Minipivovar Syrovar Syrovín

Řemeslo 12
ležák premium
Vybalancovaný ležák se směsí moravských sladů a Žateckého poloraného červeňáku.