Pivovarnictví Karviné – 1.část *

Autor: Marek Kodeda <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 04. 09. 2007


V prvním ze série článků o pivovarnictví na území dnešní Karviné se zabývá historicky prvním doloženým zdejším pivovarem.

Město Karviná vznikla sloučením původních obcí Fryštát, Darkov, Doly a Hranice. Přirozené historické a správní centrum byla obec Fryštát se zámkem. Od r. 1327 se Fryštát stal nositelem městského práva. Vzhledem k jeho strategicky výhodné poloze na obchodní cestě z Uher do Pobaltí se zde vytvořilo významné středisko obchodu a řemesel. V letech 1938-39 bylo celé Těšínsko včetně území dnešního města odstoupeno polskému státu a od r. 1939 začleněno do Velkoněmecké říše. V roce 1945 se stal součástí Československé republiky.V roce 1447, v privilegiu těšínského knížete Bolka se kromě jiných výsad dává měšťanům Frýštátu právo vařit pivo. Vévoda Bedřich Kazimír roku 1504 prodává městu výnos pivovaru za 70 uherských zlotých. Tyto historické záznamy dokládají starou tradici vaření piva v obci Fryštát.

Dekretem ze dne 20.října 1676 bylo také fryštátské faře přiřčeno právo vařit pivo pro vlastní potřebu. V pozdější době však toto právo nebylo uplatňováno.

Na mapě města po požáru v roce 1823 je uváděn dům (č. 9) označovaný jako Starý pivovar. Tento tzv. Městský pivovar náležel 74 měšťanům. Jejich činnost byla ukončena kolem roku 1860 v souvislosti se zahájením provozu nového pivovaru Larisch-Mönnicha.Součásti budovy Městské pivovaru byly kromě šenkovní místnosti také veliké podzemní prostory, táhnoucí se až pod náměstí. Budova byla poté mnohokrát upravována. Zachovala si však zajímavou místnost pro výčep piva, zvanou „na bečkách“. Nyní je zde restaurace.Od roku 1879 byl pivovar v nájmu hraběte Larisch-Mönnicha a sloužil jako sklad piva z nového Hraběcího pivovaru. Dne 17.5.1886 přešlo definitivně vlastnické právo budovy do majetku Jindřicha Larisch-Mönnicha.Přestavěné budovy se nacházejí v centru Karviné na Pivovarské ulici č.17/13.


Poděkování Mgr. Veronice Matroszové za pomoc při tvorbě článku.