Sládek Josef Groll

Josef Groll je považován za otce světově nejrozšířenějšího piva, označováno dle svého místa zrodu jako pils.

Josef Groll se narodil dne 21.srpna 1813 v obci Vilshofen an der Donau v jižním Bavorsku. Své znalosti v oboru pivovarnickém získával v místním rodinném pivovaru Wolferstetter od svého otce zkušeného sládka Josefa Grolla. Zkušenosti poté také nabýval v Mnichově u tehdy proslulého Georga Sedlmayera a ve Vídni u uznávaného pivovarníka Antona Drehera. Šlo o člověka s vůlí se učit a osvojovat si znalosti a dovednosti. Na druhé straně však už tenkráte na povrch vypluly některé negativní povahové rysy mladého pivovarníka. Byl hrubý, umíněný, tvrdohlavý a často bez sebekontroly.

Současně s rozhodnutím a dohodou o vybudování nového pivovaru v Plzni se zdejší měšťané rozhodli podniknout cestu po pivovarech v okolních i vzdálených zemích a podívat se jakými metodami tam provádí výrobu piva. Tímto úkolem byl pověřen jeden z vlivných právovárečníků, stavitel Martin Stelzer.
Stavitel plzeňského Měšťanského pivovaru Martin Stelzer se při svých cestách za hledáním inspirace po německých pivovarech se setkal náhodně v pivovaru Brauerei-Wolferstetter s mladým sládkem Josefem Grollem. Toto setkání na stavitele zanechalo takový dojem, že plzeňským měšťanům doporučil tohoto člověka.

historie_groll
Plzeňští měšťané totiž potřebovali sládka, který by pivovar rozjel a dokázal vařit tehdy nejvíce rozšířené tmavé pivo na bavorský způsob. Při prvním jednání se plzeňští s Grollem nedohodli – Groll měl velké finanční nároky. Ale blížící se termín dokončení přiměl měšťany Grollovi nakonec ustoupit.

V té době v Plzni převládaly dva druhy piva. Jednak se pilo pivo bílé, vyrobené z pšeničného sladu a jednak tmavé podle bavorské receptury. Tyto dva druhy byly v té době nejrozšířenějším pivním mokem po celém území zemí Koruny české. K jejich výrobě se používaly tzv. svrchní kvasnice.

Čtěte také:  Horní Police a císařský pivovar

Groll v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Josef Groll byl mladý, odvážný a kreativní. Měl možná vizi pro zcela nové pivo a k dispozici moderní technologii zbrusu nového pivovarského provozu. S největší pravděpodobností záměrně udělal chybu v technologickém postupu, aniž by dopředu znal výsledek – vařil podkvasené bavorské pivo, ale z odlišných českých surovin, tedy žateckého chmele, měkké plzeňské vody a světlejšího sladu připravovaného anglickou technologií v nové sladovně.

Sládek si také zaexperimentoval s kvasnicemi na spodní kvašení, které si přivezl z Vilshofenu, kde už je používal v pivovaru jeho otec. První várka byla naražena 11. listopadu 1842 na Martinských trzích, a ač nedopadla úplně dle očekávání, sklidila v hostincích „U bílé růže“ a „U zlatého orla“ na plzeňském náměstí veliký úspěch.

Návštěvníci trhů, kteří ochutnali toto novým způsobem uvařené pivo, byli velmi překvapeni jak jeho vzhledem, tak i kvalitou. Dřívější druhy se vyznačovaly určitou kalností. Bavorské pivo mělo výrazně tmavý odstín a pivo zhotovované z přísady pšenice bylo zabarvené do běla a jeho chuť ovlivňovaly neusazené kvasnice.
Pivo uvařené Grollem jiskřilo blýskavou čirostí v sytém lesku zlaté barvy. Hustá sněhobílá pěna držela dlouho celistvý tvar, tvořila na moku z Měšťanského pivovaru v Plzni honosnou pivní čepici. Vzhled piva a jeho říznost získávaly velmi rychle popularitu v samotném městě a rychle i v jeho širokém okolí.

Smlouva s bavorským sládkem v Měšťanském pivovaru v Plzni vypršela dne 30. dubna 1845. Právováreční měšťané vypsali konkurs na nového sládka. Proč Josef Groll nepokračoval v práci v Plzni, zůstává otázkou. Pravděpodobné ale je, že majitelé se nesmířili s jeho hrubými rysy povahy.

Sládek se po pouhých třech letech vrátil zpět do rodného města, kde již zůstal zbytek života. V rodinném pivovaru zavedl Groll výrobu piva typu, kterého byl spolutvůrcem a tamní pivovarnická produkce nesla od té doby označení Vilshofen Pils, které jí zůstalo dodnes. V roce 1856 se oženil. Zemřel dne 22. října 1887 v 74 letech u stolu štamgastů v hostinci Zum Wolferstetter Keller.

Čtěte také:  Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. (Pivovary na Karvinsku)

Ve Vilshofenu se místní pivo, vařené na způsob plzeňského piva, prodává ve své lahvové podobě, jako Josef Groll Pils.

Dnes se již můžeme pouze dohadovat, zda-li se světově proslulé plzeňské pivo zrodilo jako výsledek promyšleného experimentu, nahodilé chyby či okamžitého nápadu.