do okolních vesnic.
Po roce 1910 došlo k výraznému rozvoji průmyslové výroby piva (Pivovar a likérka Řádu německých rytířů v Bruntále) a malé pivovary nemohly tomuto trendu stačit výstavem, kvalitou, ale ani cenou. Zanikl tedy i pivovar v Razové a zůstává zde jen výroba sladu. Po roce 1945 však zanikla i tato výroba a objekt sloužil zemědělcům jako sklad. Postupně došlo k devastaci objektů a dvorní část se rozpadla zcela. Až po roce 2000 byl objekt prodán do soukromých rukou a došlo k demontáži zařízení pro úpravu obilí na slad. V objektu byla i velká hostinská místnost a rozsáhlé sklepy, které v minulosti zcela určitě sloužily pro úschovu ledu pro další hostinské provozy. (zdroj: www.technicke-pamatky.cz)
Rychmburk (Předhradí)

 

Pivovar Rychmburk ; Reichenburg
foto
článek: Pivovar Rychmburk >>>
Rejdice

 

Kořenov jako obec oficiálně vznikla v roce 1960 sloučením samostatných obcí Polubný a Příchovice s osadami Rejdice a Jizerka. V roce 1830 v Rejdicích žilo 462 obyvatel a fungovala zde vinopalna a pivovar na dvacet sudů.
Rejštejn
Měšťanský pivovar Rejštejn ; Unterreichenstein
zrušen asi 1900; 300 hl; KT
Rockendorf

 

Pivovar Rockendorf
zrušen asi 1900; 600 hl; SO
maj.: H.Adele ; obec zrušena
Rochlov

 

Pivovar Rochlov
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Huti Heřmanovy >>>
Rokycany

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

Měšťanský pivovar Rokycany; Právovárečný pivovar Rokycany

foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Rokycan díl.1 >>>
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Rokycan díl.2 >>>
Měšťanský pivovar vybudovali právováreční měšťané, kteří dříve vařili pivo v Klincovském pivovaru ve Spilce. V roce 1862 zakoupili louku u Příbramské ulice a v roce 1863 byly otevřeny pivovarské sklepy. Stavba nového parostrojního pivovaru byla zkolaudována v roce 1901 a v tomtéž roce byla uvařena první várka piva. Výrobní kapacita pivovaru byla 3 000 hl/rok. V roce 1920 měšťané vyměnili várečné právo za akcie Štěnovického pivovaru (200 Kč/akcii). Obecní várečná práva prodalo i městské zastupitelstvo o tři roky později. Novým majitelem se tedy stává Štenovický pivovar a.s., který ovšem po několika letech v Měšťanském pivovaru vaření piva ukončil z důvodu neziskovosti. Od roku 1927 pivovar sloužil jako sklady Štěnovického pivovaru (po fúzi s Štěnovického pivovaru s Gambrinusem jako sklady Plzeňských pivovarů). V roce 2003 zřízena rekonstrukcí pivovarského skladu v části areálu Stanice technické kontroly pro osobní automobily.
Pivovar při velkostatku v Rokycanech ; Obecní pivovar; B.Kraftová parostrojní pivovar Rokycany

