Morava má znovu klášterní pivovar

Do areálu kláštera cisterciaček v Předklášteří u Tišnova se po dlouhých 77 letech vrátila výroba piva. V současnosti jde o jediný klášterní pivovar na Moravě. Provozuje jej akciová společnost Klášterní pivovar Porta Coeli. Projekt je mimořádný tím, že majetkový podíl v něm má i konvent cisterciaček. Nový pivovar vznikl v budově bývalých stájí hned vedle rozsáhlého historického klášterního pivovaru, v kterém se pivo vařilo naposledy v roce 1942.

Konvent cisterciaček „Porta Coeli“ založila královna Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I. v roce 1230. Měl původně sídlit v Praze, ale po sérii výměn majetků byl klášter nakonec založen u Tišnova. Klášter dostal při svém založení řadu nadání včetně více než 20 lokalit ve svém okolí včetně Tišnova a dalších míst například u Jihlavy. Historie klášterního pivovaru zatím není podrobně zpracována. V době zřízení konventu se zde zřejmě ještě pivo nevyrábělo. Pivo ale vařili klášterní poddaní v Tišnově, Vémyslicích, Čejči nebo Knínicích. V Předklášteří byl pivovar nejpozději v roce 1628. Pro konvent měl především hospodářský význam. O století později se kapacita pivovaru pohybovala kolem 1760 sudů (asi 4000 hl piva) a zdejší pivovar byl zhruba stejně velký jako pivovar stejného řádu na Starém Brně.

Oproti tomu v Tišnově měšťané vařili ročně jen 342 sudů (766 hl). Pivovar v Předklášteří byl několikrát rekonstruován, například v roce 1894 se stavěly moderní sklepy za dnešní sýpkou. Správa velkostatku pivovar pronajímala jednotlivým sládkům a od roku 1907 Rolnické akciové společnosti pivovarní a sladovní v Černé Hoře. Ta zde měla svoji odbočku a vařila ročně maximálně cca 6000 hl piva. Výroba piva byla ukončena v roce 1942. Dnešní minipivovar stojí v budově bývalých stájí. Areál historického pivovaru je z větší části bez využití, na vstupní investici byl moc rozsáhlý.

Společnost Klášterní pivovar Porta Coeli má v současnosti 16 akcionářů. Myšlenka obnovit pivovarskou tradici v klášteře cisterciaček v Předklášteří vznikla v létě roku 2016. Pivovarníci na samém počátku projektu museli získat důvěru řádu. „Ač jde o podnikatelský záměr, tak klademe velký důraz na zodpovědnost a úctu k místu samému. Chceme vrátit život a činorodé dění do areálu kláštera. Faktu, že řád vstoupil do akciové společnosti majetkově svým finančním podílem, si nesmírně ceníme,“ uvedl jeden z akcionářů Radek Holešinský. Řád je klíčovým partnerem projektu, podílí se na rozhodovacích procesech a směřování pivovaru, má právo veta v důležitých otázkách, jako je vlastnická struktura společnosti a podobně. Podle správce klášterního majetku Jiřího Chrásta tak rozsáhlý areál s mnoha hospodářskými budovami nelze opravit a udržovat pouze z vlastních příjmů. „Chceme, aby budovy našly nové využití jak pro návštěvníky, tak i pro vlastní aktivity kláštera. Proto vítáme i zapojení externího kapitálu. Zvláště, když se záměr potká s tím, co je v souladu s cisterciáckým řádem, což fungující pivovar bezpochyby je,“ uvedl Jiří Chrást.

Nový pivovar na historickém místě se bude zaměřovat na spodně kvašená piva, zejména ležáky. „Dále půjde o speciality jako je například pozapomenutý Zwickl, či tzv. zimní ležák, tedy styl Bock. Jelikož se nechceme jen ohánět tradicí, rádi bychom nabídli zákazníkům do budoucna i sortiment zahraničních klášterních pivovarů, zejména ctíme tradici bavorských a belgických klášterů, se kterými v současné době navazujeme spolupráci,“ uvedl sládek z Předklášteří a jeden z akcionářů Jan Maláska, který chce spolupracovat i s klášterními pivovary v Čechách. „Máme nadstandardní vztahy s pivovarem cisterciáckého opatství v Oseku, se kterým plánujeme na podzim tohoto roku kooperační várku piva,“ uvedl Maláska, který se chce v budoucnu věnovat i pšeničným speciálům.

Letos nový pivovar uvaří vzhledem k termínu otevření asi 500 hl, v dalších letech vlastníci plánují růst, takže by se v horizontu deseti let mohla výroba rozšířit i do areálu od 40. let opuštěného historického pivovaru, který stojí v sousedství. „Vzhledem k zachovalým technologickým částem sladovny si pohráváme i s myšlenkou jejího případného obnovení,“ uvedl Maláska. Klášterní pivo se bude čepovat jak v areálu pivovaru, tak například v Tišnově, kde pivovarská společnost získala provoz restaurace Na Humpolce. Na celé jižní Moravě je v současnosti více než 50 minipivovarů a jejich počet roste. Specifická je situace na samotném Tišnovsku. Vedle sentického Kvasaru, který funguje už víc než čtvrtstoletí, jsou tři minipivovary v Tišnově a další v Lomnici. Jak se bude dařit tomu klášternímu v ostré konkurenci ukáže až čas. A ještě poznámka na závěr, pivo se známkou Vorkloster fajnšmekři mohli ochutnat už předtím než se v Předklášteří instalovala varna. První várky místní sládek dělal v radničním pivovaru v Jihlavě. Podnik tak zpočátku fungoval jako létající pivovar, než se v areálu konventu vše upravilo do výsledné podoby.

autor: Filip Vrána, 2019