Pivovary v Kojetíně – minulost a současnost

Poklidné město Kojetín leží na pravém břehu řeky Moravy v hanácké rovině protkané řadou vodních ploch a toků, částečně porostlé lužními lesy a zbytky luk.

Osada vznikla při obchodní cestě z Olomouce do Kroměříže. První písemná zmínka je z roku 1233, kdy se v listině moravského knížete Přemysla píše o „újezdu kojetínském“.

Brzy po založení se vesnice spolu s některými okolními obcemi dostaly do držení pražského biskupství, které trvalo až do doby husitského hnutí.

Čtěte také:  Pivovar a minipivovar v Sušici

Kojetínské panství a samo město Kojetín nabývají velkého rozkvětu za pánů z Pernštejna. Tito dbali na rozvoj řemesel, obchodu i poddanských hospodářství.

V roce 1541 tehdejší vrchnost, Jan z Pernštejna, udělil měšťanům zvláštní řád čepování vína a piva. V roce 1556 získalo město právo vařit pivo od dalšího z Pernštejnů, Vojtěcha.

V roce 1602 vyhořela stará budova nedaleko náměstí, spáleniště koupila obec a zbudovala zde pivovar se sladovnou.

Vznikl tak Městský pivovar, zvaný též „horní“.

Právovárečné měšťanstvo jej vlastnilo do roku 1880, od roku byl v majetku 1882 rodu Rosenfeldů.

Podnik dosahoval ročního výstavu až 6 000 hl.

V roce 1904 se objekt rozrostl o patrovou budovu, kino a sál s divadelním jevištěm. Přilehlé náměstí získalo pojmenování Pivovarské (v současnosti náměstí Dr. E. Beneše).

Roku 1913 byl provoz prodán konkurenčnímu Akciovému pivovaru Přerov (nynější Zubr), který v témže roce v Kojetíně ukončil vaření piva.

Po zrušení pivovaru byl na jeho místě vystavěn honosný hotel s názvem „Hotel Pivovar“. Dodnes se dochovala se bohatá štuková výzdoba s klasickými secesními motivy. Hotel je jednopatrová členitá budova se dvěma věžicemi a balkonem nad hlavním vchodem.

Nemovitost je již mnoho let zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek.

Dnešní podobu hotel získal rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2006 – 2007. Slavnostní otevření se konalo 18. 8. 2007.

Čtěte také:  Z historie pivovaru v Náchodě

Zhruba 100 metrů od budov bývalého Měšťanského pivovaru, pod návrším centra Kojetína, na břehu Mlýnského náhonu najdete areál zvaný Na statku. V těchto místech stával dávný vrchnostenský hospodářský dvůr.

Roku 1720 zde byl vystavěn a zprovozněn Panský pivovar (zvaný rovněž „dolní“), jenž měl i svoji sladovnu. Knížecí podnik uvařil nejvíce 4 500 hektolitrů piva za rok.

Poslední majitelé byl rod Metternich-Winneburg; v nájmu provoz měl rod Rosenfeldů (vlastnící Měšťanského pivovaru).

Panské pivo se vařilo do roku 1884. Většina budov hospodářství byla zbourána, nyní je zde Tržní náměstí s fitcentrem a čerpací stanicí.

Po dobu půl druhého století působily v hanáckém městě pivovary dva. Po zániku starých kojetínských pivovarů se do města většinou vozilo pivo přerovské.

Čtěte také:  Pivo a pivovarnictví v Úštěku

Vzhledem k tomu, že město leží v oblasti úrodné Hané, byl Kojetín městem převážně zemědělským. Průmysl, který zde vznikl, se zemědělstvím úzce souvisel. Nebylo divu, že zde fungovala i sladovna.
V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce sladovny na byty.

Více než sto let se v Kojetíně pivo nevařilo.

V roce 2022 byla kojetínská pivovarnická tradice obnovena přestavbou původní Orlovny, později kina a Bowling city na Měšťanskou besedu, jejíž součástí je i Měšťanský pivovar Kojetín.

Na pivovar se složili akcionáři-místní obyvatelé v čele se starostou a každý má po sobě pojmenovaný tank. Kapacita až 10 000 hl ročně umožňuje široký sortiment piva včetně speciálů.

Provozovatelé naplánovali sortiment: Cyklista 9 světlé výčepní, Chovatel 10 světlé výčepní, Zahrádkář 10 výčepní ochucené, Včelař 11,2 světlý ležák zlatavé barvy, Rybář 12 světlý ležák, Kočkodan 12 ležák měděné barvy s výraznou chuti vídeňského a bavorského sladu, Hasič 13 jantarový speciál, Ochotník 14 tmavý speciál, Myslivec 14 nakuřovaný speciál, Podpantoflák 14 IPA.

Slavnostní otevření pivovaru proběhlo dne 13.8.2022.
Dne 3. 12. 2022 otevřeli v areálu restauraci Měšťanská Beseda.