Minipivovar Fousek Loučky

na čepu English stout
12° EPM
.