Ve kterém městě vznikl pivovar na ruině kostela

Jednou z výrazných dominant města Jablonné v Podještědí je i věž původního farního kostela Nanebevzetí Panny Marie u rohu náměstí. V současnosti slouží návštěvníkům města jako rozhledna.

Farní kostel je doložen listinou z let 1279 – 1290. Kostel byl vypálen, opakovaně přestavován, doplněn o obrannou věž a hluboká sklepení, sloužící i jako úkryt pro obyvatele města.

Historie církevní stavby končí 11. 5. 1788, kdy vypukl v Jablonném rozsáhlý požár. Zříceninou zůstává objekt až do 5. 1. 1863, kdy ho koupilo, právě díky hlubokým sklepům, právovárečné měšťanstvo a vybudovalo v něm svůj pivovar. Ten vařil pivo až do roku 1926, poté sloužil jako sklad Měšťanského pivovaru v Litoměřicích.

V roce 1945 byl objekt zestátněn a zřízena v něm škola, ve které se žáci prvního stupně učili až do roku 1973.

Od té doby využívaly spodní prostory budovy Technické služby města jako skladovací prostory, později začal areál chátrat.

Stavebně historický průzkum ukazuje, že stavba v sobě skrývá zbytky zdiva románského kostela pamatujícího dobu založení města a tím pádem i časy Svaté Zdislavy.

Čtěte také:  Toulky po zaniklých pivovárcích Ostravska díl.1. – Moravská Ostrava prapočátky

S úmyslem zachování památky se město snažilo vhodnou privatizací areál oživit. Ale nezdařilo se a objekt se vrátil zpět Jablonnému. V roce 2001 se do oprav pustilo samo město a v říjnu 2001 byla obnovena střecha.

Traduje se, že čapí hnízdo na pivovarském komíně v Jablonném v Podještědí je jedním z nejstarších v ČR. První zmínka v kronice města o hnízdění čápů na komíně bývalého pivovaru se totiž datuje roku 1864.