Pivovary v Králíkách v minulosti a dnes

Na historii vaření piva v Králíkách upomíná dodnes hned několik míst. Ve městě byly podle dostupných pramenů vždy dva pivovary, panský a měšťanský.
První zmínka o vaření piva je z roku 1608. Měšťané od hrabat Hohenlohe získali právo vařit světlé pivo pšeničné. To mohli čepovat pouze v samotných Králíkách a na cizích panstvích. Za tuto výsadu museli hrabatům Hohenlohe odvádět poplatky a dávky. Původní pivovar si měšťané postavili na náměstí v místech současné kašny. Pozice pivovaru uprostřed města je typická, vyskytuje se i na řadě dalších míst. Z Moravy můžeme zmínit například Olešnici nebo Loštice. Z regionu Orlicka například Dobrušku. O rok později si měšťané k pivovaru postavili vodovod.

Pivovar roku 1708, tedy přesně sto let od doby, kdy byl poprvé zmíněný v pramenech, vyhořel. Nový si měšťané postavili stranou centra města na požářišti mezi domy čp. 336 až 353. K pivovaru patřil hostinec a sladovna.


O panském pivovaru je zpráv méně. Stál v sousedství panského dvora – původně v lokalitě dnešního čp. 121 (dnes stavebniny). Roku 1751 panský dvůr vyhořel a pivovar se přestěhoval do přízemí zámecké budovy v dnešní Opletalově ulici č.p. 128 (dnes pekárna Falta).

Rozjezd konkurenčního boje mezi oběma pivovary můžeme sledovat po roce 1848, kdy se poměry v rakouskouherském pivovarnictví začaly pomalu uvolňovat. Padlo omezení, kdy měšťané museli vařit pouze pšeničné pivo. Původní pivovar přestal stačit, proto si obec postavila nový v místech bývalé sladovny (dnes Pivovarská ulice čp. 148). Základní kámen byl položen v roce 1852.

K produkci obou pivovarů máme pouze málo zpráv. Například roku 1873 měšťanský pivovar vystavil 9216 hektolitrů piva a panský 4716. O tři roky později měšťané svůj pivovar pronajali bratrům Karlu a Františku Bäumelovým, kteří v roce 1881 získali do nájmu i panský pivovar v Králíkách. V roce 1885 panský pivovar vyrobil 3204 hektolitrů piva a měšťanský 4140 hektolitrů.

To již měšťanský pivovar vlastnil Albert Finger (po Králíkách působila jeho rodina ve Vrchlabí) a Rudolf Frentzel, po kterých pivovar převzal Antonín Bernkopf. Panský pivovar mezitím asi roku 1895 zanikl. Je zřejmé, že fungoval po celou dobu i za Althannů na ruční provoz. Bernkopf do Králík přišel z Plané u Marianských Lázní, kam se následně i vrátil. Roku 1899 měšťanský pivovar koupil ing. Škorpil, jehož křestní jméno neuvádějí ani pivovarské statistiky. Škorpil pivovar modernizoval na strojní vybavení od firmy Andrlík a Hueber. To se mu ale stalo osudným. Za zařízení nezaplatil. V letech 1902-7 se pivo v Králíkách ani nevyrábělo. Nakonec firma Andrlík a Hueber zařízení odmontovala a prodala ho do Turecka. Pivovar byl zrušen v roce 1917, kdy se z něj stal sklad hanušovického piva.

Čtěte také:  Minipivovar Labuť Litoměřice

Dnešní situace
Pivovarská historie v Králíkách je bohatá. Neméně zajímavé je projít si zbytky pivovarských objektů dnes. Měšťanský pivovar byl adaptován na byty. S jeho rekonstrukcí se začalo v roce 1967. Západní část objektu byla navýšena na úroveň centrální části. Po vjezdu do pivovarského dvora zbyly masivní dveře, ovšem dobové dřevěné nahradily plechové.

Paradoxem je, že demolici se vyhnulo chladné hospodářství pivovaru. Nadzemní objekty sice už nestojí, ale ve dvoře pivovaru najdeme sklepy i lednici. Klenby jsou ale na většině míst pobořené.

Stav fanoušky dějin pivovarnictví vybízí k exkurzi. Pokud ale předtím zajdete do asi kilometr vzdáleného vojenského muzea nabudete dojmu, že kanóny zde stojící vystřílely svou poslední munici na králícké pivovarské sklepy.

Z objektu měšťanského pivovaru se nyní přesuňme do areálu bývalého Althanského dvora. Původní objekt panského pivovaru, který vyhořel už na místě nelze rozeznat. Je nahrazen novostavbami areálu stavebnin.

Druhá varianta panského pivovaru se skrývá v objektu blízké pekárny Falta. Zřejmě nezajímavější částí areálu jsou sklepy, které dodnes stojí přes ulici v čp. 129, kde byly také kanceláře a stáje.

Prostory nabízí částečné srovnání s kapacitou sklepů měšťanského pivovaru, ty zdejší jsou méně než poloviční. Také tyto sklepy byly po uzavření výroby využívány zřejmě jako sklad hanušovického piva. Svědčí o tom dochované lahve s nápisem Nordmährische brauerei actien gesselschaft. Jde o název firmy sdružují pivovary Šumperk, Třemešek a Holba – logický to následovník králícké produkce. Také dnes v Králíkách těžko najdete jinou hospodu než tu s produkcí Holby. Do sklepů se vcházelo směrem od silnice po schodech. Objekt byl ale vybaven také pohodlným výtahem.

s využitím pramenů Městského muzea Králíky
Archivní foto: Městské muzeum Králíky
Současný stav: Filip Vrána, 2014