foto lokace
Obecní pivovar byl vybudován v roce 1731. Pivovar byl pronajímán a nejvýznamnějšími nájemci byla od roku 1854 rodina Kraftova. V roce 1912 došlo k rekonstrukci a pivovar byl přeměněn parostrojní pohon. Dalšími nájemci byli Anna Partiová, František Čáp, Vojtěch Kozák a Kristián Turnwald. Po druhé světové válce se pivovaru moc nedařilo a v roce 1927 byla dokonce snížena pivní dávka. Ve stejném roce byly provedeny opravy (střechy a elektroinstalace) a začala jednání se Štěnovickým pivovarem o možném prodeji. Výroba v obecním pivovaru stále klesala (poškozena válečnou a poválečnou dobou a konkurencí velkých pivovarů) a postupně byl tento závod vytlačován ze všech místních hostinců. Štěnovický pivovar byl v té době již majitelem Právovárečného pivovaru v Rokycanech a v roce 1928 městská rada souhlasila s prodejem Obecního pivovaru. Rozhodnutí o prodeji Obecního pivovaru se ovšem nesetkalo s podporou od městské reprezentace a bylo schváleno odsunutí prodeje. Krátce nato, Štěnovický pivovar svou nabídku odvolal. V roce 1929 koupil pivovar Jiří Šternberk, který objekt používal jako sklad pro svůj pivovar v Radnicích. Pivovarnictví se do této historické budovy V roce 1942 byl šternberský pivovar zrušen a Šternberkům byl zabaven veškerý majetek. Po druhé světové válce se v tomto historickém domě již nikdy pivo nevařilo a objekt sloužil k různým účelům (prádelna, sklad ovoce a zeleniny, nebo velkoobchod s ovocem a zeleninou).
Pivovar Na rychtě
foto
Na rohu Malého náměstí a Sladovnické ulice stával patrový měšťanský dům, později hostinec Na Rychtě, který patřil k nejvýznamnějším právovárečným domům v Rokycanech. V roce 1776 jej koupilo právovárečné měšťanstvo a od roku 1788 zde byla sladovna.
V l. polovině 19. století probíhala oprava domu a ve 2. polovině 19. století zde vznikl hostinec „V Pekle“. V roce 1922 dochází s novým majitelem Václavem Hanzelín k přeměně z měšťanské sladovny na soukromý dům se 4 bytovými jednotkami a hostincem „Na Rychtě“. V roce 1955 dochází k přeměně hostince na jídelnu. Závodní jídelna zde byla až do roku 1981, kdy se zřítila část domu (vlivem povětrnostních podmínek a zbořením sousedního domu). Roku 1982 byl objekt zbořen. V 90. letech bylo prostranství po domu „Na Rychtě“ vyasfaltováno a byla zde postavena budova České spořitelny.
Interiér hostince Na Rychtě, který stál na rohu Malého náměstí a Sladovnické ul. Na místě dnešní budovy České spořitelny. Původně se nazýval „V pekle“, nový název dostal až po renovaci v roce 1922. Fungoval s omezením až do roku 1981, o rok později byl dům stržen.
Pivovar U spilky (měšťanský)
foto
V prostranství U Spilky se nacházely dva pivovary. Klášterní pivovar (patřil rokycanskému klášteru augustiniánů) připadl obci v 16. století, a druhý Klincovský (nazývaný též Podkostelní nebo Matějovský) pivovar byl zakoupen právovárečními měšťany. Obecní pivovar zde fungoval až do roku 1731, kdy město vybudovalo nový pivovar v Příbramské ulici. V roce 1861 koupili právováreční měšťané objekt bývalého Klášterního pivovaru (majetek obce) a spojili oba pivovary. Pivovar zde existoval až do počátku 20. století, kdy právováreční měšťané postavili nový parostrojní pivovar na Pražském Předměstí. Objekt koupila obec, která do objektu investovala a vybudovala nájemní byty pro chudší obyvatelstvo. V 70. letech bylo plánem objekt rekonstruovat a zřídit dům s pečovatelskou službou. Tento plán se ovšem nikdy neuskutečnil. V roce 1995 byl navrhnut další nerealizovaný záměr, který navrhoval v bývalém pivovaru založil denní stacionář pro staré a nemocné lidi a ubytovnu pro matky s dětmi. V roce 1997 prošla Spilka celkovou přestavbou a vzniklo zde 15 nových nájemních bytů. Z původního objektu zůstaly zachovány jen obvodové zdi, vnitřní dispozice byla změněna.
Rokytnice nad Jizerou

 

Harrachův pivovar Horní Rokytnice ; Rochlitz

foto lokace
zrušen 1945; 7 000 hl; SM
posl.maj.:Otto Harrach. Pivovar v Horní Rokytnici byl postaven roku 1724. Pivo se zde přestalo vařit do roku 1930. K pivovaru patřil i lovecký zámeček hraběte Harracha později upravený na Hotel Olympie. Pivovar později sloužil Státnímu statku a zboural se roku 1976.
Rokytnice nad Rokytnou
Pivovar Rokytnice nad Rokytnou
Zmínka z roku 1695. TR
Rokytnice v Orlických horách

