3 Search results

For the term "HORNÍ BEŘKOVICE".

Historické pivovary H

Habartov

 
 

Pivovar Habartov ; Habersbirk
16.století – výroba ukončena 1946; 10 000 hl; SO
Posl.maj.: rodina Albertů
Habrovany

 

Pivovar Habrovany

foto lokace
článek: Pivovar Habrovany >>>
1723 – asi 1910; 1 900 hl; VY
Posl.maj.: rod rytířů z Gomperzu
Habry

 

Pivovar Habry ; Habern
Zrušen 1912; 3 000 hl; HB
posl.maj.: rod Thun-Hohenstein
Habří

 
 

 
 

Pivovar Habří ; Lípí

foto lokace
1 000 hl; CB
První pís. zmínka o pivovaru, který patřil již v té době klášteru ve Vyšším Brodě, pochází z r. 1625. Roku 1847 pronajat A. Schoberovi, za nějž byl pivovar znovu vystavěn (rozsah staveb. prací ale není znám) a postavena nová podsklepená lednice stáj a opravena střecha nad obydlím sládka (asi 1877). Roku 1866 postaveno stavení čp. 38 na pozemku odkoupeném od pivovaru. Haberské pivo mělo v té době velmi dobrou pověst a A. Schober nechal pro pohodlí výletníků zřídit v zahradě besídku a kuželnu. Za něj nechal roku 1877 vyšebrodský klášter na žádost tehdejšího pivovarníka Františka Klečky vystavět pro potřeby pivovaru i podsklepenou lednici, stáj a opravit střechu nad obydlím sládka. Roku 1886 byly důkladně opraveny pivovarské budovy, byly zbořeny stáje a kůlna stojící uprostřed dvora, na obytné stavení dána nová střecha a opraven byl i interiér. Ke stodole, koupené dříve od Vojtěcha Puffra, byla připojena další stodola a opatřena novou taškovou střechou. Stará pivovarská stodola, která stála v rohu u obytného stavení, byla také zbořena a na místo po ní, jakož i po zbořených stájích i kůlně byly vysázeny kaštany. Roku 1887 se odstěhoval zdejší sládek Jan Štěpánovský do Chvalšin a haberský pivovar sloužil jako skladiště piva budějovickým právovárečníkům. Pivovarský komín vysoký 32 m byl zbourán roku 1935 nebo 1936. V přízemí obytné budovy pivovaru zůstala hospoda až do roku 1973.Podélný a téměř pravoúhle zakončený objekt pivovaru sledoval pozvolně zvedající se terén. Nacházel se východně od tvrze. Od vstupu do pivovarského dvora začal objekt patrovou budovou varny se štokem, následoval přízemní pás se zahloubenou spilkou a sladovnickým humnem. Při varně býval ve dvoře komín, vztyčený mimo vlastní objekt. Za sladovnou se nacházely ve svahu sklepy s lednicí. Pivovar dosahoval výstavu jen asi 1 000 hl. Na konci 20.století byl objekt využíván k rekreaci zaměstnanců České televize.
Halže

 

Pivovar Halže ; Bierbrauerei Schloss Hals
Zrušen 1935; 1 000 hl; TC
Posl.maj.byl rytíř Landwehr z Wehrheimu
Haňovice

 

Pivovar se sladovnou Haňovice
článek: Kapitulní pivovar Haňovice >>>
Zrušen 1900; 1 000 hl; OL
Jáchym Zoubek z Zdětína nechal v obci kolek roku 1555 postavit pivovar. V roce 1899 ho koupil konkurenční pivovar v nedaleké Litovli a výrobu piva v Haňovicích zrušil. V roce 2002 již byly budovy zbořeny, ani nebylo známo, na kterém místě pivovar stál.
Hanušovice

 

Měšťanský pivovar Hanušovice
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; SU
Pivovar Hanušovice – Holba ; Nordmährische Brauereien Hannsdorf

foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Holba Hanušovice >>>
článek: Moravskoslezské pivovary a.s., PMS a.s. Přerov >>>
Hartenberg ; Hřebeny

 

Zámecký pivovar Hartenberg ; Hřebeny

foto lokace
článek: Zámecký pivovar Hartenberg (Hřebeny) >>>
Hauenštejn

 

Při hradu byl pivovar, sladovna, mlýn a pila. Budova sladovny je posledním pozůstatkem hradního pivovaru, který byl zřejmě již koncem 19.století odbourán a na jehož místě vznikla terasa ohrazená zdí s romantickým cimbuřím. KV
Havlíčkův Brod

 

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod ; Pravovárečné měšťanstvo v Havlíčkově Brodě

foto lokace etikety
V provozu.
článek: Pivovar Havlíčkův Brod >>>
článek: Náhled do historie pivovarnictví v Havlíčkově Brodě >>>
Havlíčkova Borová

 

Pivovar Havlíčkova Borová

foto lokace
1720 – 1932; 1 000 hl; HB
Posl.maj.: V. Dvořák
Hazlov ; Haslau

 

Již v roce 1553 byl založen nejstarší pivovar v celé oblasti. Zrušen před rokem 1900. Posl.maj.: rod Wilhelmů z Helmfeldu. CHE
Hejlov

 

Pivovar Hejlov
Zrušen asi 1890; 1 500 hl; TA
Posl.maj.: Obecní pivovar v Táboře
Heřmanovy Sejfy (Rudnik)

 

Pivovar Heřmanovy Sejfy ; Hermannseifen, Rudnik

foto lokace etikety
1813 – 1951; 25 000 hl; TU
Posl.maj.: Josef Kluge; 1948-1951 Hradecké pivovary n.p.
Heřmanův Městec

 

Pivovar hraběte Kinského Heřmanův Městec
1 500 hl; CR
Pivovar ukončil vaření v roce 1872. Teprve po zbourání hostince U Černého orla ze strany Velkého náměstí a Vodákova stavení s pivovarem na straně druhé byla v roce 1876 započata nová velká přestavba zámku, jenž už byl v držení Kinských. V obci (v domě č. 177 na nám. Míru) byl do poloviny 20. století velkosklad pardubického piva.
Hlavňovice

 

Pivovar Hlavňovice
Zrušen 1875; 100 hl; KT
Posl.maj.: Konstantin Jarolím
Hlinice u Tábora

 

Příměstská část Hlinice patří mezi vzdálenější části Tábora.
Soupis poddaných dle víry z roku 1651 zde uvádí jen 7 obyvatel nad 11 let. Ostatní grunty byly pusté. Jozue Kořenský v tom roce uvádí u Hlinice jeden pustý pivovar a mlýn o jednom kole.
Hlinsko

 

Společný pivovar v Hlinsku, akciová společnost, Hlinsko v Čechách

foto lokace etikety
V provozu.
článek: Pivovar Hlinsko >>>
Hlubočany

 

Pivovar Hlubočany ; Hobitschau
Zrušen asi 1880; VY
Posl.maj. rod von Herring
Hluboká nad Vltavou

 

Schwarzenberský pivovar Hluboká nad Vltavou ; Frauenberg
foto
Zrušen 1905; 15 000 hl
Kolem roku 1500 nechal Vilém z Pernštejna zřídit v Podhradí pivovar, v němž se později vařilo až 120 várek světlého piva ročně, tedy zhruba každý třetí den. Z jedné takové várky bylo přitom možno naplnit na třicet pivních sudů, které mimochodem vyráběla vlastní bednárna. Před koncem 16. století vynášel provoz pivovaru ročně na 658 kop a 35 grošů. Navíc bylo možno rozvážet mláto a pomyje do okolních dvorů a krmit s nimi vepře. Když došlo v sedmdesátých letech 19. století k výstavbě rozsáhlého schwarzenberského pivovaru v Protivíně a ten začal značně prosperovat, ukázalo se další provozování podhradského pivovaru jako neperspektivní. V roce 1882 byl proto zrušen a jeho opuštěným budovám se dostalo nejrůznějšího využití. Tak se například v bývalé lednici usadila schwarzenberská kancelář zařizovací a od roku 1921
měšťanská škola, v bývalé sladovně se sušily šišky lesních stromů za účelem získání semen. Po roce 1910, kdy zde byly upraveny stáje pro 26 párů koní, se někdejšímu pivovaru začalo říkat též „pivovarský dvůr“. V zadní části zrušeného pivovaru postavili místní sokolové v letech 1925 až 1926 objekt sokolovny. Značná část jeho budov stojí dosud v sousedství sokolovny.
Hluboš

 

Pivovar Hluboš
Zrušen 1890; 2 000 hl; PB
Posl.maj.: kníže Oettingen-Wallerstein
Hlučín

 

Panský pivovar Hlučín
Panský pivovar byl v blízkosti zámku a vyhořel v 18. století. zdroj: Jan Gromnica (Muzeum Hlučínska) OP
Městský pivovar Hlučín ; Stadtbrauerei Gebrüder Gotzmann KG Hultschin

foto lokace
článek: Minipivovar Avar Hlučín >>>
Roku 1535 – zmínka o vaření a čepování piva. – WANDERBURG, UDO: Historie města Hlučína, s. 102.
V roce 1725 vystavěn nový městský pivovar a sladovna – WANDERBURG, UDO: Historie města Hlučína, s. 103.
V roce 1830 byl postaven městský pivovar (nyní Pivovar Avar). WANDERBURG, UDO: Historie města Hlučína II, s. 63.
Hluchov

 

Panský pivovar Hluchov
Zrušen 1550 – 1890; PO
Posl.maj.: Drahanovský cukrovar a.s.
Hluk

 

Pivovar Hluk
Zrušen kolem 1900; UH
Posl.maj.: rod Lichtensteinů
Hnojník

 

Pivovar Hnojník
Zrušen před 1900; FM
Posl.maj.: Jan Bees z Chrastiny
Hodice

 

V 16 století se Hodické panství sloučilo s Třešťským, zanikl pivovar, mlýny i pila, a později i Hodická tvrz. JI
Hodkov

 

V Hodkově se traduje, že v místech, kde se říká U Havlíků, býval pivovar. Ze sklepů bývalého pivovaru prý vede tajná podzemní chodba směřující k Hubovu. TA
Hodkovice nad Mohelkou

 

Svobodův pivovar Hodkovice nad Mohelkou ; Liebenau

foto lokace
1899 – 1926; 5 000 hl; LB
Posl.maj.: P.Svobodová
Panský pivovar

foto lokace
1540 – 1908
Zakoupen rodinou Svobodů a uzavřen.
Hodonice

 
 

 
 

 
 
 

Panský pivovar Hodonice ; Hödnitz

foto lokace
20 000 hl; ZN
V roce 1895 odkoupil velkoprůmyslník Adolf Spitzer ze Znojma celé zařízení továrny a zřídil zde parní pivovar a sladovnu, podle nejnovějšího stavu tehdejší techniky, včetně generátorů na výrobu elektrického proudu k osvětlení a provozu chladicího zařízení, a výrobě ledu. Také výroba piva byla znovu zahájena pod vedením sládka Řehulky.
Dne 15. května 1897 se uskutečněn první výstav piva, vyrobeného v nově založeném „Johannisově pivovaru“. Navzdory nejpečlivějším přípravám a opatřením, nepřinesla výroba piva kvůli příliš nízkému odbytu, očekávaný hospodářský úspěch. Přesto byla výroba piva po třech letech znovu obnovena. Po neúspěchu s výrobou piva Spitzer továrnu opět prodal.
Po výměně majitele, si nechal nový majitel Dr.Fischl, velkostatkář v Jaispitzu, se svým společníkem baronem z Offenheimu, provést rozbor piva u jednoho z mnichovských pivních chemiků. Výsledek rozboru sice oznamoval, že Johannisův pramen dodává vynikající pitnou vodu, ale tato voda kvůli svému obsahu minerálních látek, není vhodná pro vaření piva. Poté byla továrna přestavěna na sladovnu pro výrobu sladu. Ječmen, který byl vypěstován, byl vynikající kvality, a proto byl nejlépe vhodný pro výrobu sladu.
Klášterní pivovar Hodonice
Poněvadž se pro výrobu piva a sladu spotřebuje velké množství vody, bylo toto zařízení postaveno přímo v zahradě kláštera, vedle hojně prýštícího Johannisova pramene. Pivovar byl brzy předán do soukromých rukou, nepodařilo se zjistit, komu byl pivovar prodán či propachtován (pronajat). Ani později nebyl nalezen žádný důkaz o tom, komu bylo zařízení továrny, po zrušení Kláštera Svaté Kláry v roce 1782, c.k. Komorou pro správu zboží, prodáno.
Jisté je jen to, že se zde do roku 1870 vařilo pivo. Po zastavení pivovarských provozů, byla část budovy do roku 1885, využívána jako hospoda, a je pravděpodobné, že tuto hospodu vedl hostinský Franz Fried, který si později sám založil vlastní hospodu „U zlatého pstruha“. Do roku 1895 byla budova využívána jako letní byt.
Hodonín

