Moravskoslezské pivovary a.s., PMS a.s. Přerov

Pivovary Přerov, státní podnik vznikl dne 27.12.1988 přeměnou firmy Severomoravské pivovary n.p.. Podle Rozhodnutím ministerstva zemědělství ČR ze dne 27.3. 1991 byl zrušen s.p. Pivovary Přerov ke dni 31.3. 1991 bez likvidace. Veškerý majetek (včetně pozemků), práva a závazky zrušeného státního podniku se převedly takto:
– jedna akcie akciové společnosti Moravskoslezské pivovary Přerov, a.s. o nominální hodnotě 100 000,-Kčs, kterou vlastnil zrušený statní podnik se převedl na ČR, zastoupenou ministerstvem zemědělstvi. S převodem této akcie přechazely na ministerstvo zemědělství ČR veškeré povinnosti a práva akcionáře.
– ostatní majetek zrušeného statního podniku, jehož hodnota činila 180 947 462,85 Kčs do akciové společnosti Moravskoslezské pivovary Přerov, a.s.. Moravskoslezské pivovary Přerov, a.s.vznikly 25.03.1991.

Firma v roce 1994 měla tržby 900 mil. Kč a hrubý zisk 6,5 mil. Kč. Společnost sdružovala 6 pivovarů a v roce 1994 vystavila 1,5 mil. hl, což znamenalo pokles o 5 %. V roce 1995 se v olomouckém pivovaru začalo vařit pivo Lone Star. Šlo o dvanáctku, kterou MSP vyráběly na základě licence americké pivovarské společnosti G. Heileman. Lone Star bylo velmi lehké pivo amerického typu. Úmysl však nevyšel. Na čtvrté místo domácího žebříčku se v roce 1995 řadily Moravskoslezské pivovary s produkcí 1,3 mil. hl piva. Do skupiny s holdingovou strukturou vedle mateřského závodu v Přerově patřily ještě pivovary v Litovli, Hanušovicích, Olomouci a Opavě. Společnost se v roce 1995 zbavila závodu ve Vsetíně (prodejem tohoto pivovaru se výstav roku 1995 snížil oproti předchozímu roku zhruba o 70 000 hl; vsetínský pivovar patřil spíše k rodinným pivovarům a do strategie společnosti se nehodil) a delší dobu hledala kupce i pro opavský pivovar, z jehož prodeje hodlala financovat své oddlužení. Firma Ostravia, která již koupila pivovar ve Vsetíně, sice nabízela za opavský podnik 190 mil.Kč, k dohodě však nedošlo. Mezi odborníky kapitálového trhu byla společnost známa zejména jako první domácí podnik, který nebyl schopen splácet úroky z obligací. Pivovary vydaly v roce 1992 dvě emise dluhopisů v objemech 100 a 150 milionů Kč a dvacetiprocentním ročním úrokem. Držitelům těchto obligací dlužila společnost 50 mil.Kč za úroky roku 1995 a věřitelům přitom firma nabídla jen nevýhodnou výměnu dluhopisů za akcie. V roce 1995 skončil podnik se základním jměním ve výši 307 mil.Kč při miliardovém obratu se ziskem 16 milionů Kč, který byl použit na krytí ztráty 65 mil. Kč z roku 1993. Firmě se podařilo otočit výsledek především díky razantnímu snížení nákladů.
Moravskoslezské pivovary se základním jměním 307 mil.Kč byly téměř kompletně privatizovány kupónovou metodou v první vlně privatizace, přičemž Fond národního majetku držel v roce 1996 zhruba 10 % akcií podniku, pět procent tvořily zaměstnanecké akcie a o zbytek majetku se dělily investiční fondy s drobnými akcionáři. Společnost zaměstnávala v té době 750 pracovníků.
Zisk roku 1998 byl dle rozhodnutí řádné valné hromady použit na úhradu nahromaděných ztrát z minulých let. Hospodaření roku 1998 ovlivnil výnos z prodeje majetkové účasti v opavském pivovaru, který byl součástí tohoto pivovarnického holdingu.
