Pivovary v Kolíně

Kolín, stejně jako jiná královská města, měl již od svého počátku právo várečné. To znamenalo, že ve svém domě mohl vyrábět a šenkovat pivo každý plnoprávný měšťan; jelikož podmínkou měšťanství bylo vlastnictví domu ve městě a jelikož každý dům vlastnil obvykle jeden majitel, platilo že 1 měšťan = 1 právovárečník = 1 /právovárečný/ dům; z praktických důvodů se později právovárečné právo vázalo spíše k domu. Jelikož ale tohoto práva nevyužívali všichni měšťané, doopravdy se pivo vařilo jen v několika domech.
První obecní pivovar v Kolíně vznikl v budově radnice okolo roku 1494. Kolem roku 1660 koupila obec dům v dnešní Zámecké ulici a na jeho místě a místě přilehlých obecních kotců vystavěla nový obecní Měšťanský pivovar.

Zpočátku se zde jednotliví měšťané střídali ve vaření piva, ovšem brzy začali zaměstnávat profesionálního sládka. Časem (nejspíše od druhé poloviny 18. století) začali měšťanský pivovar přímo sládkům pronajímat. Zároveň postupně zanikaly pivovárky v jednotlivých právovárečných domech, poslední vydržel až do poloviny 18. století v domě U Lva (čp. 90 na Karlově náměstí). V roce 1899 poslední nájemci, bratři František a Josef Raschové, pivovar od právovárečných měšťanů odkoupili; v té době se vystavovalo max. 6 800 hl piva. V roce 1911 měšťanský pivovar zanikl a výroba piva byla soustředěna výlučně do zámeckého pivovaru. Na místě budovy Měšťanského pivovaru dnes stojí Městský společenský dům.
Kolem roku 1870 koupil panství v Kolíně František Horský a vybudoval zde pivovar. Tehdy se tu vařilo Kolínské zámecké pivo.

Zámecký (akciový) pivovar, který byl v činnosti v letech 1531 – 1987, kdy byla výroba piva definitivně ukončena. Majiteli pivovaru byla až do roku 1829 královská komora, vyjma krátkého období, kdy patřil Václavu ze Vchynic. V roce 1829 koupil celé kolínské panství i s pivovarem Jakub Veith, od jeho dědiců ho získal v roce 1862 rytíř František Xaverius Horský z Horskýsfeldu. Ačkoliv byl zbytek (rozpadajícího se) velkostatku roku 1896 prodán jeho dědici Filipu Arnoštu z Hohenlohe-Schüllingfürst, majiteli poděbradského zámku, netýkalo se to kolínského pivovaru, který byl samostatnou firmou „Zámecký pivovar v Kolíně Adolf Richter a spol.“.

Čtěte také:  Pivovar Bělá nad Radbuzou

Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Akciová společnost zámecký pivovar, výroba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně“, Kolín (akciová společnost).
1948-1957 Polabské pivovary n.p., 1958-1987 Středočeské pivovary k.p.; vyráběl mj. pivo Kolínská speciální Perla 11o (světlý ležák), Furiant 12 % (světlý ležák) , Kolínské speciální 14 % (světlý ležák)
Při dokončováním fasády administrativních budov patřících kolínskému městskému úřadu v areálu bývalého pivovaru byly v říjnu 2001 objeveny zbytky původní omítky. Jednalo se o obdobné linky, jaké zdobí blízký Žerotínský palác. Restaurátoři budou nyní přenášet vzorek původní fasády na malou část administrativní budovy. Práce v pivovaru probíhaly za přísného dozoru památkové péče. V omítce budov bývalého pivovaru byly při opravách v listopadu 2001 objeveny zbytky původních ozdob. „Pod silnou vrstvou omítky byly nalezeny vrypy, podle kterých bylo možné toto sgrafito z druhé poloviny šestnáctého století obnovit. Rekonstruovali jsme jej do původní podoby. Pivovar vydal i další tajemství. Na blízké bráně z doby pozdně gotické byla odhalena původní polychromie a dále bylo v objektu nalezeno kvádrování,“ řekla Eva Jurčíková ze Státního památkového ústavu středních Čech.
V roce 2008 proběhla první fáze opravy sladovny a varny Zámeckého pivovaru, kdy byly opraveny severní fasády nad železniční tratí.