 
 

 
 
 

Měšťanský pivovar ; Pivovar Ehrenhaft a spol. Hodonín

foto lokace
článek: Pivovary v Hodoníně >>>
Panský pivovar

foto lokace
článek: Pivovary v Hodoníně >>>
Hojsova Stráž

 

Pivovar Hojsova Stráž

foto lokace etikety
1850 – 1946; 4 000 hl; KT
Späth Bräu; Bezmála sto let přinášel místu hospodářský prospěch pivovar zřízený roku 1850 při dvoře Huishanslhof čp. 41, pracující do roku 1946. Nájemcem a provozovatelem tu byl dlouhou dobu sládek Josef Spath, který se rovněž zasloužil o zřízení pošty v dnešní Hojsově Stráži roku 1868.
Holany

 

Pivovar Holany
CL
článek: Pivovarnictví na Českolipsku >>>
Holčovice

 

Pivovar Holčovice ; Hillersdorf
Zrušen asi 1900; 500 hl; BR
Posl.maj.: hrabě Ares
Holešov

 
 

 
 

 
 

Pivovar a sladovna v Holešově, provozované firmou Družstevní pivovar a sladovna v Holešově ; Parostrojní pivovar v Holešově

foto lokace etikety
článek: Osudy zaniklých pivovarů – Holešov >>>
zrušen 1961; 10 000 hl; KM
V letech 1689 – 1690 nechal postavit Jan Kryštof z Rottalu pivovar se sladovnou v dnešní Masarykově ulici (je zde dodnes). Dle inventáře zhotoveného po smrti Jana Zikmunda hr. Rottala roku 1718, kde se psalo o hol. panství, měl pivovar ročně 70–85 várek. V roce 1882 je zmiňován mezi průmyslovými závody pivovar Excel p. hrabě Vrbna v Žopské ulici č. 147. V novodobé historii, od roku 1910, byli nájemci pivovaru společníci Kovář – Trnka – Vodička (Parostrojní pivovar v Holešově). Vyráběli 12° Březňák a 16° Kozel. Od roku 1933 měla pivovar v nájmu omlazená firma Alois Trnka a spol. (Alois Trnka, ing. Eduard Prusenovský, ing. František Zaorálek). Roční kapacita výroby byla 20 000 hl piva a 100 vagónů sladu. Vyrábělo se 10° výčepní pivo a 12° ležák v sudech i lahvích. Pivovar zaměstnával až 35 pracovníků. Po smrti Rudolfa Wrbny koupil podíly od dědiců dr. Josef Vrána a pivovar dále pronajal dosavadním nájemcům. V období války (1. 7. 1942) byl pivovar Němci zrušen a některé zařízení odvezeno. Po osvobození bylo ustanoveno Družstvo pivovaru a sladovny v Holešově (předseda František Stojan). Byli v něm zastoupeni nájemci, zemědělci, odběratelé i zaměstnanci. Ředitelem závodu byl ing. Eduard Prusenovský. Pivovar byl vystaven nákladem 6 miliónů Kčs. Bývalí nájemci, nyní členové Družstva, vložili své zařízení.
V roce 1948 byl pivovar znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18. 12. 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. 4. 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. V letech 1948 – 1952 byl součástí podniku Slovácké pivovary n.p., následně v letech 1953 – 1955 patřil pod Valašské pivovary n.p. Po zřízení krajského podniku byl začleněn do Jihomoravských pivovarů n.p. jako provozovna závodu Kroměříž.
Poslední pivo se v Holešovském pivovaru vařilo v roce 1961, pak pokračovala jen výroba sladu a to do roku 1973. Zbytek zařízení leželo ladem, pokud nebylo odvozeno jinam. Po úplném zavření pivovaru byly budovy využívány i jako sklady spotřebním družstvem Jednota.
V roce 2002 byly budovy zachovány. V části byla provozována restaurace s názvem Na starém pivovaru, ostatní budovy objektu byly neudržované. Dne 4.4. 2007 proběhla dražba souboru nemovitostí pivovaru. V objektu fungovala hospoda a kanceláře, ostatní prostory byly prázdné a nevyužívané. V areálu byly rovněž sklady a dílny.
V roce 2019 probíhala rekonstrukce celého areálu.
Holovousy

 

Pivovar Holovousy
Zrušen asi 1890; 700 hl; JC
Posl.maj.: svobodný pán z Vlkanova
Hora Svaté Kateřiny

 

Měšťanský pivovar Hora Svaté Kateřiny ; Katharinaberg
článek: Pivovary na Litvínovsku II. >>>
Zrušen asi 1895; 1 000 hl; MO
K datu 4.7.1576 se váže první připomínka sladovny a k 5.říjnu 1622 je zmiňován pivovar.
Hora Svatého Šebestiána

 

Měšťanský pivovar Hora Svatého Šebestiána ; Bastianberg ; Sebastianberg

foto lokace
Výroba ukončena 1914; 1 000 hl; CV
Pivovar se v tomto městečku traduje od druhé poloviny 16. století. Poloha města v blízkosti německé hranice jeho obyvatelům sice skýtala řadu výhod, v době války však toto strategické místo obzvláště strádalo průchody vojsk nebo pomocných sborů. Katastrofální dopad na chod města a jeho obyvatel měla 7 letá prusko- rakouská válka v letech 1756 – 1763, po které se ovšem město na dlouhou dobu klidu nedočkalo. Opakované vpády vojsk za napoleonských válek přinesly kromě ekonomického úpadku i úbytek obyvatelstva z důvodu fyzického strádání. S městem neměly slitování ani přírodní živly, které jej pravidelně postihovaly v první polovině 19. století. V roce 1854 pak zuboženému městu zasadil další ránu velký požár, který zlikvidoval většinu městských domů včetně kostela, školy a starého pivovaru. Až počátkem 70. let se město probouzí ke svému životu díky rozmachu průmyslu v podkrušnohoří a překotnému rozvoji obchodu. Město je postupně opraveno a obnoven je i požárem poničený pivovar, jehož výstav k roku 1873 uvádí Bernat na 3164 věder (cca 1800 hl). Nebývalý rozvoj města na konci 19. století pak podpořilo zahájení těžby rašeliny a založení košíkářské školy. Klidná léta neměla bohužel dlouhého trvání, první problémy se objevily v roce 1910 – díky útlumu obchodu spojeným s aktivitami na německé straně hranic. Krátké období prosperity skončilo, což se nepochybně podepsalo na provozu pivovaru. Ten ještě kolem roku 1900 kulminuje s výrobou kolem 3000 hl, ale ke konci prvního desetiletí činí jeho výstav zhruba polovinu. Důvod lze hledat i ve skutečnosti, že město pivovar provozovalo v nájmu a často se střídající nájemci nejevili ochotu k modernizaci provozu. Největší pohroma měla ovšem teprve přijít – 1. světová válka. Té se již pivovar nedočkal, byl uzavřen ještě před jejím vypuknutím a jeho osud jakoby předznamenal nadcházející válečnou zkázu.
Horažďovice

 

Měšťanský pivovar Horažďovice ; Obecní pivovar ; Horaschdowitz ; Horazdiowitz
1683 – 1907; 800 hl; PJ
Ve dvoře u městského pivovaru byla kašna, pouze jednoduchá nádrž, jež sloužila jako zásobárna vody pro pivovar.
V roce 1929 byl však pivovar zrušen, a tím zanikla i kašna.
Zámecký pivovar hraběte Kinského Horažďovice

foto lokace
článek: Panský pivovar v Horažďovicích >>>
Výroba ukončena v roce 1946; 10 000 hl
Objekt byl vybudován v roce 1869 jako „zámecký pivovar“ na místě bývalého hradního příkopu. V posledních padesáti letech využíván jako sklad. Od roku 2000 byl nevyužívaný a chátral. Jednalo se o průmyslový komplex budov s autentickými stavebními detaily. V roce 2007 se objevily snahy o záchranu pivovaru.
Horka

 

Pivovar Horka

foto lokace
Zrušen asi 1900; 400 hl; KH
Posl.maj.: Kamil rytíř Stangler
Horky nad Jizerou

 

Pivovar Horky nad Jizerou

foto lokace
Zrušen 1928; 5 000 hl; MB
Posl.maj.: rod Nostic-Rieneck; Pivovar v Horkách nad Jizerou, jehož počátky spadají do 16. století, dosahoval ve svém vrcholném období na konci 19.století solidního výstavu kolem 7000 hl piva ročně. Z ekonomických důvodů však zanikl v roce 1927, kdy již několik let byl svěřen do nájmu pivovarským odborníkům.
Horní Benešov

 
 

Měšťanský pivovar Horní Benešov

foto lokace
Zrušen 1913; 3 000 hl; BR
Již v zakládací listině města Horní Benešov z roku 1253 se uvádí, že měšťanům náleží právo várečné. Ve městě bylo celkem 52 a později 54 domů s tímto právem, které garantovalo, že měšťané mohou pivo nejen vařit, ale ve stanovené době jej i prodávat.
V Horním Benešově bývaly dva pivovary. Městský pivovar byl umístěn v několika budovách na Krnovské ulici, z nichž do dnešních dnů zůstala zachována pouze jedna. V podzemí této budovy se nacházela vydatná studna s kvalitní vodou a po zavření pivovaru zde sídlila sodovkárna. Pivovar byl v provozu zřejmě do roku 1937, poté bylo v největším z objektů zřízeno městské kino. V padesátých letech byl zbourán domek u pivovaru, který využíval nájemce Benedikt Kohn. Objekt Městského kina byl zdemolován v šedesátých letech. Druhý pivovar stál v blízkosti dolů v lokalitě zvané „Ve štolách“. Tento pivovar však zcela zanikl a není ho již možné identifikovat. V Horním Benešově byl mimo pivovaru také lihovar, závod na výrobu likérů a ovocných šťáv, pekl se perník. (zdroj: www.technicke-pamatky.cz)
Měšťanský pivovar byl zrušen roku 1913. V roce 2003 byste zde nalezli polorozbořenou kamennou zeď a přízemní dům s nápisem sauna. „To je vše, co zbylo z benešovského pivovaru, kde byl sládkem Benedikt Kohn, pradědeček amerického senátora Kerryho,“ ukazuje starosta ke zbytkům pivovaru, jenž do roku 1955 sloužil alespoň jako sodovkárna. Pivovar se sladovnou provozoval od roku 1902 J. Machold. V roce 2008 zde byla vinárna.
Horní Beřkovice

 