Hlavní akcionáři MSP ke konci roku 1999:
Slovenská sporitelňa a.s. – 21,37 %
Pivovar Zubr a.s. – 15,06 %
Pivovar Litovel a.s. – 18,99 %
Pivovar Holba a.s. – 12,05 %

Skupina v roce 1999 vystavila celkem 970 tisíc hl piva, což bylo na stejné úrovni jako v roce 1998. Export naopak oproti roku 1998 poklesl o 35 % na 26 tisíc hl.
Dne 25.7.2000 byla přeměněna společnost Moravskoslezské pivovary a.s. na PMS Přerov a.s.. Hospodaření firmy se po ztrátě 178,44 milionu Kč v roce 1999 vrátilo zpět do černých čísel. Společnost v roce 2000 vykázala čistý zisk 311 tisíc korun. Tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2000 činily 35,9 milionu Kč a v porovnání s rokem 1999 byly o necelých šest milionů korun vyšší.

V březnu 2001 ohlásila zdražení piva i skupina PMS Přerov. „Ceny piva jsme zvýšili po vyhodnocení našich skutečných výrobních nákladů. Cena půllitru litovelského, hanušovického a přerovského piva šla nahoru o čtyřicet až šedesát haléřů podle druhu piva a balení,“ řekl obchodní ředitel společnosti PMS Přerov Antonín Chytil. Přerovská skupina zdražovala pivo naposledy v únoru 2000. S cenami nehýbala ani na podzim 2000, kdy některé značky piva zdražily. „Je naší obchodní strategií nehýbat s cenou více než jedenkrát za rok“. Pivovar Zubr, Holba a Litovel se soustředily na trh střední a severní Moravy, kde si jejich značky dlouhodobě udržovaly pevné postavení. Malý podíl produkce skupina PMS Přerov vyvezla, a to zejména na Slovensko.

Ve skupině PMS Přerov na počátku roku 2002 neuvažovali o tom, že budou následovat Prazdroj a v dohledné době zvýší ceny pěnivého moku. „Otázku cen jsme zatím nediskutovali, teprve projednáváme plán na letošní rok, jehož součástí je i cenová politika. V této chvíli o úpravě cen neuvažujeme,“ uvedl v lednu 2002 obchodní ředitel Antonín Chytil.
Pivovary, které tvořily čtvrtou největší tuzemskou pivovarnickou skupinu, zvýšily od 1. dubna 2002 ceny půllitru piva o 30 až 70 haléřů včetně daně. „Snažíme se držet minimální, ekonomicky opodstatněné hranice růstu cen. Během uplynulých čtyř let jsme cenu našich výrobků upravovali pouze dvakrát, a to i navzdory průběžnému růstu cen surovin, energií, pohonných hmot a jiných nákladových položek, kterému se snažíme čelit úspornými opatřeními,“ uvedl obchodní ředitel Chytil. Pivovarnická skupina PMS Přerov upravovala ceny piv naposledy v březnu 2001, kdy se cena půllitru pěnivého moku zvýšila o 40 až 60 haléřů. Celkový výstav pivovarů dosáhl v roce 2001 téměř 967 tisíc hl piva. Nejvíce se na něm s 422 tisíci hl zlatavého moku podílel Pivovar Holba. Pivovar Zubr v roce 2001 uvařil 336 tisíc hl piva a Pivovar Litovel 210 tisíc hl piva. Pivovary se soustředily na trh střední a severní Moravy, kde si jejich značky dlouhodobě udržují pevné postavení. Skupina PMS Přerov vyvezla malý podíl produkce, zejména na Slovensko.
Pivovary nehodlaly v lednu 2003 zdražit pivo. Nenásledovaly tak lídra trhu Prazdroj. Dne 25.11.2002 to oznámil obchodní ředitel PMS Přerov Antonín Chytil. „V lednu zcela určitě ceny piva upravovat nebudeme. Až po vyhodnocení inflace, situace na trhu a možnosti úspor v našich nákladech zvážíme, o kolik cenu piva zvýšíme. Ceny většinou upravujeme během prvního čtvrtletí,“ uvedl Chytil.