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Rokytnice v Orlických horách

foto lokace
1868 – 1935; 5 000 hl; RK
posl.maj.:hraběnka Nostic-Reineková
Významnější doložená stavební činnost na rokytnickém panství je však připisována až Ottovi z Nostitz (1608-1664), který panství přejímá v roce 1643. Tento ještě v tomto roce nechal v Rokytnici znovu postavit pivovar. Do konce 60. let 20. století stál v dnešním Sídlišti 1. máje bývalý panský pivovar. Vaření piva je v Rokytnici doloženo již v roce 1568.
Výrobu piva zahájil po svém příchodu na rokytnické panství německý šlechtic Joachim Mauschwitz. Ve výrobě piva úspěšně pokračoval i další významný rod vlastnící Rokytnici – Nosticové. Pivovaru se dařilo až do doby ekonomického krachu Nosticů ve 30. letech 20. století. Následně patřil pivovar do konce 2. světové války pod pivovar v Hanušovicích. Známým sládkem, kterého někteří ještě pamatují, byl Alois Plachetka. Na severovýchodní straně budovy pivovaru byl osazen barokní alianční erb Nosticů a slezského rodu svobodných pánů Metychů z Čečova, resp. Kryštofa Václava Nostice a jeho manželky Marie Juliány Metychové. Jeho stáří lze datovat do poslední čtvrtiny 17. století. V období socialismu začal chátrat i starý pivovar. Nějaký čas jej ještě využíval tehdejší státní statek, ale již na konci 60. let začal být špatný stavební stav budovy alarmující. Došlo tedy na jeho částečnou demolici. Poslední zbytky pivovaru vzaly za své v druhé polovině 80. let 20. století v souvislosti se stavbou panelových domů.
(zdroj: Horský kurýr)
Ronov nad Doubravou

 

Ronovský pivovar

foto lokace
zrušen 1935; 2 500 hl; CR
Bývalý panský pivovar byl vybudován na místě, kde stával středověký zámek. Ze zámku ze 17.století se zachovaly rozsáhlé sklepy s velkými vraty, umožňujícími vjezd i nákladních aut . Posl.maj.: Čs.republika
Rosice

 

 

Dvorský pivovar Rosice
foto
zrušen kolem 1900; 1 500 hl; BY
článek: Panský pivovar Rosice u Brna >>>
Rosice

  

 

  

 

 

 

 

 

Knížecí pivovar v Rosicích

foto lokace
zrušen 1929; 3 000 hl; CR
Knížecí pivovar Kinských byl postaven již v dřívější budově v období romantismu s typickou gradací hmot v roce 1858 (předtím tam existoval starý pivovar založený již před rokem 1718, první zmínka o pivovaru v Rosicích je z počátku 16. století v deskách zemských. Stavitelem současného objektu byl pan Jiřinec, který vystavěl také dům v těsné blízkosti pivovaru – hostinec („Hrnčálův“). Byla to pivovarská hospoda a samozřejmě se v ní původně točilo pouze pivo z místního pivovaru. Za první republiky patřil hostinec po ukončení výroby piva v Rosicích pivovaru choceňskému.
Na parní pohon byl pivovar rekonstruován v roce 1899. Sladovna pro domácí potřebu měla tři humna o výměře 750 m2. V roce 1916 byla výroba piva zastavena a převedena do pivovaru v Chocni. Po válce měla být údajně na krátkou dobu činnost pivovaru obnovena, ale již s novou, hliníkovou varnou. Ta se ovšem neosvědčila, a proto bylo od záměru obnovit vaření piva upuštěno.
Roku 1929 – 1930 byl pivovar zrušen. Za druhé světové války sloužily prostory jako skladiště zbraní a munice, časem sloužily třeba ke skladování obilí, domácích potřeb a elektroniky.(zdroj: www.chrudimsky.denik.cz).
posl.maj.: F.Kinský.
Roudná
Ve druhé polovině 16.století byla v Roudné vystavěna tvrz, u které stával pivovar. Tvrz i pivovar zanikly pravděpodobně ve 30-tileté válce. TA
Roudnice nad Labem