Kapitulní pivovar v Horních Beřkovicích ; Parostrojní pivovar a ekonomie, akciová společnost v Horních Beřkovicích

foto lokace etikety
Posl.maj.: Kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě; vařil mj. pivo 19 % Kozel
První zpráva o pivovaru v zemědělské obci v Polabí pochází z urbáře z přelomu 16.a 17.století, ale předpokládá se, že byl založen již několik desetiletí předtím. Hornobeřkovické panství vlastnilo mnoho různých majitelů z řad šlechty. Pivovar však měl vždy jen jednoho majitele – kolegiální kapitulu vyšehradskou. v roce 1889 se stal sládkem Václav Procházka (původně sládkoval v ostravských Radvanicích), v roce 1891 jej vystřídal Josef Černý. Od 12.1.1897 se ve funkci sládka opět objevuje Václav Procházka, který se společně se Stanislavem Marešem stává i nájemcem podniku. Ve výrobním roce 1896-1897 měl pivovar výstav 15 800 hl. Během dalších let zůstal v nájmu jen Stanislav Mareš a to až do roku 1921. Výstav v roce 1914-1915 byl 14 630 hl. Od roku 1921 pronajala vyšehradská kapitula pivovar akciové společnosti, která v něm hospodařila až do uzavření v roce 1940, poté zde byl sklad německé armády. Pivovar byl zrušen po skončení druhé světové války v letech 1945-1947. LT
Horní Blatná

 

Měšťanský pivovar Horní Blatná ; Platten
1555 – 1936; 100 hl; KV
Po zrušení sloužil jako sklad prunéřovského piva.
Horní Bludovice

 

Pouze strohé dobové zmínky o pivovaru, neupřesněno.
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Horní Bojanovice

 

Panský pivovar
Zrušen kolem r.1900; BV
Horní Branná

 

Pivovar Horní Branná
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; SM
Posl.maj.: kníže Harrach
Horní Bříza

 

Pivovar Horní Bříza
Zrušen 1905; 1 500 hl; PS
Posl.maj.: Jaroslav Dyk
Horní Cerekev

 

Panský pivovar Horní Cerekev ; Horní Cerekvice ; Ober Cerekwe

foto lokace
1607 – 1903; 1 000 hl; HB
Posl.maj.: Leopold kníže Hohenzollern-Sigmaringen
Horní Dlouhá Loučka

 

Pivovar Horní Dlouhá Loučka ; Vrchní Loučka ; Panský pivovar Loučka

foto lokace
zrušen asi 1905; 4 000 hl; OL
Posl.maj.: Řád Hoch u. Deutschmeister;
Při osídlování vesnic a městeček na sovineckém panství, zničených za česko-uherských válek, platilo, že rychtář obce mohl svobodně šenkovat pivo, které však musel odebírat z panského pivovaru v Loučce. Panský dvůr v Horní Dlouhé Loučce zajišťoval potřebné vstupy pro pivovar. Čistý zisk jen z pivovaru byl podle urbáře z roku 1582 dva tisíce zlatých ročně, v roce 1618 již čtyři tisíce zlatých. V obci byl i obecní pivovar.
Horní Dunajovice

 

Zrušen kolem 1800
Maj.: Strahovský premonstrátský klášter
Horní Dvořiště

 

Obecní pivovar Horní Dvořiště ; Oberhaid
1577 – 1902; 800 hl; CK
Horní hrad u Ostrova

 

Pivovar stával v severním paláci. Budova sladovny vpravo je posledním pozůstatkem hradního pivovaru. Na jeho místě byla v 19. století vybudována terasa ohrazená zdí s romantickým cimbuřím. KV
Horní Jelení

 
 

 
 

Pivovar Horní Jelení

foto lokace
1878 – 1945; 2 000 hl; PU
Posl.maj.: Vojtěch a Antonín Veselí
Areál bývalého pivovaru založen v roce 1787, funkční do roku 1945. Po 2. světové válce se celý areál stal součástí zemědělského družstva. Výroba piva byla zastavena a objekty byly využívány částečně pro bydlení a částečně pro zemědělskou výrobu. Stav objektů v roce 2021 byl uspokojivý, převážná část nosných konstrukcí bude zachována včetně historických klenbových sklepů. Projekt Obnova panského pivovaru měl za cíl obnovu a adaptaci nevyužívaného areálu bývalého panského pivovaru o rozloze 7.402 m2 na vlastní pivovar s ubytováním, restaurací, prostory pro relaxaci, vinárnou a pivnicí. Areál ani jednotlivé objekty nebyly kulturní památkou, nebyly v památkové rezervaci nebo památkové zóně; nebyl požadován stavebně historický průzkum.
Horní Kounice

 

Pivovar hraběte Dauna Horní Kounice
zrušen asi 1900; 500 hl; ZN
Horní Královice

 

Pivovar Horní Královice ; Zámecký pivovar Horní Královice ; Ober Kralowitz
Zrušen 1946; 1 000 hl; BN
Obec zanikla kvůli vodní nádrži na Želivce.
Horní Kruty

 

Pivovar Horní Kruty (Komorec) ; Kammerburg
Zrušen asi 1890; 1 000 hl; KO
Posl.maj.: kníže Khevenhüller-Metsch
Horní Libchava

 

Pivovar Horní Libchava ; Ober Liebich
článek: Pivovarnictví na Českolipsku >>>
Roku 1614 zde byl zámek, kostel, mlýn, ovčín, pivovar a poplužní dvůr.CL
Posl.maj.: Várečeské společenství hostinských Pihel, zaps. s.r.o. ; v roce 1926 ukončena výroba.
Horní Maršov

 

Pivovar Horní Maršov ; Hraběcí Černínský-Morzinský pivovar

foto lokace
zrušen 1924; 2 500 hl; TU
Posl.majitelem byl rod Černínů z Chudenic
První zmínka o pivovaru v Maršově je z roku 1599. Dnes stojící pivovar vznikl kolem roku 1800. Součástí pivovaru byl tehdy jediný zdejší hotel Brauhof, který v roce 1855 hrabě Berthold Aichelburg rozšířil o velký sál pro koncerty a divadelní představení. Jeho syn Alfons v roce 1879 dokončil modernizaci pivovaru. Svého vrcholu dosáhl pivovar za Černín-Morzinů, kdy v roce 1908 dosáhl roční výstav 5300 hl. V roce 1926 koupil pivovar i s hotelem Měšťanský pivovar v Trutnově, který zde po dvou letech výrobu ukončil a ponechal jen stáčírnu. V roce 1942 hotel a část pivovaru vyhořel.
Od požáru ve 40. letech 20. století zbytek budov chátrá. Opraveny jsou dvě obytné budovy pivovaru, které slouží svému účelu.
Horní Město

 

Pivovar Horní Město ; Bergstadt
1872 – 1923; 2 000 hl; BR
maj.: König a Nössner
Z budovy již není zachováno nic. V prostorách byl v roce 2002 trávník.
Horní Moštěnice

 

Pivovar Horní Moštěnice
zrušen asi 1880; 50 hl; PR
maj.: kníže Fürstenberg
Horní Paseky

 

Pivovar Horní Paseky ; Oberteil
zrušen asi 1905; 5 800 hl; CHE
maj.: hrabě Zedwitz
Horní Police

 

Zámecký pivovar Horní Police

foto lokace
článek: Pivovarnictví na Českolipsku >>>
článek: Horní Police a císařský pivovar >>>
1806 – 1928; 5 000 hl; CL
posl.maj.: O.Schauer
V roce 2002 byla zpřístupněna část přízemí zámku a také vyčištěné sklepy bývalého zámeckého pivovaru.
Horní Slavkov

 

Schnellerův pivovar Horní Slavkov ; Pivovar města Slavkova ; Schlaggenwald

foto lokace
1869 – 1946; 5 000 hl; SO
Radnice města chystala v roce 2001 v atraktivních podzemních prostorách bývalých pivovarských sklepů muzeum. Návštěvníkům nabídne exkurzi do historie pivovarnictví a hornictví. Soustava do skály ručně vyražených sklepů a chodeb, které jsou dlouhé téměř sto padesát metrů, k vytvoření takové expozice přímo vybízí. Odborníci konstatovali, že neudržované sklepy jsou v poměrně dobrém stavu. Hornoslavkovský pivovar byl založen v první polovině šestnáctého století a do roku 1871 patřil městu. Rozsáhlé sklepy ve skále směrem ke kostelu sv. Jiří vznikly v roce 1880. Samotný pivovar byl v provozu až do roku 1945 a podle historických pramenů se v něm vařilo výborné pivo. Ke zboření budovy došlo v padesátých letech, vchody do sklepů byly zasypány při stavbě benzinové čerpací stanice.
Horní Soběšovice

 

zrušen asi 1900; FM
Horní Stropnice

 

Obecní pivovar Horní Stropnice ; Ströbnitz

foto lokace
zrušen asi 1890; 1 000 hl; CB
Horní Studenec

 

Pivovar Horní Studenec
zrušen asi 1890; 1 500 hl; HB
posl.maj.: Filip Goldreich
Horní Suchá

 

dobová zmínka o hospodě s várečným právem (KA)
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Horní Žukov

 

jen jediná dobová zmínka o provozu (KA)
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Horšovský Týn

 

Měšťanský pivovar Horšovský Týn ; Bürgerliche Brauerei Bischofsteinitz ; Braucommune B. Teinitz

starý: foto nový: foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Týna Horšovského – díl 1. >>>
1592- 1900 starý ( 2500 hl), nový 1891 – 1951; 15 000 hl; DO
Místní pivovar převzal od Němců 17. května 1945 sládek Jan Cyterák, který se stal jeho národním správcem. Pracovalo v něm 17 zaměstnanců. Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Měšťanský pivovar v Horšovském Týně“, Horšovský Týn (majitel pravovárečné měšťanstvo).
posl.maj.: 1948-1951 Západočeské pivovary n.p.
Horušice

 

Pivovar při dvoru Horušice
zrušen asi 1880; 500 hl; KH
Hory Matky Boží

 

Obecní pivovar Hory Matky Boží ; Bergstadtl unserer lieben frauen
zrušen 1910; 200 hl; KT
Hořany

 

Pivovar Hořany ; Hareth
zrušen 1910; 200 hl; KT
posl.maj.: baron Blumenkron
Hořejší Krušec

 

Pivovar Hořejší Krušec ; Ober Körnsalz
zrušen asi 1900; 400 hl; KT
posl.maj.: F.Tvrdík, Alois a Karel Fuchs
Hořice v Podkrkonoší

 
 

 
 

 
 