Milovníci regionálních piv Olomouckého kraje se na počátku roku 2003 nemuseli žádného zásadního zdražování obávat. Vedení holdingu vyhodnocovalo hospodaření za rok 2002 a podle výsledků se mělo rozhodnout, zda koncem března či počátkem dubna cenu svých piv upraví. Většina českých a moravských pivovarů své produkty zdražila již v průběhu prosince a ledna. „Filozofií našeho holdingu je zdražovat maximálně jednou do roka. Naposledy jsme zdražovali k prvnímu dubnu 2002, v průměru o padesát haléřů na pivo,“prozradil v lednu 2003 ředitel přerovského pivovaru Pavel Svoboda. „Ceny piva vždy upravujeme pouze o zvýšení nákladů na vstupy,“zdůraznil. „I když se v průběhu roku naše náklady mnohdy zvyšují, na cenu piva zásadně nesaháme a snažíme se najít jiná úsporná opatření. Nezdražujeme podle konkurence, ale až v okamžiku, kdy vyhodnotíme výsledky za celý rok,“ubezpečil Antonín Chytil, obchodní ředitel skupiny.
Pivovary v Přerově, Hanušovicích a Litovli, které tvořily čtvrtou největší tuzemskou pivovarnickou skupinu PMS Přerov, zvýšily od 1. března 2003 cenu půllitru sudového piva v průměru o 40 až 50 haléřů. Cenová úprava se dotkla i prémiových lahvových piv, která byly dražší o 30 až 40 haléřů, řekl 27.2.2003 obchodní ředitel PMS Přerov Antonín Chytil.
Pivovary v Přerově, Litovli a Hanušovicích, které tvoří čtvrtou největší tuzemskou pivovarnickou skupinu PMS Přerov, neplánovaly na letní měsíce roku 2003 zvýšení cen piv. Seskupení PMS Přerov naposledy zdražovalo pivo v březnu 2003, kdy cena půllitru sudového piva vzrostla v průměru o 40 až 50 haléřů a prémiová lahvová piva podražila o 30 až 40 haléřů.
Čtvrtá největší tuzemská pivovarnická skupina PMS Přerov v roce 2003 zvýšila výstav piva meziročně o 1,16 % na bezmála 965 000 hl. „Seskupení PMS Přerov si udrželo pozici čtvrté největší tuzemské pivovarnické skupiny a na českém pivním trhu má nyní zhruba šestiprocentní podíl,“ uvedla mediální zástupkyně PMS Hana Matulová. Skupina se soustředila na trh střední a severní Moravy a vyvážela i na Slovensko.
Skupina PMS Přerov zvýšila od 1. března 2004 ceny piva v průměru o 4 %. „Nárůst cen, který činí v průměru čtyři procenta, je mírně diferencován v závislosti na typu piva a jeho balení. Lahvová piva podraží průměrně pouze o 25 haléřů, u sudového piva zvýšení ceny nepřesáhne 40 haléřů,“ řekl v únoru 2004 obchodní ředitel PMS Přerov Antonín Chytil.
Zhruba 50 000 půllitrů piva načepovali v průběhu ostravské skupiny mistrovství světa v ledním hokeji v dubnu 2004 zástupci pivovarů Holba, Zubr a Litovel v tzv. Beer Aréně, jež našla své místo v malém zimním stadionu zvaném Ledňáček hned vedle ČEZ Arény. Zlatý pivní mok v ní točili z 29 výčepních zařízení.
Ti, kdo si oblíbili nápoje ze středomoravských pivovarů, si mohli na podzim oddechnout. Litovelské pivo, přerovský Zubr ani hanušovická Holba nepodražily. Pivovary nenásledovaly krok Prazdroje a slibovaly, že se k tomu ani nechystají. „Máme svoji stabilní cenovou politiku, která je odvislá od důkladné analýzy všech vstupů a potřeb pivovaru. V současné době o zdražování neuvažujeme,“ řekl v listopadu 2004 Miroslav Koutek, ředitel pivovaru Litovel, který stejně jako Zubr a Holba patřil k pivovarnické skupině PMS Přerov.
Skupina v roce 2004 vystavila stejně jako v roce 2003 necelý jeden milion hektolitrů piva. Na českém pivním trhu jí patřil zhruba šestiprocentní podíl. Pivovary Zubr, Holba a Litovel prodávaly svoji produkci především na Moravě a ve východních Čechách. Na zahraniční trhy zamířilo asi deset procent výstavu skupiny.
