Kde sídlil pivovar Pragovar

V pražské Karlově ulici sídlila do roku 1994 pivnice U Malvaze. Ve 30 letech minulého století ji pod názvem U rytíře Malvaze otevřel pivovar Pragovar.

Čtěte také:  Pivovar Smiřice

Jméno Krč se objevuje v písemných historických dokumentech již k roku 1222. Nevelká vesnice Horní Krč pak vyrostla v místě zhruba podél dnešní Hornokrčské ulice. Obec si dlouho zachovala venkovský charakter, i díky tomu, že na konci 19. století se stala z důvodů své polohy oblíbeným letoviskem s vilkovou zástavbou.

V rámci zdejšího panského hospodářského dvora vznikl v roce 1841 pivovarský provoz. V druhé polovině 19. století hornokrčské nemovitosti vlastnila rodina Tomášů. Původně malý pivovar byl v 80. letech 19. století výrazně přestavěn a rozšířen. Místní pivo chutnalo a pivovaru prodeje slibně rostly.

Zabrzdění rozvoje znamenalo pro firmu uvedení do provozu velkopivovaru v nedalekém Braníku v roce 1898. „Nový parostrojní pivovar Horní Krč J. Tomášů“ čekaly další ekonomické problémy v průběhu 1. světové války, které vedly k přechodu vlastnictví na Pozemkovou banku. Po pádu tohoto peněžního ústavu převzala podnik Legiobanka.

V roce 1922 byla obec připojena ku Praze jako XIV. pražská čtvrť. Patrně v souvislosti s tím začal pivovar od roku 1923 vystupovat pod jménem Pragovar.

Ve 30. letech nechala vlastnická banka provést rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci tehdy jediného průmyslovým podniku v Horní Krči. Produkce a kvalita piva výrazně stouply. Rekordní pozdější výstavy atakovaly hranici 50 000 hl piva za rok. Lze hovořit jako o zlaté éře pivovaru.

Za 1. republiky se zde vařil Richterův ležák, Malvaz (speciální černé 14% pivo), Český Salvator, Sakura, Karamel, Pragovar.

Prosperita meziválečného Československa ukončila pro hornokrčský Pragovar německá okupace. Podnik se dostal do rukou protektorátních úřadů a od roku 1943 pivo nevařil.

Pivovar byl zrušen v roce 1947. Objekt potom sloužil k výrobě ovocných šťáv a sirupů. Dnes jsou zbylé a přestavěné budovy využívány ke skladovým účelům, využívajíce sousedství čtyřproudové Jižní spojky.

Značka Pragovar byla používána při vývozních aktivitách holešovického pivovaru v 90. letech minulého století. I v novém tisíciletí se značka neztratila, objevila se například na etiketách exportního ležáku Pivovaru Herold Březnice nebo Pivovaru Podkováň.

Prameny:
www.krc-historie.cz
Milan Polák: Pražské pivovary a pivovárky