Pivovarnictví Karviné – 3.část *

Autor: Marek Kodeda <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 01. 11. 2007


Třetí pokračování vyprávění o vývoji pivovarnictví v Karviné se bude věnovat fungování nového Larisch-Mőnnichova pivovaru z hlediska jeho pracovní síly.

Zbrusu nový, technologicky moderní, pivovar Larische-Mőnnichova se začal stavět nedaleko starého v polovině 50. let 19.století. (Budova starého pivovaru byla zbourána v roce 1934) Jeho vybudování proběhlo velice rychle a tak v roce 1860 již mohla být provedena první várka. Zdejší zlatavý mok se velice rychle uchytil a poptávka po něm rostla. Kromě Karvinska a Těšínska se pivo vozilo i na Ostravsko a na Slovensko. Zájem o pivo podnítil neustálý růst výroby a tím i rozšiřování a průběžnou modernizaci provozu.

V 80. letech 19. století zaměstnával karvinský pivovar již 100 pracovníků. Pro úpravu práv a povinností zdejších zaměstnanců byl v roce 1894 vydán pracovní řád. V dalších letech byl několikrát měněn a doplňován a tak jeho definitivní verze byla uveřejněna tiskem až dne 27.4.1908.

Pracovníci pivovaru se dali rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvořil klasický technický personál (tedy sládci, sladmistři apod.), do druhé se řadili pomocní pracovníci (např. pivovarští a bednářští čeledíni, topiči u kotlů, nádeníci). Jako pomocní dělníci zde pracovaly též ženy a mladiství do 16 let. Těm však byla určena pouze lehčí fyzická práce, zejména při balení piva nebo úklidu.Běžná pracovní doba byla na konci 19.století v pivovaru desetihodinová, plus dvě hodiny přestávky během směny. Denní směna tak začínala v 6:00 a končila večer v 18:00 hodin, na noční směnu přišel zaměstnanec v šest hodin večer a ráno po šesté odcházel domů. Na noční směně nesměly pracovat ženy a mladiství do 16 let. Začátek a konec pracovní směny byl ohlašován zvonem. V karvinském pivovaru byly samozřejmě i tzv. nepřetržité provozy – vaření piva, strojovna, kotlárna, sušárna sladu.

V pivovaru se provoz nezastavil ani v neděli a o svátcích. V těchto dnech byla pracovní doba od 6:00 pouze do 12:00 hodin. Bylo nezbytné provádět čištění a údržbu technologických zařízení, jednalo se rovněž o úseky fermentace, chlazení, expedice piva, čištění a příprava sudů. