Pivovar Planá u Plzně

Obec leží západně od Radnic, při Berounce.
Podle dochovaných archiválií byla v kraji na rozhraní tehdy plzeňského, kralovického a rokycanského okresu v šedesátých letech 19. století veliká bída. Snad právě ta zplodila myšlenku svépomoci. Z iniciativy místního vzdělaného faráře a lidumila Karla Kremmera byl na podporu nejnuznějších vytvořen v roce 1870 tzv. Oul, na jehož konto členové složili poměrně značný kapitál 6450 rakouských zlatých.

Před 130 lety pak byla v Plané zřízena první občanská záložna. Zájem o ni je patrný ze skutečnosti, že za počáteční čtyři měsíce trvání peněžního ústavu zde bylo uloženo přes třicet tisíc zlatých střadateli z celého regionu. Po třech letech členové založili Rolnický akciový pivovar v Plané, aby se kraj zmohl a dosáhl určitého blahobytu, jak se píše ve zdůvodnění tohoto investičního záměru. Mladá akciová společnost přestála velký finanční krach ve Vídni v roce 1873, kdy stavba pivovaru nejen nebyla pozastavena, ale dokonce urychlena. Již v březnu 1874 počalo se s vařením piva. Vyrábělo se však jen do jara roku 1875, kdy pod tlakem Vorchuss Bank pro okamžitou platební neschopnost provoz skončil. Páter Kremmer pomáhal, kde mohl: aby se pivovar udržel, získal půjčku 30 000 zlatých u Svatováclavské záložny, ale vše marně… S pádem pivovaru se položila i občanská záložna v Plané.

V roce 1879 si na krajském soudu v Plzni vymohla kralovická záložna právo na zabavení majetku členů plánské záložny pro pohledávku 25 tisíc zlatých a úroků. Velký poplach se strhnul ve vsích, kdy se po Novém roce dostavili do Plané a Nadryb tři exekutoři. Následovalo vyšetřování pro vzpouru proti exekuci, neboť někteří členové přišli o veškerý majetek a jiní byli na dlouhé roky zatíženi splátkami. V roce 1886 si pronajala pivovar firma Russ a spol., avšak teprve po dvaceti letech byla původní firma po doplacení dlužných částek úředně vymazána. Pivovar v letech 1942 – 1945 nevyráběl. Provoz byl definitivně ukončen v únoru 1949. Pivovar vyráběl mj. pivo Bavor, Nývltův černý ležák
Rychtář.

Čtěte také:  Pivovar a minipivovar v Sušici

Majitelé:

   

Výstav piva v hl:

   
1870 – ? Rolnický akciový pivovar v Plané   1901/02 8 269 1902/03 9 458
? – 1909 Michal H. Russ a spol. s r.o.   1903/04  9 600 1906/07 6 593
1909-1948 Karel Nývlt ml.   1908/09 6 200 1909/10 8 000
1909-1915 Josef Jenček   1910/11 10 000 1911/12 8 900
1922 Marie Nývltová   1912/13 8 700 1913/14 8 500
1944-1948 Věnceslav Nývlt   1914/15 7 600 1915/16 4 905
1948-1949 národní správa   1916/17 2 130 1917/18 1 829

Sládci:

    1918/19 2 370 1919/20 3 417
1894-1902 Adolf Václav   1920/21 6 410 1921/22 5 050
1902-1913 Emil Weiss   1924/25 9 130 1925/26 8 643
1913-1919 Karel Nývlt ml.   1926/27 9 300 1927/28 10 221
1920-1922 Vlastislav Störzer   1928/29 12 800 1929/30 13 100
1922-1927 Karel Nývlt ml.   1930/31 11 166 1931/32 8 850
1927-1938 Karel Malát   1932/33 8 600 1933 8 133
1946-1949 Bohumil Rybák   1934 7 633 1935 7 405
      1937 6 992 1938 6 823
      1939 8 454 1940 8 802
      1941 10 346 1942 3 829
      1946 5 160 1947 6 252
      1948 5 259 1949 588