Pivovary ve Vamberku

Vamberk je městečkem v podhůří Orlických hor. Rozprostírá se u říčky Zdobnice, která se vlévá kousek za obcí do Orlice. Na skalnatém ostrohu nad řekou byl již ve středověku hrádek Waldenberg, jehož název se v průběhu staletí zkomolil na současný.
Dějiny vaření piva začínají ve Vamberku jistě před rokem 1557, kdy je panský pivovar zmiňován v listinách o koupi poloviny Vamberka Mikulášem Pecingarem z Bydžína od Salomeny z Chrastu. Tento první pivovar stával pod hradem. Jeho stavba se nezachovala, zachován je pouze prostorný sklep, který k němu patřil. V okolí se také pěstoval chmel, využívaný v místním pivovaře.

Při panování nad místními poddanými se ve Vamberku vystřídalo hned pět Pecingarů z Bydžína. Poslední z nich Václav Mikuláš byl evangelík a část jeho majetku propadla po prohrané bitvě na Bílé hoře ve prospěch císaře. Tak se na zdejší panství stejně jako na řadu dalších ve východních Čechách a jinde dostává císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna, který konfiskáty skupoval. Vamberské panství se pak stává v 17. století poměrně často předmětem prodeje a střídají se zde i další rody, např. Trčkové, Kounicové.

Listina z roku 1707, která stvrzuje prodej Vamberka Leopoldovi Libštejnskému z Kolovrat na Rychnově, pak spolu se vsí Merklovice, Podřezov, Roveň, Lupenice, Jámy, Jahodov, Peklo, údolím řečeným Pekelec uvádí jako předmět prodeje i „zámeček s pivovarem“, pálenkou, krčmami, poplužními dvory.

Čtěte také:  Historie pivovarnictví v Litoměřicích

Vamberk se tak stává součástí rychnovského panství, což vede k zastavení výroby ve zdejším pivovaře, patrně někdy mezi roky 1720 a 1730. 1

Pánové z Kolowrat pak zrušený panský pivovar prodali Hynku Suchánkovi, a to v roce 1805.

V polovině 19. století ve Vamberku vzniká v Radnické ulici nový, měšťanský pivovar. Pivo však měšťané vařit nezačali. Doba, kdy byl trh uvolněn od středověkých regulí, ještě nenastala a měšťané byli donuceni pivovar prodat vrchnosti. To se stalo v roce 1853. Stavba a zařízení byly doplněny a začalo se s výstavem.

Vaření bylo však velice brzy, a to v roce 1876, zastaveno a pivovar zrušen. Již podruhé v historii tak byla ukončena snaha o vaření piva ve Vamberku. Pivovar neobstál v konkurenci bezprostředního okolí. Podle statistických dat k roku 1873 2

vamberský pivovar vlastnil hrabě Lützow, pronajímal jej a pivovar vystavoval pouhých 849 hl piva ročně. Pro srovnání pivovar v Rychnově nad Kněžnou hraběte Kolowrata měl výstav 11958 hl, Potštejn 2966hl, Kostelec nad Orlicí 3158hl, Žamberk 6430hl, Častolovice 8830hl, Kvasiny 226hl. Z uvedených míst se dnes pivo vaří v Žamberku, ovšem ve zcela jiném provozu.


Budova vamberského pivovaru situována poblíž hlavního náměstí v pozměněné podobě dodnes stojí, v současné době je zde prodejna masa a uzenin.

Pozn.:
1 Bartoš, A. Historie vaření piva. In: Vamberecký zpravodaj, roč 16, č.2,2007, s. 10,11.

2 Bernat, J. Bierproduction in Königreiche Böhmen…, Praha 1875.

autor. Filip Vrána,2009