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar a sladovna v Roudnici n. L. Max Lobkowicz

foto lokace etikety
1676 – 1975; 35 000 hl;
Dr.Max Lobkowicz, Státní pivovar, 
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Pivovar a sladovna v Roudnici n. L. Max Lobkowicz“, Roudnice nad Labem (majitel Dr. Max Lobkowicz).
1948 Krušnohorské pivovary n.p., 1949-1952 Litoměřicko-ústecké pivovary n.p., 1953 Litoměřické pivovary n.p., 1954-1957 Litoměřicko-ústecké pivovary n.p., 1958-1959 Krušnohorské pivovary n.p., 1960-1975 Severočeské
pivovary n.p.
Původně raně barokní stavba postavená pod zámkem r.1672 stavitelem Antoniem della Porta jako dvoupatrová budova o 3 křídlech se štíty a arkádami. Křídla byla bohužel zbořena kolem r.1848-50 při stavbě starého nádraží a zbytek byl zcela přestavěn. Když se splní sen Američana Johna D. Baileyho, bude mít Roudnice malý pivovar zásobující vlastní restauraci. Bailey už v roce 2001 získal po konkursu bývalý lobkowiczský pivovar v Poděbradově ulici naproti vlakovému nádraží. Zatím věří, že zedníci začnou na rekonstrukci pracovat už v roce 2003. Od dubna 2002 sídlí přímo v obyvatelné části
chátrající obrovské budovy společnost Pivovar, jejímiž společníky jsou Bailey a Zdeněk Rámeš ze Ctiněvse. „Kdybych si vybral jinou zemi, už by byl možná pivovar opravený, ale mnoho času mi zabralo zapsání společnosti do obchodního rejstříku, jednání s katastrem nemovitostí a vyřizování pobytu. Čekám i důležité rozhodnutí radnice, na kterém závisí, kdy rekonstrukce začne,“ stěžoval si v červenci 2002 Bailey na českou byrokracii. Právě zřízení společnosti s českými
společníky je jednou z mála cest, jak mohou cizinci v Česku nabýt nemovitosti. Ještě před dvěma roky neměl lobkowiczský pivovar žádnou naději. Budova ohrožovala pádem omítky cestující, kteří šli na nádraží, a nebylo ani jasné, kdo jej přesně vlastní. Znemožněný přístup měli statici po povodni v srpnu 2002 do mamutí stavby bývalého pivovar. Tuto budovu v blízkosti nádraží ČD zatopila voda nejméně do metru a půl výšky, nehledě na její podsklepení. Šlo přitom o silně zchátralou budovu, již tak ohrožující zdraví kolemjdoucích. Na počátku roku 2007 byl pivovar v havarijním stavu a dále chátral. Na zamýšlenou a především nutnou rekonstrukcikomplexu historických budov bývalého pivovaru v Roudnici nad Labem sháněl jeho majitel, americký občan, i v roce 2008 finance. Především střecha hlavní budovy byla přitom v dezolátním stavu. Smělé plány zahraničního investora týkající se přeměny zchátralého objektu roudnického pivovaru na multifunkční objekt s restauracemi, hotelem, výstavním sálem a řadou dalších zařízení byly v roce 2009 zřejmě u konce. Městu totiž došla trpělivost a navrhlo ministerstvu kultury odnětí památkové ochrany. To se má stát prvním krokem na cestě vedoucí k demolici objektu. Stavebně-technický stav byl katastrofální, dřevěné konstrukce jsou napadeny dřevomorkou, do objektu neustále zatéká, takže se propadají stropy, část střech už je propadlých.
Chátrající budova bývalého roudnického pivovaru se postupně měnila v ruinu.
Na nebezpečný objekt vylezli v březnu 2010 dělníci, aby zlikvidovali střechu. Ta totiž už delší dobu hrozila zřícením. Demolice střechy byla nařízena stavebním úřadem z bezpečnostních důvodů.
Část chátrajícího bývalého zámeckého pivovaru u vlakového nádraží v Roudnici nad Labem šlo v prosinci 2021 k zemi. Demolice se týkala dlouhá léta nezastřešené budovy bývalé stáčírny, která nebyla kulturní památkou. Na uvolněném místě plánovala radnice nové parkoviště. Historická část pivovaru zůstala zachována.
Rouchovany
Pivovar při dvoru Rouchovany
zrušen asi 1880; 400 hl; TR
Rousínov

 

