Panský pivovar ve Slavičíně

Pivovar stával vedle dolního panského dvora. (dnes zde stojí Radnice, obchod s potravinami a parkoviště). Nad pivovarem byl malý rybníček napájený mlýnskou strouhou z panského rybníka. Rybníček, ze kterého se brala voda na pivo, byl r. 1908 vypuštěn a zarostl kyselou trávou.
První zmínka o pivovaru je z r. 1493. Roku 1590 koupila maďarská šlechtična Kateřina z Vincentu od Olomouckého biskupa léno Slavičín s tvrzí, pivovarem, mýtem, mlýnem, dvorem, kostelem a vesnicí Lipovů do svého držení.

Čtěte také:  Pivovar Bělá nad Radbuzou

Na každém panství stávaly pivovary. Mladotice ( ve 13. st. obec, o 100 let později již jako část Slavičína a dnes již pouze Slavičín) patřily k panství hrádeckému a v Hrádku ( dnes místní část Slavičína) stával pivovar v místě dnešní školy. Zmínka o něm pochází z roku 1653, kdy se zde vařilo cca 200 věder piva ročně ( vědro 53,5 litru). V roce 1843 měl tři tovaryše a ti vařili 280 věder piva. Tento hrádecký pivovar koupila obec Hrádek v roce 1874 pro výstavbu obecní školy.

Ve Slavičínské pivovaru se v létech 1745-1747 uvařilo ročně 324 věder piva. Chmelnice bývaly v Malém poli, Drahanci a pod Obruby. Na Blyštících pro hrádecký pivovar. Podle dochovaného vyprávění pamětníků z předchozích generací ( 1845) byl nejlepší chmel z Drahanca a Malého pole. Pivo z pivovaru rozváželi povozem kočí Josef Nešpold a František Parýzek. Pivo vozili po hospodách, ale i do Uher, Půchova a jinde.

Dne 13. října roku 1886 pivovar vyhořel a oprava jeho byla velmi nákladná. Majitelé manželé Műlerovi ( židovská rodina) se velmi zadlužili a později r. 1897 pivovar prodali Františku Strnadovi. Ten však roku 1908 pivovar prodal Františku Janáčkovi z Uherského Brodu, který zde zřídil sklad a stáčírnu piva.

V pivovaře zůstal jen jeden kůň a kočí Josef Vrána. Správce skladu byl František Staněk Strnadův vyučenec. Po jeho smrti vedla sklad jeho manželka a později jejich dcera Adéla provdaná za Františka Frajta a to až do roku 1953, kdy zcela skončil pivovar ve Slavičíně a pár koní i s povozem a kočím Karlem Davidem přešly do pivovaru v Uherském Brodě.

Ve slavičínském pivovaru se za tři roky vyučil sládkem František Goldbach nar. 1876, ale nakonec po prodeji pivovaru se věnoval zednické práci. Ve Slavičíně bylo až 8 hospod. V pivovaře byly i velké sklepy, kde se skladoval led sekaný pantoky po velkých kusech v trati Výpusta odkud je formani vozili do pivovaru.

Pozn. Jedná se o zápisky p. Josefa Studénky dnes již nežijícího. Dnes se stále uvádí název Chmelnice v Divnicích , stejně jako Drahanec u Nevšové a Malé pole či Blyštice u Slavičína.
Jen málokdo však ví, že se zde před mnoha lety pěstoval chmel pro místní pivovary.

autor: Josef Ščuglík – správce muzea ve Slavičíně