Akciový pivovar a sladovna v Hořicích

foto lokace etikety
1872 – 1976; 40 000 hl
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Akciový pivovar a sladovna v Hořicích“, Hořice v Podkrkonoší (majitel akciová společnost).
1948-1959 Hradecké pivovary n.p., 1960-1976 Východočeské pivovary n.p.;
Hořické pivo patřilo po dlouhá desetiletí ke známým a kvalitním značkám. Původní pivovar prý stával na náměstí, na příkaz Albrechta z Valdštejna však musel být zbourán. Později vznikl pivovar s varnou u zámku. Místní tvrdá voda ze studny se ukázala jako nevhodná pro vaření zlatavého moku, a tak ji museli dovážet z potoka. V roce 1770 přišel sládek s nápadem použít vodu z gothardské studánky. Při kopání se ale pramen ztratil.
Předci používali led z bašnických rybníků a chmel pěstovaný v okolí. Založit městský akciový pivovar je napadlo v roce 1871. Podle představ komitétu měl vyrůst nový pivovar za Habrem nebo v Bílsku. Náklady 300 000 zlatých se však zdály investorům příliš velké, a tak z nápadu sešlo a starý pivovar koupil c. k. nadační velkostatek za 70 tisíc zlatých.
Po nejnutnějších opravách se hořické pivo díky kvalitě a příznivé ceně prosadilo na trhu a kapitál rostl. V letech 1885 až 1896 prošel objekt zásadní přestavbou a modernizací. Po elektrifikaci pivovaru (1901) tu sládci vařili deseti i dvanáctistupňové pivo. Nejoblíbenější byl Hořický Granát a Hořický Březňák.
K podniku zanedlouho přibyl i Dělnický dům se sálem, kde noví majitelé zřídili hotel a nazvali ho Koruna. Provozovali také několik hostinců a akcie pivovaru byly velmi cenné.
Při druhé světové válce bylo málo surovin a pivo slabé. Po znárodnění (1948) dosáhla výroba vrcholu na přelomu 50. a 60. let, kdy byl mok označován za „druhou plzeň“. Po roce 1966 se kvalita začala zhoršovat a do vody navíc vnikly chemikálie ze závodu ČSAO. Pro nezájem investovat do zastaralého pivovaru byla výroba v červnu 1976 definitivně zrušena.
Budovy byly ještě v roce 2003 zachovány na Riegrově ulici. Vzhledem k tomu, že budovy historického objektu pivovaru v Hořicích již měly nového majitele, který areál koupil v dražbě, zahájili pracovníci místní firmy v červnu 2003 rekonstrukci elektroinstalace. Po několika letech zde byla zapojena elektřina i voda, na využití jednotlivých objektů již byla pomocí počítače vypracována studie. Provoz budoucí restaurace by měl být doplněn kulturními programy. Protože budovy z kvalitního pískovce jsou kulturní památkou, jednal nový vlastník již i s památkáři, se kterými hodlal spolupracovat.
Hoříněves

 

Obecní pivovar Hoříněves
zrušen asi 1890; 2 000 hl; HK
Hořovice

 

Pivovar J. Schaumburga v Hořovicích; Pivovar velkostatku Hořovice; Knížecí pivovar v Hořovicích; Státní pivovar v Hořovicích

foto lokace etikety
zrušen 1949; 10 000 hl; BE
posl.maj.: 1948-1949 Brdské pivovary n.p.
Zámecký pivovar Hořovice
Vzhled zámku se změnil po roce 1852, kdy nový majitel nechal odstranit hospodářské stavby, pivovar a vinopalnu.
Hospozín

 

Pivovar zde fungoval v letech 1583 – 1782. Byl převzat svatovítskou kapitolou a uzavřen. Výroba byla převedena do pivovaru Klobuky v Čechách. KL
Hostím

 

Panský pivovar Hostím
zrušen asi 1880; 100 hl; ZN
maj.: kníže Lichtenstein, Ferdinand hrabě z Trautmannsdorfu
Hostinné

 

Zámecký pivovar hraběnky Deymové Hostinné; Arnau

foto lokace
1507 – výroba ukončena 1916, zrušen 1920; 10 000 hl; TU
posl.maj.: rod Deymů a poté Měšťanská pivovarní společnost v Hostinném, která jej uzavřela
Měšťanský pivovar Hostinné

foto lokace
1893 – výroba ukončena 1948, zbořen 2000; 20 000 hl
posl.maj.: Měšťanská pivovarní společnost s.r.o.
Hostkovice

 

Pivovar Hostkovice
zrušen asi 1900; OL
Je známo, že pivovar stával za stodolou usedlosti č. 15, pod níž měl sklepy. Led, dovážený pro jeho potřebu z vacanovického rybníka, byl ukládán do sklepů, jejichž zbylé části se dosud nacházejí asi 100 m severně od Boží muky. Vodu bral pivovar asi z pramene, který je u obecního plaviska. Posledním jeho provozovatelem byl F.Grigar, sládek a rolník z č. 10, který živnost pivovarnickou vypověděl roku 1899. Budova pivovaru byla přestavěna na sušárnu chmele a deputátní byty. Nyní je vše zbouráno.
Hostomice

 
 

 

Pivovar Antonína Krubnera v Hostomicích

foto lokace
zrušen 1947; 2 000 hl; BE
Z pivovaru, který se nachází v Pivovarské ulici čp.214 zbyla pouze hlavní budova, ve které jsou v patře byty a velký sál. Lednice byly asi po roce 1960 zbourány.
Posl.maj.: Václav Greif a Milada Kleinová
Budova byla postavena na místě starší stavby po požáru. Sklepy a spilka bývaly v budovách naproti pivovaru, přes ulici. Pivovar byl zásadně přestavěn na konci 19. století. Nejvíce prosperoval za vlastnictví Václava Greifa, který od roku 1929 v pivovaru i sládkoval. Uzavřen roku 1942, po válce nebyl provoz obnoven. Lednice byly asi po roce 1960 zbourány. Vestavěný hvozd dělí podélný objekt na část jednopatrové sladovny a přízemního pivovaru, v jehož zadní části je patrna strojovna se zbořeným komínem.
Na počátku roku 2008 byl objekt na prodej.
Později zprovozněn v budovách minipivovar.
Hostouň

 

Pivovar knížete Trauttmannsdorfa Hostouň ; Bierbrauerei Hostau

foto lokace
zrušen asi 1900; 3 000 hl; DO
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Poběžovic díl 1. >>>
Obecní pivovar Hostouň

foto lokace
zrušen 1935; 4 000 hl
posl.maj.: Josef Snížek
Hostouň

 

Pivovar Hostouň ; Hostaun
zrušen asi 1890; sladovna 1905; 4 000 hl; KL
posl.maj.: J.Vydra
Roku 1714 koupil ves a svobodný pivovar s vinopalnou Zikmund Valentýn Hrzán, hrabě z Harrachu od svatovítské kapituly.
Dnešní podoba rozsáhlého chátrající komplexu pochází z konce 19. století, kdy byl pivovar přestavěn na sladovnu. Provoz byl ukončen v roce 1892. Slad se zde vyráběl do roku 1905. Posledním majitelem byl od 70. let 19. století Josef Vydra, za jehož vlastnictví dosáhl pivovar značné prosperity. Chátrající objekt je dominantou návsi. Objekty jsou po stránce architektonické velice hodnotné. V severovýchodním rohu jim vévodí sladovní hvozd, trojúhelníkovitým štítem obrácený do návesního prostoru. Protilehlý roh pivovaru zaujímá jednopatrová budova zrušeného hostince.
V roce 2020 zbořen.
Hošťálková

 

Panský pivovar Hošťálková
zrušen asi 1900; 1 000 hl; VS
posl.maj.: hrabě Chorinský a A.Dreher
Hoštice

 

Panský pivovar Hoštice

foto lokace
zrušen asi 1890; 400 hl; ST
posl.maj.: H. Schutterstein
Sýpka vedle hřbitova je poslední pozůstatek pivovarských budov, ostatní je zbořené.
Hradčany

 

Klášterní pivovar Hradčany
1668 – 1900; 100 hl; PO
založen klášterem Hradiště u Olomouce, posl.maj.: Antonín Lazaru
Hradec Králové

 

Právovárečný měšťanský pivovar Hradec Králové

foto lokace etikety
článek: Osudy zaniklých pivovarů – Hradec Králové >>>
článek: Malá pivovarská procházka Hradcem Králové >>>
Hradec nad Moravicí

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 

Lichnovského pivovar Hradec

foto lokace
článek: Pivovar knížete Lichnovského Hradec nad Moravicí >>>
Nejstarším pivovarem na území města Hradec nad Moravicí, byl nepochybně již od hlubokého středověku pivovar hradní. Po nabytí městských práv roku 1481 obdržely také měšťanské domy na náměstí právo pivovárečné. Je jisté, že ať už z důvodu složité dopravy sladu a ječmene na vysokou hradní ostrožnu, malé kapacity hradní studny, či skalních zřídel, byl s velkou pravděpodobností hradní panský pivovar na počátku 16. století přestěhován pod západní svah k řece Moravici, kde byl ve stejném období založen nový panský dvůr Stránka.
První zmínky o pivovaru zbudovaném na tomto místě dokládají jeho existenci nejpozději k roku 1549. Dostupné komunikace a strategická poloha byla výhodná i vzhledem k dostupnosti kvalitní vody z řeky Moravice. Do skalnatého svahu na úbočí řeky byla záhy vyhloubena rozsáhlá sklepení.
V období třicetileté války (1618-1648) v éře dánského vpádu na Opavsko (1626-1627) sloužila tato sklepení jako úkryt hradecké mincovny, kde se za působení bývalého císařského mincmistra Baltazara Zwirnera a Daniela Rašky z hornoslezské Ratiboře razila falešná (lehká) rakouská mince. Mince byly měděné (za základ jim posloužily ukořistěné měděné pivovarnické pánve a starší mince) a jen lehce postříbřené. Mince se razily ve formě 0,5,1,3,15 a 24 krejcarů) a byly násilně Dány zaváděny mezi prostým obyvatelstvem v širokém teritoriu od Brna až po Krakow. V mincovně, jejíž zařízení pocházelo z mincovny v Těšíně a snad i z lichnštejnské mincovny v Opavě, pracovalo po dvě léta na 50 řemeslníků až do doby, kdy Opavsko obsadil Albrecht z Valdštejna.
Areál se následně vrátil k vaření piva a následující století lze označit v produkci piva za velmi úspěšné. Šlechtičtí majitelé pivovaru využili po ukončení třicetileté války zatížení města Opavy tzv. věčnou dávkou z piva a vína a začali hradeckým pivem konkurovat pivu z opavských městských krčem a venkovských trhů. K tomuto porušování práva mílového napomohlo i rozhodnutí císaře Josefa I. „Dobré časy“ menším šlechtickým pivovarům, resp. hradeckému pivovaru skončily až na konci 18. století, kdy byla výroba piva liberalizována.
O tom, jak vlastně pivovárek v Hradci-Podolí vypadal, nejsou přesné a věrohodné informace. Nejspíše šlo o velkou prostornou budovu ve tvaru obdélníku, se sedlovou střechou. Objekt byl jednopatrový. V prvním patře byl byt sládka, sušárna sladu, rozlehlá půda. Na dvoře byly stáje pro koně.
V roce 1825 založili a vybudovali měšťané v Opavě moderně vybavený pivovar, který byl schopen ve velkém vyrábět kvalitní a levný zlatavý mok. Podnik postupně konkurenčně likvidoval nebo skupoval a uzavíral menší pivovárky v okolí (například Rolnický pivovar Brumovice). Průmyslové výrobě nemohl dlouhodobě čelit ani pivovar na Hradci. Když v roce 1848 skončila povinnost poddaných odebírat pivo z knížecího pivovaru – přestal být provoz pro tehdejší majitele – knížata Lichnovské ekonomický. V letech 1882 až 1885 byla pivovarnická činnost knížecího pivovaru ukončena a pivovar byl uzavřen.
Knížata budovu nadále pronajímala. Noví provozovatelé areál přebudovali na velkou restauraci se zahradním posezením a kuželnou. Vyhlášená restaurace s možností pronájmu cizineckých pokojů se posléze stala centrem společenského života Hradce i oblíbeným výletním místem. Hojně navštěvovaná hospůdka si zachovala svůj původní název – Fürst Lichnovsky´sche Brauerei. Tak je známá z dobových pohlednic.
Po zavedení železniční dráhy do Hradce (r. 1905) zde Jan Domesle (jeden z nájemců pivovarské restaurace) dokonce organizoval kyvadlovou dopravu mezi nádražím a restaurací. Denně zde zajíždělo na 120 povozů. Nájemci těžili z příjmů, které oblíbený šenk u řeky přinášel, neinvestovali však nic do údržby budov. Areál se tak záhy dostal do havarijního stavu. Majitelé se rozhodli v roce 1921 budovy pro značnou zchátralost zbořit. Činnost hradeckého pivovaru tak byla po více než 400 letech definitivně ukončena. Po knížecím hradeckém pivovaru a vyhlášené výletní restauraci zůstaly na Podolí pouze staré pivovarské sklepy. Jsou rozděleny na tři části – severní sklep je 9 m hluboký, 5m široký a 2,3 m vysoký. Střední sklep je dlouhý 26 m, široký 6 m a vysoký 4 m. Třetí část je zazděna. Mají svou zajímavou historii, kdy v době třicetileté války zde Dánové razili falešné mince. Na numismatických burzách mají falešné hradecké mince až trojnásobně vyšší hodnotu než pravé krejcárky. Z tohoto důvodu někteří znalci středověkých vojenských událostí při návštěvě Hradce toto místo vyhledávají. (zdroj: www.technicke-pamatky.cz)
Hrádek na Vlárské dráze

