Historie pivovaru Carslberg

Historie Carslbergu je spjata se jménem Jacobsen. Tento pivovar byl založen v roce 1847 Jacobem Christianem Jacobsenem (1811-1887) – dánským pokrokovým průmyslníkem, filantropem a milovníkem umění. Jacobsen se velkoryse podílel na rozvoji kulturního a společenského života v Dánsku. Zapojil se do rekonstrukce hradu Frederiksborg, byl jedním z autorů návrhu skleníku v Botanické zahradě v Kodani. Byl průkopníkem parního vaření piva, zavádění chladící techniky, a především, byl propagátorem používání jediného kmene kvasnic.
J.C.Jacobsen šel ve stopách svého otce Christena Jacobsena – sládka, který se nechal najímat. Pracoval tak například v pivovaru King´s Brew-House (Kongens Bryghus), ve kterém se taky později stal akcionářem a členem jeho představenstva. V roce 1826 Ch.Jacobsen otevřel vlastní pivovar v Brolæggerstræde v Kodani. Christen Jacobsen byl fascinován, jako později jeho syn, moderními technologiemi. Vždy se snažil o rozvoj svého závodu a vylepšování kvality piva. Jako první v Dánsku začal používat při jeho výrobě teploměr.

Jeho syn Jacob Christian Jacobsen pracoval v rodinném pivovaru již jako chlapec. Postupem času přebíral více a více zodpovědnosti, neboť zdravotní stav jeho otce se zhoršoval. Přestože se v té době v Dánsku vařila svrchně kvašená pšeničná piva, J.Ch.Jacobsen vycítil zájem spotřebitelů o nový druh ležáku z Bavorska, a tak se vypravil do Mnichova. Tam studoval u slavného Gabriela Sedlmayera v pivovaru Spaten, odkud si pak domů přivezl dva džbány obvzlášť čistého kmene kvasnic. Ty pak použil k výrobě prvního dánského, komerčně prodávaného, spodně kvašeného piva. Pivo slavilo úspěch. Po smrti matky, za zděděné peníze vybudoval v Kodani pivovar větší a pojmenoval jej po svém synovi Carlovi (berg je výraz označující kopec).

První várka spatřila světlo světa 10.listopadu 1847. Roku 1868 začal Carlsberg s vývozem do zahraničí. Díky své celoživotní filozofii – propojit vědu s pivovarnictvím a dovést tento obor k nejvyššímu možnému stupni dokonalosti v roce 1875 Carlsberg založil slavné Carlsberské laboratoře, které se věnovaly výzkumu problémů spjatých s pivovarnictvím. Byl zde izolován druh kvasinek (r.1883), který se i dnes používá k výrobě světlého ležáku a po tomto místě byl i pojmenován – Saccharomyces carlsbergensis. Výzkumy se týkaly také hodnot pH a bílkovin.

Čtěte také:  Bruntálské pivovary

Pivo Carlsberg se stalo velmi oblíbeným a tato značka nejznámější v zemi. Díky svým pivovarnickým úspěchům se Jacobsen stal velmi bohatým člověkem, zároveň však úspěchy firmy vedly ke konfliktům mezi otcem a synem. Mladý Carl Jacobsen nakonec založil vedle otcova svůj vlastní „konkurenční“ pivovar (r. 1882), kterému dal jméno New Carlsberg. J.C. Jacobsen pak přejmenoval svůj původní pivovar na Gamle Carlsberg (gamle=starý). Otec se synem se přeli zřejmě ze dvou důvodů – otec Jakobsen byl přesvědčen že expanze ohrožuje kvalitu piva a pravděpodovně chtěl stále vařit svrchně kvašená piva v „britském“ stylu. Naštěstí pro Dánsko však oba Jacobsenové vynakládali obrovské sumy svých financí na umění a architekturu. Založili nadaci a shromažďovali velké množství výjimečných uměleckých děl. Proslulá socha Malé mořské víly se dostala do kodaňského přístavu právě díky Carlu Jacobsenovi, který ji roku 1913 městu daroval.

Roku 1886 se otec a syn konečně usmířili, o rok později J.C.Jacobsen zemřel. Starý Carlsberg přešel do vlastnictví nadace Carlsberg (založené v roce 1876). V roce 1906 byly oba areály sloučeny do jednoho, nazývaného od té doby Pivovary Carlsberg. Svůj pivovar nechal přikrášlit architektonickými ozdobami, mapř.slavnpu branou se sochami dvou slonů. Carl Jacobsen se stal roku 1906 ředitelem pivovaru a řídil jej až do své smrti v roce 1914. Po jeho smrti se vedení podniku ujal P.C.Poulsen.

V roce 1939 tvoří pivo z Carlsbergu 55% z celkového množství piva dovezeného do Velké Británie.
V roce 1968 Carlsgerg otevírá první zahraniční pobočku – pivovar v africkém Malawi.
V roce 1970 se Carlsberg sloučil se svým rivalem pivovarem Tuborg, vznikla společnost United Breweries A/S.
V roce 1992 se Carlsberg spojil s anglickým pivovarem Tetley a v roce 1997 se stal jeho vlastníkem.
V roce 2001 vznikla společnost Carlsberg A/S

V roce 2010 byl Carlsberg jednou z největších pivovarnických společností světa. Její dvě hlavní značky, Carlsberg a Tuborg, patří mezi nejprodávanější nejen v Dánsku, ale i na světovém trhu a je možné je nelézt ve 150 různých zemích. Společnost provozuje pivovarnická zařízení v Singapuru, Malawi, Německu, Itálii, Hong Kongu, Kypru. Carlsberg A/S má zájmy i v několika podnicích mimo obor vaření piva. Například vlastní 43 % Tivoli Gardens, známého zábavní parku v Kodani.