Čtvrtá největší tuzemská pivovarnická skupina Zubr, Holba, Litovel, která sdružovala pivovary v Přerově, Hanušovicích a Litovli, zdražila od 21.března 2005 svou produkci. Ceny sudových piv se zvýšily v průměru o třicet haléřů, lahvová piva podražila zhruba o deset haléřů. Pivovarnická skupina se rozhodla pro zdražení piva po vyhodnocení nákladů, do kterých se promítaly nejen rostoucí ceny surovin, ale především energií a nakupovaných služeb. Pivovary Zubr, Holba a Litovel naposledy zvyšovaly cenu piva před rokem. Z dalších velkých hráčů na domácím trhu s pivem již v listopadu loňského roku zdražil největší domácí výrobce Plzeňský Prazdroj: sudové pivo v průměru o pět procent, cenu lahvového a plechovkového piva zvedl asi o 2,5 procenta. O měsíc později ho následoval pražský pivovar Staropramen, který zvedl ceny o desítky haléřů. Začátkem března pak zdražil i Budějovický Budvar. O korunu víc se tak nyní platí za půllitr tmavého a světlého ležáku. Cena za stejné množství lahvové dvanáctky stoupla o čtyřicet haléřů, o dvacet haléřů více stojí pivo desetistupňové.
Jaké pivo pije střední Morava? Je patriotická. Lidé totiž dávají přednost značkám, které znají z místních pivovarů. V žebříčku popularity vedou vcelku jednoznačně společnými silami Zubr, Litovel a Holba. Tato pivovarnická skupina prodá v Olomouckém kraji ročně přes šest set tisíc hektolitrů piva.
Středomoravská pivovarnická skupina Zubr, Holba, Litovel zatím nezdražila svoji produkci, její vedení ale zvýšení cen nevylučovala. Rozhodnutí padne po vyhodnocení nákladů vstupů, řekl v únoru 2006 obchodní ředitel skupiny Antonín Chytil. Pivovary v Přerově, Hanušovicích a Litovli naposledy zvýšily ceny na jaře 2005. „Samozřejmě, že sledujeme kroky konkurence, nikdy to ale pro nebyl rozhodující moment. Již několik let rozhodujeme o případném zvýšení cen po vyhodnocení nákladů. Zatím nemáme uzavřené veškeré záležitosti, například dodavatelské smlouvy,“ uvedl Chytil. Skupina v minulosti zdražovala v březnu či v dubnu. Skupina Zubr, Holba, Litovel v roce 2005 vystavila, stejně jako v roce 2004, téměř milion hektolitrů piva. „V celkovém objemu výroby jsme v tuzemsku na pátém místě, na domácím trhu si držíme třetí příčku, protože další pivovary více exportují,“ uvedl Chytil.
Středomoravská pivovarnická skupina Zubr, Holba, Litovel, která sdružovala pivovary z Přerova, Hanušovic a Litovle, zdražila od června 2006 pivo. U sudové produkce zvýšila cenu v rozmezí od 30 do 40 haléřů na půllitr. V případě lahvových piv pivovary zdražily pouze speciály. Nárůst u nich činil zhruba deset haléřů na láhev, řekl obchodní ředitel skupiny Antonín Chytil. K navýšení cen Chytil uvedl, že si zdražení vyžádal růst vstupů. „Podražily zejména energie a pohonné hmoty, což se projevilo v našich nákladech. Ke změně cen piva jsme přistoupili jako poslední. Naše úroveň úpravy cen také patřila ve srovnání s konkurencí k nejnižším,“ uvedl obchodní ředitel skupiny středomoravských pivovarů. Pivovary Zubr, Holba, Litovel podražily sudová piva o 30 haléřů v případě desetistupňového piva, v případě jedenáctistupňového piva o 35 haléřů a u dvanáctistupňového piva cenu zvýšily o 40 haléřů na půllitr. „Ceny lahvových piv jsme s výjimkou speciálů ponechali na dosavadní úrovni. Speciály, mezi které patří vícestupňová či nealkoholická piva, podražily zhruba o deset haléřů na láhev,“ doplnil Chytil. Skupina v minulosti zdražovala v březnu či dubnu.