 

Panský pivovar Hrádek
zrušen 1886; 500 hl; ZL
posl.maj.: Karel August baron Lederer – Trattnern
Hrádek

 

Panský pivovar v Hrádku u Sušice ; Pivovar Hrádek ; Desfours
zrušen 1929; 2 000 hl; KT
Zámecký pivovar, ve kterém se do 30. let 20.století vařilo pivo, převzaly Západočeské pivovary Plzeň. V současné době objekt slouží jako sklad piva.
Hradiště u Blovic

 

Pivovar Hradiště
zrušen 1890; PJ
posl.maj.: hrabě Pálffy
Hradištko

 

Klášterní pivovar Hradištko
zrušen asi 1905; 150 hl; PAZ
maj.: Premonstrátský klášter na Strahově
Hranice

 

Panský pivovar Hranice ; Dietrichsteinský pivovar ; Mährische Weisskirchen
zrušen asi 1900; 300 hl; PR
posl.maj.: rod Dietrichsteinů; ve zdejším pivovaru byl sládkem bratr skladatele Bedřicha Smetany Antonín.
Zbořen.
Měšťanský pivovar
Zbořen.
Hrdly

 

Benediktinský pivovar Hrdly
zrušen asi 1900; 1 000 hl; LT
Hrob

 

Pivovar Hrob ; Klostergrab
1731 – 1926; 1 000 hl; TP
posl.maj.: Albrecht Winkler
Hrochův Týnec

 

Pivovar Hrochův Týnec

foto lokace
článek: Pivovar Hrochův Týnec >>>
zrušen 1913; 1 300 hl; CR
posl.maj.: Hugo Balzar
Hronov

 
 

Parostrojní pivovar a sladovna, A. Letz a spol, Hronov ; Pivovar fy Seidl & Grulich, Hronov, komanditní společnost; Výrobní družstvo společenstevní pivovar Hronov ; Hronow ; Gratz

foto lokace etikety
1909 – 1948; 5 000 hl
Také obyvatelé Hronova a jeho okolí se rozhodli zřídit malý městský pivovar: Akce zahájená k vystavení pivovaru v Hronově, zdá se, povede k cíli. Dle mínění odborníků by pivovar s roční výrobou asi 10 až 12 tisíc hektolitrů docela dobře mohl obstáti. Je tu celá řada podmínek zajišťujících prosperování závodu. Zjištěno zvláštním šetřením, že voda je výborná a dobře se hodí k pivovarským účelům. Živnostenské společenstvo (Pivovarní společenstvo s.r.o.) se svým odborem
hostinským svolalo schůzi, na které všichni účastníci uvítali myšlenku založení akciového pivovaru v Hronově souhlasem a slíbili nejen podporu dílu tomuto, ale upsali ihned obnosy na akcie. Zakoupení akcií slíbili též někteří sládci. V Hronově a přifařených obcích zkonzumuje se ročně asi 12 tisíc hektolitrů piva, nepočítajíc v to piva plzeňského, a proto lze se nadíti, že podnik bude korunován zdarem.
Pivovar byl dne 1.1.1948 znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 21.6.1949 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28.4.1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Poslední výstav – únor 1949. Od roku 1949 pouze sladovna.
Hrotovice

 

Pivovar Hrotovice

foto lokace
založen 1652 Josefem Rodenem von Hirzman, zrušen 1921, posl.maj.: A.Dreher; TR
Hrubá Skála

 

Hruboskalský pivovar ; Pivovar Karla Řezníčka pod Hrubou Skálou ; Maschinen-Bierbrauerei Gross-Skall

foto lokace etikety
1564 – výroba ukončena 1943; 15 000 hl
posl.maj.: Karel Řezníček; vyráběl mj. pivo Hruboskalský nektar, 10° Malvaz
Zachovala se pouze věž sladovny a hlavní správní budova pivovaru (kamenná stavba naproti)
Hrubý Rohozec

 

Skrbkův pivovar Hrubý Rohozec ; Gross Rohosetz

foto lokace
1820 – 1938; 7 000 hl;
V předhradí zámku je zmiňován pivovar již v roce 1622. V maj.rodu Desfours-Walderode.
Hrušky

 

Pivovar při velkostatku Hrušky
zrušen asi 1900; 150 hl; BV
Hrušky

 

Rolnický pivovar a sladovna v Hruškách ; Birnbaum

foto lokace etikety
výstav max. 14 000 hl; VY
posl.maj.: J. Hausner
Roku 1846 tu měla johanitská komenda na Starém Brně dvůr, palírnu, pivovar a hostinec. Soukromý pivovar v Hruškách byl založen v roce 1869, kdy již přestal fungovat pivovar klášterní (Řád maltézských rytířů). V roce 1912 byl přeměněn na Rolnický akciový pivovar a sladovnu. Patřila k němu i hospoda, která stále stojí. V roce 1917 koupil zdejší pivovar blízký pivovar ve Slavkově, nicméně špatné finanční hospodaření vedlo koncem dvacátých let k úpadku. Toho využil brněnský pivovar Moravia, který ten v Hruškách koupil v roce 1935, aby jej zrušil. Fungoval zde sklad, později stolařská a nábytkářská výrobna. Řada budov byla zbořena nebo přestavena.
Hřebečníky

 

Panský pivovar Hřebečníky
zrušen 1895; 200 hl; RA
maj.: Nosticové, Fürstenbergové
Hřešihlavy

 

Pivovar Hřešihlavy ; Dorfinsassen

foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 1.díl >>>
zrušen asi 1890; 1 000 hl; RO
posl.maj.: rod z Rummerskirchu
Hříškov

 

Pivovar Hříškov
zrušen asi 1890; 1 000 hl; LN
posl.maj.: J. Heinz
Hukvaldy

 
 

 
 

Arcibiskupský pivovar Hukvaldy

foto lokace etikety
1567 – 1970; 18 000 hl; FM
maj.: Arcibiskupství olomoucké; 1948-1952 Moravskoslezské pivovary n.p., 1953-1959 Ostravské pivovary n.p., 1960-1970 Severomoravské pivovary n.p.
Pivovar založil již v roce 1567 olomoucký biskup Vilém Prusinovský. Malý pivovárek zpočátku vyráběl 25 sudů piva, které jako deputát dostávali panští úředníci. Na hukvaldském panství se tehdy pěstoval i chmel, ječmen se vozil od sedláků z
Hané. Ke kvalitě piva přispívala výborná voda z Kazničova a v neposlední řadě i dobré sklepy. Hukvaldské pivo se prý vozilo i na císařský dvůr Františka Josefa I. Pivovar několikrát vyhořel, vždy však byl znovu obnoven. Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn Arcibiskupský pivovar na Hukvaldech, Sklenov-Hukvaldy (okr. Frýdek) (majitel Arcibiskupství olomoucké).
Po znárodnění jej převzaly Pivovary Přerov. V polovině padesátých let minulého století se tu vařil i tmavý šestnáctistupňový Ondráš. Od roku 1945 až do konce v roce 1970 byl na Hukvaldech sládkem Květoslav Cásek. Mimoto, že byl výborný odborník, byl i neústupný bojovník za to, aby zdejší pivovar zůstal zachován. To se však bohužel nepodařilo. V roce 1970 byl pivovárek uzavřen a objekt převzaly Moravské vinařské závody. Zachovala se pouze budova starého pivovaru, přestavěného na sýpku. Budovy nového pivovaru byly zbourány a na jejich místě stojí areál Moravských
vinařských závodů.
Hulín

 

Měšťanský pivovar Hulín ; Hullein

foto lokace
zrušen asi 1900; 500 hl; KM
Humpolec

 

Parostrojní pivovar Humpolec

foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Bernard Humpolec >>>
Hůry

 

Ve vsi bylo šest selských statků, jeden svobodnický statek a pivovar; CB
Hustopeče nad Bečvou

 

Pivovar Hustopeče nad Bečvou ; Auspitz
zrušen 1909; 1 000 hl; PR
posl.maj.: Václav Kadlec
Hutě (Štěpánov nad Svratkou)

 

Pivovar při dvoru Hutě
zrušen asi 1880; 200 hl; ZS
Huzová

 

Zámecký pivovar Huzová
zrušen asi 1900; 500 hl; BR
Budovy pivovaru již byly zbořeny.
Hvězdlice

 

Augustiniánský pivovar Hvězdlice
zrušen asi 1880; 200 hl; VY
V roce 1974 byla část pivovaru zbourána, zůstaly pouze sklepy při domovní části. Objekt se nacházel v místě, kde dnes stojí dům čp.57.
Hýskov
Pivovar Hýskov – Nová Huť
zrušen 1880; 100 hl; BE
děkanství na Karlštejně; existence není ověřena

Historické pivovary D

Dačice

 
 

Panský pivovar B. Dalberga Dačice

foto lokace
článek: Panský pivovar Dačice (před 1610 – po 1925) >>>
Zrušen asi 1920; 1 500 hl; JH
Měšťanský pivovar Dačice

foto lokace
Zrušen 1936
Dalešice

 

Dreher Anton, pivovar Dalešice ; Zemědělská jednota Dalešice

foto lokace
1609 – 1977, obnoveno 2002
článek: Akciový pivovar Dalešice >>>
článek: Příběhy znovuzrozených pivovarů – Dalešice >>>
Dalovice

 

Pivovar Dalovice ; Dallwitz
Zrušen 1905; 3 000 hl; KV
Posl.maj.: Riedl z Riedensteinu
Dalovický občan L. Radl dal r. 1913 kříž přemístit pod lípu, která stála u silnice poblíž jeho pivovaru (pivovar byl vedle rybníčku nedaleko Starého zámku).
Darová

 

Pivovar Darová
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Rokycan díl.2 >>>
Dašice

 
 

Pivovar Dašice

foto lokace
článek: Minipivovar Dašice >>>
Zrušen asi 1930; 2 000 hl; PU
Posl.maj.: B. Dvořák; Budovy pivovaru v roce 2002 byly zachovány, byly komerčně využity. V roce 2017 obnovena v areálu výroba piva.
Davle

 

Pivovar Davle

foto lokace
Zrušen asi 1890; 1 000 hl; PAZ
Posl.maj.: baron Weidenheim
Děčín

 

Podmokelský pivovar v Děčíně

foto lokace etikety
článek: Minipivovar Kapitán Děčín >>>
Zámecký pivovar Děčín ; Tetschen
Zrušen 1875; Páni z Bünau přeměnili hrad ve druhé polovině 16. století v pohodlnější sídlo. V té době byl i vybudován pivovar.
Defurovy Lažany

 

K tvrzi Lažany v roce 1630 patřil pivovar s chmelnicí, ovčínem a poplužní dvůr. Majetek vlastnil Petr Vok Švihovský. PJ
Dehtáry

 

Pivovar Dehtáry

foto lokace
Děkov

 

Na poč.18.stol. tu byl panský pivovar. RA
Děpoltovice

 

Pivovar Děpoltovice ; Tűppelsgrűn

foto lokace
Zrušen 1917; 45 000 hl; KV
Posl.maj.: Anton Weber
Dešenice

 
 

Pivovar hraběte Hohenzollerna Dešenice

foto lokace
Zrušen 1946; 15 000 hl; KT
Pivovar vznikl v 16.stol. v areálu tvrze na návsi v Dešenicích. První výstav piva byl zaznamenán v roce 1572. V druhé polovině 18.stol. byl areál razantně přestavěn na pivovar. Dnes je objekt v majetku obce. Obec v jednom křídle bývalého pivovaru vybudovala v roce 2005 Hasičskou zbrojnici. Bývalý pivovar nachází i další využití, hlavně při různých kulturních vystoupeních nebo výstavách.
Dětenice

 

Pivovar v Dětenicích, provozovaný nájemcem Jiřím Petákem ; Zámecký pivovar Dětenice

foto lokace
článek: Zámecký minipivovar Dětenice >>>
1907 – 1948; 6 000 hl; JC
Majitelé: A. a R. Blochové, J. Peták, Ing. Emanuel Řehák. Pivovar byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18.12.1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28.4.1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Pivovar který patří k zámku Dětenice vařil pivo od poloviny 19 století až do roku 1950 a byl svým pivem velmi znám, byl opět v zprovozněn v polovině dubna 2003.
Dírná

 

Pivovar Dírná

foto lokace
Zrušen 1949; 4 000 hl; TA
Posl.maj.: J. Wratislav, pak národní správa.
Dívčice

 

Dne 12.srpna 1528 Jan Řepický rozdělil otcovské jmění mezi syny Hynka, Adama a Ctibora tak, že Hynek dostal Dívčice se dvorem, sladovnou a pivovarem. CB
Dlažkovice

 

Pivovar hraběte Schőnborna Dlažkovice
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; LT
Dlažov

 

Pivovar Dlažov ; Glossau
Zrušen asi 1895; 500 hl; KT
Posl.maj.: kníže Hohenzollern
Dlouhá Ves

 

Schwarzenberský pivovar Dlouhá Ves ; Langendorf
Zrušen asi 1890; 2 500 hl; KT
Dobromilice

 

Zámecký pivovar Dobromilice
Zrušen 1885; 400 hl; PO
Veškeré budovy byly ještě před II. světovou válkou zbourány a na jejich místě byly postaveny dva bytové domy.
Dobrovice

 

Spojené pivovary, akciová společnost „Klášter“ Dobrovice

foto lokace etikety
článek: Pivovar Dobrovice >>>
Dobrš

 

Smlouvou z roku 1609 se zdejší tvrz ocitla v majetku částečně Miletických – pivovar, příkop, chmelnice a díl zámku s dvorem. Další část vlastní větev Ohrazenická, následně od roku 1615 je část v držení Kavků z Říčan (Anna Říčanská). Kolem roku 1692 začal Hubert Zikmund stavět nový zámek, v letech 1690 – 1707 je zámecký areál v držení rodu Althanů.
Dobruška

 

Měšťanský pivovar Dobruška ; Pravovárečné měšťanstvo v Dobrušce

foto lokace
článek: Minipivovar Dobruška >>>
Dobřany

 

Měšťanský pivovar Dobřany

foto lokace
1378 – 1950; 15 000 hl; PJ
1948-1950 Západočeské pivovary n.p.
Podle údajů tereziánského katastru v polovině 18. století pivovar vařil 805 sudů za rok. Měšťanský pivovar vařil od roku 1873 v nové budově, vystavěné stavitelem Martinem Stelzerem. V roce 1900 zásoboval pivovar 25 obcí při obratu 1.4 mil. korun.
Dobřejovice

 

Zámecký pivovar J. Štěpána Dobřejovice

foto lokace
Zrušen 1929
Stával poblíž návsi, patřil k hospodářskému dvoru zdejšího zámku. Pivovar byl asi do r. 1886 v režii arcibiskupa Františka Schönborna. Později jej získal do pronájmu pan V. Novotný, který zde do té doby zastával funkci sládka. K pivovaru patřila i vinopalna. Po jejím zrušení se v této provozovně usadil žid Nathan Eisler, zařídil si krámek a obchod s obilím. Objekt zvaný Židovna zde stál po několik generací, než byl zbořen v r. 1948. Na místě bývalého pivovaru a na jeho pozemcích byly v 80. l. 20. stol. postaveny bytovky.
Dobřenice

 

Pivovar hraběte Kinského Dobřenice
Zrušen 1875; HK
Dobřeň

 

Pivovar Dobřeň
Patrně již ve třináctém, ale určitě již ve čtrnáctém století stávala v obci tvrz. O jejím prvním majiteli ani o její podobě už dnes není nic známo. Tvrz postupně pustla, ale ještě roku 1738 tu z přilehlého dvora zbyla ratejna, komora, drůbežník a pivovar. Zbytky pivovaru pak byly ještě dlouho patrné v severní části dobřeňského dvora. Z něj se dříve převáželo pivo po rybníku na loďkách do prostorného sklepa, který byl vystavěn pod polem zvaným „Borek“. KH
Dobřichovice

 

Křížovnický pivovar Dobřichovice

foto lokace
článek: Křížovnický pivovar Dobřichovice >>>
Dobříš

 

Panský pivovar Dobříš ; Philipp Kellner strojní pivovar
lokace
Uzavřen 1911; 7 000 hl
Původní panský pivovar stával v blízkosti zámku, při hospodářském dvoře. Jednalo se o malý ruční provoz s výstavem kolem 7 000 hl. Pivovar byl v posledním období pronajímán, jeho posledním nájemcem Filip Kellner a sládek Bohutínský přešli do nově budovaného pivovaru.
Parostrojní pivovar Dobříš ; Knížecí Colloredo-Mansfeldský parostrojní pivovar ; Dobříš Pivovarský průmysl společnost s r.o. Dobříš

foto lokace etikety
článek: Osudy zaniklých pivovarů – Dobříš >>>
článek: Pivovar Dobříš >>>
Doksany

 

Aehrenthálský parostrojní pivovar Doksany ; Klášterní pivovar

foto lokace
článek: Klášterní pivovar Doksany >>>
Pivovar byl založen v roce 1726 a roku 1946 byl provoz uzavřen.
Doksy

 

Pivovar Doksy – Podhrází ; Thammühl

foto lokace
článek: Pivovarnictví na Českolipsku >>>
Zrušen 1895; CL
V roce 1845 po dlouhé zimě voda z Čepelského rybníka zaplavila dokský mlýn a pivovar.
Dolany

 

Pivovar Dolany ; Döllein

foto lokace
článek: Pivovar Dolany >>>
Dolejší Krušec

 
 

Pivovar Dolejší Krušec ; Unter Körnsalz

foto lokace
Zrušen asi 1890; 200 hl; KT
Posl.maj.: T. Zvěřina. V obci byl pivovar,který patřil k tamějšímu zámku. Pivovar fungoval už v první polovině 17.století. Vystřídalo se zde mnoho majitelů zámku a tudíž i pivovaru. Theodor Zwerzina, který pivovar vlastnil od roku 1869,po roce 1888(v tomto roce zřejmě pivovar přestal fungovat) poskytl již nevýnosný pivovar k dispozici obci, která jej přestavěla na školu.
Dolní Bělá u Plzně

 

Pivovar Dolní Bělá
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Plas >>>
Dolní Benešov

 

Městský pivovar Benešov ; Brauerei J. Fuhrmann Beneschau
Zrušen před rokem 1900; OP
Historické prameny uvádí, že králem Vladislavem II. byla městu v roce v 1493 udělena městská privilégia, z nichž jedno bylo právo várečné. Pivovar byl zřízen v dnešní ulici Pivovarské a jen orientačně je známo, kde byl umístěn.
Panský pivovar Benešov
před 1553 – do 1874
Dolní Beřkovice

 

Pivovar prince Ferdinanda z Lobkowic v Dolních Beřkovicích ; Knížecí parostrojní pivovar ; Pivovar Leopolda Lobkowicze v Dol. Beřkovicích
foto
1427 – 1935; 7 000 hl; ME
Pro dostatek místního chmele zde Lobkovičtí postavili sladovnu a pivovar. Původní pivovar z 15. století stával při tvrzi, později zámku. Roku 1890 přebudován na sladovnu, zároveň vznikl pivovar nový. V letech 1886- 7 bylo zde uvařeno na 5 500 hl desetistupňového piva, kapacita sklepních lednic byla na 3 000 hl piva. Pivovar byl asi zbytečně demolován v 50. letech min. století, zůstaly zde aspoň prostorné sklepy, které byly v minulosti např. využívány k dozrávání banánů a jako sklady ovoce. Z objektů pivovaru dodnes zachována pouze část sklepů.
Dolní Bludovice

 

Provoz historicky potvrzen, ale nelokalizován.
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Dolní Bobrová

 

Pivovar Dolní Bobrová
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; ZS
Dolní Břežany

 

Pivovar Dolní Břežany
Zrušen asi 1890; 3 000 hl; PAZ
Posl.maj.: Arcibiskup Schwarzenberg. Pivovar v Břežanech byl vyhlášený chutným a hustým pivem. Vodu bral z vlastní studny Klizardy, vykopané u silnice ke Zlatníkům. V roce 1885 nechal arcibiskup Schöborn vést vodu dřevěnými trubkami o světlosti šesti palců samospádem do pivovaru. Úctyhodný vynález, ekonomický i ekologický. Že měl pivovar dobré pivo, potvrzují zápisy ze Zlatník, kde se o žních sedláci střídali a večer co večer posílali čeledína s trakařem do pivovaru pro štěně, které hned vypili a šli spát. „Když se žně protáhly, těch trakařů bylo víc než snopů !“ připsal zlý jazyk. V pivovaru sloužilo nemnoho stálých zaměstnanců. Většinou jen na speciální práce. Na půdách či humnech sladují ječmen. Musel se obracet dřevěnými lopatkami, aby zaklíčil. To byla práce vandrovních.
Dolní Cetno

 

Vrchnostenský pivovar Dolní Cetno
MB
Dolní Dvořiště

 
 

Obecní pivovar Dolní Dvořiště

foto lokace
Zrušen 1915; 300 hl; CK
V roce 1555 vrátil Vilém z Rožmberka Dolnímu Dvořišti várečné právo. Ustanovuje, aby z dolnodvořišťského pivovaru (dnes budova obecního úřadu) odebíraly pivo vsi Mikoly, Suchdol, Pšenice, Budákov, Zdíky, Lipoltov, Sosnice, Přibyslavov, Nažidla, Bujanov a Tichá.
Obřadní síň by měla v budoucnu vzniknout v prostorách bývalého pivovaru v Dolním Dvořišti. Objekt pivovaru pochází z
dob, kdy bylo Dolní Dvořiště ještě městem. Tehdy si vařilo své pivo. Práce na pivovaru v Dolním Dvořišti zastavil v květnu 2009 objev spojovacích chodeb mezi budovami pivovaru, kudy se dříve válely sudy.
Dolní Jiřetín

 

článek: Pivovary na Litvínovsku II. >>>
Dolní Kralovice

 
 

Pivovar knížete Auersperga Dolní Kralovice ; Knížecí pivovar v Dolních Kralovicích; Státní pivovar Dolní Kralovice

foto lokace etikety
článek: Neobvyklé osudy zaniklých pivovarů – Dolní Kralovice >>>
Zrušen 1957; 10 000 hl; BN
1948-1952 Horácké pivovary n.p., 1953-1957 Havlíčkobrodské pivovary n.p.
Dolní Krupá

 

Pivovar Dolní Krupá
Zrušen asi 1890; 200 hl; HB
Posl.maj.: svobodný pán Mladota
Dolní Kounice

 

