Minipivovar Hulvát Truskovice

Baltický Porter
EPM 18 % a alk.: 7,2 %
kooperace Pivovar Hulvát a Pivovarník Opitý Vlk