Pivovar Rousínov
foto
zrušen asi 1880; 300 hl; VY
Pivovar při dvoru; Zbourán, na jeho místě je dnes obchodní dům.
Rozkoš u Humpolce
Pivovar Rozkoš
zrušen asi 1880; PE
Rožďalovice
Pivovar Rožďalovice

foto lokace
Rožmberk

 

 

 

 

Obecní pivovar

foto lokace
1362 – po r.1902; 1 500 hl
Hraběcí pivovar

foto lokace
článek: Návraty pivovarnictví – Rožmberk nad Vltavou >>>
před 1522, po r.1908 zrušen; 2 000 hl
Pivovar založil Vilém z Rožmberka v roce 1590, potom ho přestavěla hrabata z Buquoy. „V druhé polovině 19. století vyhořel, následovala nákladná rekonstrukce a dům dostal současnou podobu. Nicméně s ohledem na sílu schwarzenberských pivovarů už se nevyplatilo ho provozovat samostatně, a proto ho propachtovali soukromníkům. Za první republiky přišla ještě větší krize a pivo se nakonec přestalo vařit úplně. Díky Národní jednotě pošumavské vznikl v pivovaru za první republiky hotel s názvem Český dům. Ten byl dokonce ve své době považován za nejmodernější hotel na Šumavě. Po roce 1948 začal cenný historický objekt chátrat. Byla v něm ubytovna a nakonec chvíli i diskotéka. Nakonec ho získal soukromý investor a vybudoval pivovar do podoby, jakou má dnes.
Rožmitál
Obecní pivovar Rožmitál na Šumavě
1577- 1902, 700 hl, pak sklad pivovaru Český Krumlov, zrušen r.1905
Rožmitál pod Třemšínem

 

 

 

 

Zámecký pivovar Rožmitál

foto lokace etikety
před 1660 – 1942, maj. pražské arcibiskupství, pronajímán, výstav až 9 000 hl
K největším úpravám došlo za Zdeňka Lva, kdy byl hrad přeměněn v renesanční zámek. Přestavbu dokončili Gryspekové (1565). Byla tu tehdy kaple, pekárna, pivovar, sladovna, sýpky a voda přiváděna potrubím do kašny. K zámku tehdy patřila také zahrada, včelník, chmelnice a dům šenkovní.
Oba objekty byly renesančně upraveny (zbytky rustikové omítky), na menší stavení navazuje podkovovitě zahnutá budova, ve které byl ještě koncem 19. století umístěn pivovar.
Rožnov pod Radhoštěm
Panský pivovar Rožnov

foto lokace
1712 – 1949, pronajímán, až 10 000 hl
Ruda nad Moravou
Liechtensteinský pivovar Ruda
1610 – 1904, pronajímán, SU, až 5 000 hl
Rumburk

 

 

Liechtensteinský pivovar Rumburk

foto lokace etikety
před 1579 – 1967; maj. rod Liechtensteinů, národní správa, Severočeské pivovary n.p., až 30 000 hl
Rychmburk (Předhradí)
Pivovar Rychmburk
článek: Pivovar Rychmburk >>>
Rychnov
Pivovar Rychnov
před 1833 – 1930, až 2 500 hl, DC
Rychnov nad Kněžnou

 

Hraběcí pivovar Rychnov

foto lokace etikety
před 1571 – 1961, maj. rod Kolovratů, Jan Mikš, Podorlický pivovar; až 12 000 hl
V roce 2008 v areálu obnovena výroba piva na technologii minipivovaru.
článek: Podorlický minipivovar Rychnov nad Kněžnou >>>
Řehlovice

 

Hraběcí pivovar Řehlovice

foto lokace
1911 ukončena výroba, 12 000 hl
Vrchnostenský pivovar již dávno nemá svou původní podobu a také již neplní svůj tehdejší účel. Pivovar ze 16. století byl v roce 1911 přestavěn na hospodářský dvůr. Od roku 2002 probíhají na statku změny a dnes plní objekt funkci kulturního centra, které spojuje především umělce Česka a Německa. Budova pivovaru i ostatní budovy areálu jsou ve vlastnictví rodiny Holíků.
Říčany u Brna

 

Pivovar Říčany

foto lokace