Pivovar Dolní Kounice

foto lokace
článek: Vaření piva v Dolních Kounicích >>>
Ve městě byl i pivovar, ale pivo se zde vařit přestalo již roku 1848.
Dolejší Kunčice

 

Pivovar Dolejší Kunčice

foto lokace
Dolní Lukavice

 
 

 
 

 

Společenský pivovar Dolní Lukavice

foto lokace
Zrušen 1929; 2 000 hl; PJ
Mezi domy čp. 133 vyniká bývalý barokní pivovar z 18. století s mansardovou střechou.
Barokní budova pivovaru stojící v hospodářském dvoře poblíž zámku pochází z 18. století. První zmínka o pivovaru se objevuje už v roce 1662. V dobových záznamech se lze dočíst například to, že „při tvrzi dolnolukavský jest pivovar, na něm pánev stará na čtyři sudy velká, do níž se dno nové dělati musí, štoky dva, kádě dvě. Vedle jest spilka, zase jest sladovnou, jsou dva špejchary s hliněnou půdou a se dvouma prkennýma podlahama, to vše nyní v nově šindelem přikryto, ten se šacuje za 480 kop míšeňskejch…“ Přestavba a zařízení bylo naposledy obnoveno po roce 1900. V té době činila roční produkce piva 850 hektolitrů, což bylo nejvíce z pivovarů v okolí. Nejvíce piva se vyrobilo v roce 1905 a 1906, a to 16 000 hektolitrů. Roku 1929 se zde pivo vařit přestalo a do provozu byl pivovar uveden opět v roce 1932. Jeho provoz pak pokračoval dalších deset let, v roce 1942 se tu vařilo naposled, tehdy už se ale stočilo jen asi 680 hektolitrů. Obnovit provoz pivovaru už se od té doby nepodařilo a v následujících letech byla zbořena i budova sladovny.
Dolní Lutyně

 

Zjištěna data o existenci pivovaru, avšak místo nenalezeno.
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Dolní Paseky

 

Pivovar Dolní Paseky ; Unterteil
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; CHE
Posl.maj.: hrabě Zedwitz
Dolní Přím

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
  

 

Pivovar Dolní Přím

foto lokace
Zrušen asi 1890; 1 500 hl; HK
Posl.maj.: Riedl
V Dolním Přímu mají místo jeskyní bývalé pivovarské sklepy. Pivo se tam ukládalo přes dvě století, než pivovar koupil hrabě Harrach a přeměnil jej na sýrárnu. Stálou teplotu ve sklepích zajišťoval rozdrcený led v ledových komorách.
Uvádí se, že poprvé byl zmíněn k roku 1626, kdy došlo k dělení majetku po zemřelém Ctiboru Zárubovi z Hustířan. Tehdy totiž jeho synové dosáhli plnoletosti a 19. ledna téhož roku obdržel starší Jan Václav rosnický dvůr, dvůr Kubcovský v Byněvicích, vsi Rosnice, Břízu, Charbuzice, Těchlovice, Jehlice, Chlum, Horní Černůtky a Byněvice se vším příslušenstvím; naopak mladší Vilém Šťastný získal nově obnovenou tvrz Nízký Přím s poplužním dvorem s ratejnou, chlévy, lednicí, pivovarem, vsi Nízký a Vysoký Přím, Probluz, Stěžírky atd. Z toho však můžeme usoudit, že byl staršího původu, protože v té době byl plně funkční, a tudíž nešlo o nově vzniklý podnik. Za třicetileté války byl celý přímský statek zpustlý a zničený. Když zemřel Vilém Šťastný, bylo přímské zboží postoupeno jeho sestře Lidmile Majdaléně a následně jejímu muži Oldřichu Linhartovi z Vinoře na Popovicích. Po jeho smrti v roce 1658 převzal poručnictví jeho bratr Rudolf. Když dosáhl plnoletosti mladší Oldřichův syn Julius, došlo 1. března 1661 k rozdělení majetku, přičemž přímský pivovar připadl právě jemu. Protože rosnická část, jíž získal jeho bratr Rudolf, neměla vlastní pivovar, vymínil si Juliův bratr to, aby si mohl v následujících třech letech vařit pivo v přímském pivovaře.
Pivovar tu fungoval za každého vlastníka, a to i za královéhradeckých jezuitů, kteří získali přímský statek roku 1677. Jaký byl stav přímského pivovaru v roce 1740, to nám dokládá urbář přímského panství z téhož roku, v němž se píše mj. toto:
„Při tom statku nachází se pivovar v Přímě jeden blízko při residenci se sladovnou, hvozdem, spilkou a s příbytkem sládkovým, vše ode zdi vystavěným, při tom pivovaře jest studnice z kteréž se voda váží a po žlábku jak do štoku tak i na pánev se pouští. Pivo se zde vaří ječné jednou jednu každou várku na 15 sudův, 1 vědro i s dolívkou a babou. Na vejstav takovýho i každý várky příjde 13 sudův, 2 vědra na dolívky a 5 věder a baby 2 vědra.
Sladu na každou várku se dává 24 strichy, chmele dobrého 2 strichy a soli 3 žejdlíky.
Co se sklepu dotejče, takový jest v residenci velmi dobrý a při něm lednice náležitá, kdež pivo dost dlouho dobře zachovati se může.
Sládek má zde nyní obilního deputátu roční služby na penězích 20 zlatých a za popel 5 zl. Kvasnice na maeso jemu se pahsírují. Šrůtky od šenkýřův z každého vystaveného sudu dostává 12 kr.
Mláto pak všechno do panskýho dvoru dle tabely, kterou na kanceláři k spatření má, se to rozdělí a do – a nikam jinam – což po každé várce šafáři sobě kam patří, odvezou.: to je do všech sedmi dvorův.:
Pomáhači k tomu pivovaru jsou dva, kteříž při každý várce a neb kdykoliv se jim nařídí v pivovaře se najíti a cokoliv jim od sládka se nařídí vykonati, povinni jsou, jimž za takové práce mimo pahsírující roboty z každé várky po půl vědru předních a po vědře zadních patok neb řidiny se dává a k tomu ročně deputátu dostanou, totíž: pšenice po věrteli, žita po jednom strichu a 2 věrtele, ječmena po dvou věrtelích a hrachu po 1 věrteli.“
Tehdy byl všechno panské nádobí mimo štoků povinnen opravovat a zhotovovat nové panský bednář, jehož roční deputát činil 20 zlatých, ale dřevo a obruče na jeho práci zaopatřovala vždy vrchnost. Dřevo na sušení sladu se dováželo z místních lesů a na 1 várku připadalo 7-8 sáhů. Kromě čepování vrchnosti se mohlo pivo podávat v hospodách na Nízkém Přímu a v Popovicích a v krčmách v Černůtkách, Probluzi, Rosnicích, Bříze, Stěžerách, Vysokém Přímu a v Plotištích, přičemž všichni si ho museli z Přímu přivážet, jen do Plotišť bylo dodáváno panským potahem.
Počátkem následujícího století se začal objevovat problém s vodou, ať již s jejím množstvím, tak zároveň i s kvalitou. To se vyřešilo v roce 1824, kdy správce Jan Tyll nechal podchytit prameny u kapličky sv. Františka a odtud vedl vodu dřevěným potrubím na přímský zámek, hospodářský dvůr a tamní pivovar. Jiným zádrhelem se stala prusko-rakouská válka roku 1866, kdy byl pivovar zasažen dělostřeleckou palbou a vyhořel. Karel Sabina o tom ve své knize „Kronika války Prusko-Italsko-Rakouské. Prostonárodní vylíčení na bojišti severním a jižním v roce 1866“ o tom píše toto: „Od Nechanic ubírali jsme se k Přímu, kterážto dědina jest skoro jedno spáleniště; zvláště pivovár byl ohněm na dobro zničen. Zapálili prý sami Sasové rozsáhlé stavení toto, když odtamtud ustupovati museli, aby nepříteli další cestu zamezili.“ Zakrátko však byl pivovar obnoven a pivo se tu vařilo dále.
Jeho dny však byly sečteny, když bylo přímské panství zakoupeno roku 1879 Harrachy. Ti dali přednost nově rozšiřovanému pivovaru v Sadové, který byl již v roce 1902 strojním na var 40 hektolitrů piva. Nějakou dobu přímský pivovar ještě v omezené míře fungoval, aby byl nakonec po roce 1880 uzavřen a přeměněn na sýrárnu. Předposledním zdejším sládkem byl v Dolním Přímu František Hanuš, bratr Fibichovy manželky Betty, jenž odtud odešel roku 1883 do Doksan. Po něm tu ještě působil Antonín Eugen Vanžatta, o němž je zmínka jako o přímském sládkovi ještě v roce 1884. Původní vzhled pivovaru zmizel při několika přestavbách objektu a připomínkou, že tu kdy býval, jsou pouze sklepy pod výše umístěnou stodolou.
Dolní Ročov

 

Pivovar Dolní Ročov ; Področovský klášterní pivovar

foto lokace etikety
1753 – 1945; 3 000 hl; LN
Konvent augustiánů; vařil mj. pivo Ročovar; Zdejší sládek osázel rybníček puškvorcem, aby měl dobrou a zdravou vodu pro vaření piva.
V těsném sousedství kláštera se nachází bývalý pivovar. Tradice vaření piva je doložena již od konce 14. století. Tehdy se však pivo vařilo přímo v konventu, až v roce 1699 se započalo se stavbou samostatného budovy pivovaru v severozápadním rohu klášterního dvora. V roce 1773 pak byl položen základní kámen k pivovaru na dnešním místě. Z této doby pochází barokní brána do dvora a štukový strop v přízemní místnosti hlavní budovy. Dnešní vzhled je výsledkem přestavby kolem roku 1880.
Areál pivovaru z 2. poloviny 19. stol. tvoří sladovna, brána a domek s kůlnou. Sladovna i brána jsou bohatě profilované pilastry, římasami, frontony a čučky. Na sladovnu navazuje mladší halová přístavba.
Dolní Rožínka

 

Pivovar Rožínka

foto lokace
Zrušen asi 1880; ZS
posl.maj.: hrabě Mistrovský
V bývalé sýpce se našli velké mramorové nádrže, které dokazují, že tam býval pivovar. Kádě se demontovali a mramorové desky použili na doplnění zařízení sýpky přeměněné v muzeum.
V původní středověké budově zřídili v 16. století majitelé zámku pivovar a o dvě století později sloužila jako zámecká sýpka. Dnes je v ní umístěna expozice plná magie, kouzel a strašidel.
Dolní Suchá

 

Panský pivovar
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Dolní Věstonice

 

Pivovar Dolní Věstonice ; Unterwisternitz

foto lokace
Zrušen 1925; 6 000 hl; BV
Majitelé: rod Dietrichsteinů
Podle historických pramenů byl v 18. století stav lesů v okolí tak neutěšený, že dolnověstonický pivovar byl nucen dovážet dřevo z židlochovických lesů.
Dolní Vidim

 

1 km severně od Horní Vidimi, západně – na místě dnešní hájovny – stával pivovar. ME
Dolní Žandov

 

Obecní pivovar Dolní Žandov ; Sandau
Zrušen 1901; 1 000 hl; CHE
Doloplazy

 

V roce 1778 patřily k panství Doloplazy kromě zámku také pivovar a panský hostinec. PT
Domanil

 

Pivovar Domanil

foto lokace
zrušen 1902; 1 000 hl; TR
Posl.maj.: hrabě Wallis; v roce 1750 byli majitelé řád Premonstrátů z Louky u Brna
Domašov

 

Benediktinský pivovar Domašov
Zrušen 1885; 200 hl; BY
Domašov nad Bystřicí

 

Pivovar Domašov nad Bystřicí
OL
Domaželice

 

