Vyhlášený tekutý chléb nahradily karoserie a pneumatiky. Pivovar v Petrovicích zanikl před 89 lety

více zde >>>

You may also like...