Skupina PMS v roce 2006 koupila minoritní podíl akcií slovenského pivovaru Steiger.
Bezmála milion hektolitrů piva prodaly dohromady moravské pivovary Holba, Litovel a Zubr v roce 2007. Sládkové a pivovarníci byli spokojení, produkce oproti roku 2006 totiž stoupla až o 25 tisíc hektolitrů a odbyt piva vzrostl na tuzemském trhu téměř o 15 %. A to i přesto, že podle informací zveřejněných Českým svazem pivovarů a sladoven pivovarnické odvětví na tuzemském trhu spíše stagnovalo. „Značky Zubr, Holba a Litovel se těší největší oblibě na Moravě. V domácím prostředí jim patří více než 25 % trhu,“ uvedla mluvčí pivovaru Holba Hana Matulová. Zvýšený odběr piva na tuzemském trhu potvrdil i ředitel pivovaru Litovel Miroslav Koutek. „V roce 2006 litovelský pivovar na domácí trh uvedl 179 353 hl piva, v roce 2007 celých 205 256 hl. Téměř patnáctiprocentní nárůst na tuzemském trhu je pro nás velmi příznivý výsledek, protože domácí trh má celorepublikově stagnující tendenci,“ potvrzuje ředitel. Vedení pivovarů se shoduje, že rostoucí čísla odbytu na tuzemském trhu odpovídají dlouhodobému trendu souvisejícímu s lokálním patriotismem. Největší zájem je podle sládků o vícestupňová piva a piva nealkoholická. „Nejvíce na odbyt šla vloni světlá jedenáctka všech tří středomoravských pivovarů, které se prodalo 343 tisíc hektolitrů, tedy o 20 tisíc hektolitrů více než předloni,“ potvrdila za středomoravské pivovary Hana Matulová a dodala. „Na celkovém prodeji světlé jedenáctky se nejvíc podílí Holba Šerák, jejíž odbyt v loňském roce překročil hranici 200 tisíc hektolitrů. Je to zatím nejvíc v historii pivovaru,“ zdůraznila Matulová. V roce 2007 rostla také poptávka po nealkoholickém pivu Zubr, Holba a Litovel Free, kterých se prodalo celkem 25 tisíc hektolitrů. K sortimentu značek kromě světlé jedenáctky a nealkoholického piva patří dále světlá výčepní desítka a světlý ležák. Doplnila ho tmavá piva z produkce Zubra a Litovle a pivní speciály Litovel a Holba. Všechny tři pivovary vyvezly asi deset procent své produkce. K tradičním zemím exportu stabilně patřilo sousední Slovensko a země Evropy.
Téměř dvacetiprocentní pokles produkce hlásilo v prvním pololetí 2009 uskupení moravských pivovarů PMS. „Do celkového prodeje našeho piva značek Zubr, Holba, Litovel se v letošním červenci negativně promítl pokles exportu,“ řekl obchodní ředitel skupiny Luděk Štěpán. „K obratu by mělo dojít v závěru roku, kdy červencový výpadek srovnají prodeje z nových exportních kontraktů,“ dodal s tím, že prodeje v tuzemsku společnosti poklesly jen o dvě procenta.

Čtěte také:  Jak se v pivovarech uchovával led

Výstav piva skupiny:
rok 1994: 1 500 000 hl
rok 1995: 1 400 000 hl
rok 1999: 970 000 hl
rok 2001: 967 000 hl
rok 2003: 965 000 hl
rok 2004: 956 276 hl
rok 2005: 916 307 hl (export: 56 578 hl)
rok 2006: 912 000 hl
rok 2007: 937 000 hl
Hospodářský výsledek skupiny:
rok 1997: ztráta 70,1 mil.Kč
rok 1998: zisk 76,56 mil.Kč
rok 1999: ztráta 178,44 mil. Kč
rok 2000: zisk 311 tisíc Kč
Výnosy skupiny:
rok 1998: 352,683 mil. Kč
Tržby:
rok 1999: 29 mil. Kč
rok 2000: 35,9 mil. Kč