Historie pivovaru Heineken

Holandský Heineken je jednou z nejprodávanějších značek piva na světě. Mnozí znají a odsuzují expanzivní strategii nadnárodního giganta spojenou s unifikací vyráběného sortimentu, prvopočátky pivovaru ale již tak známé nejsou.


V roce 1864 přesvědčil Gerard Adriaan Heineken svou matku, že v Holandsku ubude problémů s alkoholem, pokud lidé začnou pít více piva namísto ginu. Navíc, piva, která se v zemi vyráběla, byla dosti nevalné kvality a on pokládal za svou povinnost toto změnit. Jeho matka se tudíž rozhodla koupit pivovar ‚De Hooiberg‘ (The Haystack), který byl založen již v roce 1582. Jeho cena byla celkem nízká, protože holandské pivovarnictví tehdy zažívalo krizi. Pouze dvaadvacetiletý mladík G.A. Heineken tak převzal kontrolu nad tímto, v regionu největším, pivovarem a byl tak úspěšným, že již po čtyřech letech vybudoval na předměstí Amsterodamu nový, větší provoz a původní zařízení v centru města bylo uzavřeno. Heineken svůj podnik rozvíjel dál a po šesti letech, v roce 1874, koupil pivovar v Rotterdamu. V roce 1873 byla pak do rejstříku zapsána společnost Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij N.V. (Heineken’s Beer Brewery Company).
Během této doby se Heinekenovi podařilo uskutečnit svůj plán, vařit pivo vyšší kvality, a to především díky používání nové chladící technologie vyvinuté Carlem von Linde, která Heinekenovi umožňovala vařit pivo celoročně a bez výkyvů v jeho jakosti. Heineken se tak stal jedním z prvních pivovarů na světě, který nebyl závislý na přírodním ledu. Využití strojního chlazení také znamenalo možnost vařit pivo metodou spodní fermentace, které se stalo záhy velmi oblíbené.

Čtěte také:  Náhled do historie pohostinství

V roce 1876 pivovar začíná s exportem, pravidelné dodávky po moři míří do Francie. Velké odbytiště piva tvořily i holandské kolonie v zámoří.

V roce 1879 začal pro Heinekena pracovat Dr. Elion, bývalý student Louise Pasteura. Jeho úkolem byl výzkum kvasnic. Roku 1886 se mu podařilo vyšlechtit kmen kvasnic, známý jako Heineken A-yeast, které jsou od následujícího roku až do současnosti jednou z hlavních ingrediencí při výrobě piva Heineken. Dovážejí se do všech provozů, kde se pivo této značky vyrábí a jsou základem pro jeho charakteristickou chuť a vůni.

O dva roky později, v roce 1889 bylo pivo Heineken oceněno zlatou medailí na Světové výstavě v Paříži. Roku 1893 Heineken umírá a v následujícím roce se vedení pivovaru ujímá J.D.A. Petersen, který se později oženil s vdovou po Heinekenovi Mary Tindal a stal se tak nevlastním otcem Heinekenova devítiletého syna Henryho Pierre Heinekena.

V roce 1900 se objem piva uvařeného pod značkou Heineken zvýšil až ke 200 tis. hl.

Roku 1914 převzal kontrolu na společností Henry P.Heineken. Objem piva dosáhl 300 tis. hl. a firma se snažila orientovat stále více a více na export. Syn zakladatele firmy se zasloužil o zlepšení podmínek pro své zaměstnance (např. snažil se nepropouštět ani v době krize, založil pro zaměstnance penzijní fond, zkrátil pracovní dobu, zaměstnal první ženu atd.) Brzy po nástupu Dr.H.P. Heinekena do čela, začal podnik exportovat také do USA. Zásobování pak pokračovalo až do doby, kdy jej přerušila v roce 1920 prohibice.

Čtěte také:  Zaniklé minipivovary - Bravůr Loučná nad Desnou

Roku 1930 se společnost Heineken poprvé ve své historii začala podílet na výstavbě pivovaru v tropické oblasti dnešní Indonésie (Surubaya). O rok později se Heineken pustil do společného podniku (Fraser a Neave) v Singapuru a roku 1931 zde začal poprvé vařit pivo pod značkou “Tiger”.

V roce 1933, kdy došlo k ukončení prohibice, byl Heineken prvním pivovarem, který se opět objevil na americkém trhu.

Celou tu dobu se Heineken snažil zvyšovat svou tržní cenu nákupem fungujících pivovarů a jejich následným uzavíráním. Tato politika byla již zcela zřejmá po druhé světové válce, kdy bylo skoupeno či uzavřeno množství malých pivovarů a během krátké doby tak Nizozemí přišlo o bohatou rozmanitost své „pivní kultury“.

Ve 40.letech 20.stol. byl syn Dr.H.P.Heinekena Alfred Henry Heineken (“Fredy”) poslán do New Yorku, aby se učil marketingu a reklamě. Jeho návrat do Holandska v roce 1948 pak znamenal počátek nové éry v obchodní strategii firmy. Inovoval přístup k propagaci (pivo začalo být propagováno v rádiu), prodávalo se v obchodech s koloniálním zbožím, změnil logo firmy, které se používá dodnes. Snažil se změnit skutečnost, že pivo Heineken bylo do té doby mnohem známější a oblíbenější na jiných kontinentech než v Evropě. Tak se pivo Heineken stalo jedním z nejprodávanějších na „starém kontinentě“ a firma dále a dále získávala větší podíl na trhu díky spojením s dalšími pivovary či jejich nákupem.

V roce 1988 skončila výroba v původním amsterodamském pivovaru Heinekenu. Veškerá velkoprodukce byla přenesena do rozsáhlého závodu v Zoeterwoude nedaleko Haagu. Dnes se v původní budově nachází známé, hojně navštěvované muzeum Heineken Experience.