Pivovar Domaželice
Zrušen asi 1880; 200 hl; PR
Posl.maj.: svobodný pán Dobřanský
Domažlice

 
 

 
 

Občanský pivovar Domažlice ; Obecní pivovar v Domažlicích

foto lokace
článek: Městský minipivovar Domažlice >>>
Od samotných prvopočátků královského hraničního města Domažlice znamenala výroba černého piva jeden ze základních zdrojů pravidelného vskutku „tučných“ příjmů. Můžeme s určitostí předpokládat jeho vyváření v jednotlivých měšťanských domech už v poslední čtvrtině X III. století. Jak známé bylo domažlické pivo v sousedním Bavorsku, o tom svědčí bezprostředně zatím neověřená zmínka o něm v účtech nedalekého kláštera v Chamműnsteru z roku 1316. Je to rok narození pozdějšího císaře a českého krále Karla IV., který prý byl také velikým ctitelem domažlického piva. Nespornou písemnou zprávou o nejlepší pověsti domažlické chmeloviny je pergamenová listina krále Jana Lucemburského z roku 1341, kdy byla už v Domažlicích obecní varna piva ve čtyřech obecních pivovarech. Trvalo ovšem zřejmě hodně dlouho, než bylo úplně zamezeno podomnímu, nepovolenému vyváření piva. Stará lidová pověst vypráví, že Domažličtí byli někdy v XV. století zakladateli proslulého pivovaru v nedaleké Koubě (Chamu) a průběhem dalších století, zejména v XVIII. a XIX., se z Domažlic rozšířilo pivovarnictví do několika míst v sousedství (např. Kout, Staňkov, Kanice, Horšovský Týn, Stod.)
Dnes každého velmi překvapí, že královské město si pěstovalo nejméně v XVI. a XVII. století svůj vlastní chmel. Berní rejstříky z let 1616, 1617, 1618 se výslovně zmiňují o platech z „chmelniček a chmelnic“. O jistém úspěchu domažlického pěstování chmele se dočteme už ve starších dokladech z domažlického archivu, kupříkladu v knize obecních počtů (účtů) z roku 1523, což je doba ještě Jagellonská. Původní, starodávný městský pivovar se nacházel až do sklonku minulého století na Dolejším předměstí, za příkopy pod Dolejší bránou. Příkazem krále Jana musely být pivovary i čtyři městské kovárny za branami a brankou, aby se předešlo vzniku zhoubného požáru. Součástí této rukodělné výrobny byla i proslulá „Svatá stunce“, dodnes dochovaná u zbytků původní pivovarské budovy, která byla z části rozbořena teprve před několika lety, v době rozšiřování okružní městské vozovky. Nejpodnikavější a zámožní měšťané vlastnili tzv. „pravovárečné“ domy – většinou stojící na náměstí – a měli nároky na podíl z jednotlivých várek, ale i pivovarského odpadu, vyvařeného mláta ke krmení a hnojení.
Nový pivovar, vybavený krásně klenutými suchými sklepy a prostorným příslušenstvím, byl postaven v 80. – 90. letech XIX. století po zasypání hradební stoky a příkopů na severní straně městských hradeb, v prostoru Týnského předměstí. Po zániku veškerých okolních pivovarů po druhé světové válce se stává domažlický pivovar zase úplně monopolním, právě jako ve svých prvopočátcích.
V roce 1996 je majitelem a.s. Plzeňský Prazdroj uzavřen.
V roce 2020 v areálu obnovena výroba piva ve formě minipivovaru.
Bezprostředně u hranic městské památkové rezervace, ve vnitřním ochranném pásmu poblíž dolní městské brány stojí dům, kterému domažličtí stále říkají Stará hasičárna. Objekt bez charakteristických prvků doby výstavby, s prostou vysokou sedlovou střechou, o zastavěné ploše 245 m2, byl původně varnou městského pivovaru. Byl postavený před více než 300 lety. Žádné doklady nebo výkresy se nezachovaly. V historických materiálech se dozvídáme jen to, že do roku 1882 se v objektu vařilo dobré pivo „Malvas“ a jeho součástí je i tzv. „Svatá studna“. Historici se nebojí použít termínu „odnepaměti“. Právo várečné získaly Domažlice od panovníka v roce 1288. V roce 1888 se domažličtí hasiči stěhují do uvolněného objektu varny a ta do tehdy moderně dostavěného městského pivovaru (1876 – 1898). Objekt musel být pro účely hasičů opraven. (zdroj: www.domazlicky.denik.cz/zpravy_region/domazlicka-stara-hasicarna-ma-historii-delsi-nez-300-let-20160821.html?fbclid=IwAR2uCH8rxmgFQDSngFCxAUV0t72dN-HXiRM5AgER32YrXZMqQ6qpr0UqG7c)
Domoradice

 

Pivovar Domoradice

foto lokace
Zrušen 1923; 1 000 hl; UO
Kdy přesně byl pivovar založen není zatím dohledáno, dle gruntovní knihy Domoradic to však nemohlo býti dříve jak v roce 1805. První doložitelná zmínka, která se mi zatím podařila objevit, je zápis z matriky narozených, kde je u záznamu z roku 1808 uveden sládek.
Výroba piva nedosahovala velkých čísel, pivovar byl malý, přesto se Josefovi Vampolovi, poslednímu majiteli, který vařil pivo, podařilo dosáhnout výroby více jak 1000 hektolitrů. Těchto hodnot však dosáhl před první světovou válkou, ve které sám bojoval a kde byl zraněn. Válka a odchod majitele na frontu vedly k přerušení výroby. Roku 1928 přestal, dle odborné literatury, pivovar vařit pivo. V několika dalších letech ještě vyráběl slad pro pražské pivovary. (domoradice.rody.cz). Posl.maj.: kněžna Aichelbergová
Domousnice

 

Pivovar Domousnice

foto lokace
Zrušen asi 1900; 300 hl; MB
Posl.maj.: rytíř Pulpan
Na místě dnešního zámku vznikla nejpozději kolem roku 1400 vladycká tvrz. Při tvrzi existoval poplužní dvůr a
později i pivovar, který se připomíná poprvé v roce 1630. V té době byla už tvrz přestavěna na renesanční zámek,
jehož majitelem byl Petr Rašín z Rýzmburka. Pivo se vařilo v hospodářském dvoře u zámku. Sklepy jsou přímo u zámku.
Doubí

 

Zámecký pivovar Doubí

foto lokace
Zrušen 1947; 12 000 hl; KV
Známý byl zdejší pivovar, vyrábějící od roku 1654 do jara 1945. Stál nedaleko zámku a je již kompletně zbourán.
Založený roku 1753 za vlastnictví hraběnky josefíny eleonory mulcové z valdova. Po mnoha změnách majitelů pivovar roku 1890 získal Hanuš ze smidaichu, nákladně budovy přestavěl a technologii modernizoval. v zámeckém pivovaru, jak byl nazýván, se úspěšně vařilo ještě po uvalení národní správy až do zrušení roku 1949. Pak obvyklé využití na sklady, v devadesátých letech jej vlastnila i se zámkem karlovarská firma Holoubek, ta ho v roce 2008 nechala zbourat. zůstat by měly historické sklepy.
Doubrava

 

Panský pivovar Doubrava
KA
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Doubravice u Mohelnice

 

Pivovar při dvoru Doubravice

foto lokace
Pivovar se nacházel v západním křídle zámku. Pivovar vyhořel někdy kolem 30 let minulého století a již nebyl znovu postaven či obnoven.
Doubravník

 

Pivovar Doubravník
Zrušen asi 1880; 100 hl; ZS
Doudleby nad Orlicí

 

Hraběcí pivovar Doudleby nad Orlicí
Zrušen asi 1900; 500 hl; RK
Doupov

 

Pivovar Doupov ; Duppau
Zrušen 1903; 3 000 hl; KV
posl.maj.: hrabě Zedwitz, nájemce pivovar Klášterec nad Ohří
Dožice

 

Maltézský pivovar Dožice
Zrušen 1903; 500 hl; PJ
Drahenice

 

Lobkovicův pivovar Drahenice

foto lokace
zrušen 1925; PB
Přibližně od roku 1600 do roku 1924 zde sídlil pivovar, který zásoboval pivem hostince v okolních vesnicích. Postavit jej nechal vlastník drahenické tvrze Vilém Vrabský. Jeho součástí byla i vlastní panská chmelnice. Prameny uvádějí, že drahenické pivo bylo dodáváno také do krčem v Draheničkách, Hostišovicích, Uzenicích, Uzeničkách, Hudčicích, Drahenickém Málkově, Předním Poříčí, Chrástu, Vyšicích a Kožlí. Produkce piva se na počátku 18. století pohybovala kolem 400 až 480 čtyřvěderních sudů ročně, přičemž 1 sud obsahoval 248 litrů piva. Bohužel dnes není známo, kde přesně se v obci nacházela budova starého pivovaru. Ten byl v roce 1872 nahrazen novým, vystavěným ve dvoře drahenického zámku na místě sýpky. V té době již patřil i s přilehlým velkostatkem knížatům z Lobkowicz. V novém pivovaru se hned v prvních letech provozu vařilo téměř 4 000 hektolitrů piva ročně. Postupem let se ale produkce snižovala, až zanikla úplně.
Drahotuše

 

Městský pivovar Drahotuše

foto lokace
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; PR
Drahońův Újezd

 

Pivovar Drahońův Újezd
foto
RO
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 2.díl >>>
Drnholec

 

Pivovar Drnholec
zrušen asi 1900; 800 hl; BV
Za působení Rudolf z Teufenbachu (kolem r.1650) byl vytvořen šlechtický velkostatek, u kterého byl pivovar i mlýn. Příjmy měla vrchnost za poplatky z vinic, z výnosu pěti panských ovčínů a také za pivo z drnholeckého panského pivovaru. Výstav jedné várky se pohyboval od 40 do 60 věder piva (1 vědro = 56 litrů). Pivo museli poddaní povinně odebírat. K jeho vaření se používalo převážně divokého chmele, rostoucího na březích Dyje, pod kotli se topilo rákosím z panských rybníků, které poddaní nad rámec polní roboty sekali a dováželi v zimních měsících, stejně tak led dovážený do zámeckých sklepů.
Drhovle

 

Lobkowizcův zámecký pivovar Drhovle

foto lokace
Zrušen 1943; 2 000 hl; PI
Drnovice u Lysic

 

Pivovar Drnovice

foto lokace
Zrušen asi 1895; 200 hl; BK
Drozdov

 

Pivovar Drozdov
Zrušen 1875; BE
Existence není ověřena.
Drum

 

Biskupský pivovar Drum; Stvolínky
Zrušen asi 1905; 2 000 hl; CL
Pivovar stával přímo před vstupem do zámku.
Dřevíkov

 

Pivovar při dvoru Dřevíkov
Zrušen asi 1880; 100 hl; HB
Dřevěnice

 

Kumburský pivovar ve Dřevěnici ; Kumburk

foto lokace
článek: Po stopách historických pivovarů Jičínska >>>
video: Po stopách historických pivovarů Jičínska >>>
1511 – říjen 1948; 15 000 hl; JC
Posl.maj.: Karel Trauttmansdorff-Weinsberg, Karel Josef Trauttmansdorff
Dvůr Králové nad Labem

 

Klazarův pivovar Dvůr Králové

foto lokace etikety
1630, 1862 – 1978
článek: Proč byl v 19. století vydrancován královédvorský pivovar >>>
Duchcov

 

Zámecký pivovar Duchcov

foto lokace
Pivovar byl zrušen v roce 1935. Výstav dosahoval 10 000 hl. Majitelé byl rod Waldstein.
Dukovany

 

Panský pivovar Dukovany

foto lokace
Dymokury

 

Pivovar Dymokury

foto etikety
16.stol. – 1967