Pivovar Rychmburk

Zámek Rychmburk se nachází zhruba 12 kilometrů severovýchodně od Hlinska. Dnes je z něj domov důchodců a veřejnosti přístupná je kulatá věž, ze které jsou malebné výhledy do okolí. Poněkud méně malebný je pohled na hospodářský dvůr někdejšího sídla panství, který se nachází v sousedství. Jeho součástí je i pivovar.
Vařit pivo se v Rychmburku, tedy v dnešní obci Předhradí, začalo před rokem 1537. Místní pivovar je zřejmě tedy nejstarším provozem na Hlinecku a Skutečsku. Pivovar se nachází v historickém jádru hospodářských objektů po levé straně před mostem vedoucím do zámku.

Do druhé poloviny devatenáctého století se zde pivo vyrábělo starými metodami typickými pro stará česká piva. Okolo roku 1870 přešel na výrobu piva plzeňského typu.

Svůj vrchol pivovar zažil v období let 1750 – 1800. Povinný odběr piva poddanskými vesnicemi a městečky přivedl pivovar do situace, kdy musel zvyšovat produkci, protože obce žádaly zvýšení dodávek piva. Zrušení poddanství pak v roce 1848 vedlo ředitelství velkostatku k rozhodnutí pivovar pronajmout, k čemuž došlo v roce 1850. Pivovarské statistiky z konce 19. století shrnují přehled nájemců. Pivovar měla od známého šlechtického rodu Thurn-Taxisů v nájmu zejména rodina Zedníčkova. V letech 1895-1900 zde hospodařil Adolf Potůček, kterého opět vystřídala rodina Zedníčkova. Potůček dál v pivovaru dělal sládka. Posledním nájemcem byl František Novák.

Čtěte také:  Historie známkoprávních sporů Budějovického Budvaru

Mezi léty 1885 až 1890 došlo v pivovaru k přechodu z ruční výroby piva na strojní, což vedlo ke zvýšení výstavů ze 4 932 hl na 6 800 hl. Největší výstav pak před první světovou válkou činil 7 485 hl. Vařila se osmistupňová a desetistupňová světlá piva.

Rok 1913 znamenal mimo stále se zhoršující kvalitu vody i vážnou konkurenci v podobě vzniku akciového pivovaru v Hlinsku v Čechách. Zákon o pozemkové reformě přinesl rozhodnutí, na základě něhož pivovar spadl do záboru. Nenašel se však nikdo, kdo by byl ochoten pivovar takřka vytěsněný z trhu hlineckým konkurentem převzít, a proto byla v dubnu 1925 vyrobena poslední várka znamenající ukončení výroby.

Objekt pivovaru a hospodářského dvora s ohledem na lidskou lhostejnost a nevyjasněné majetkoprávní vztahy chátrá.

autor: Michal Štorek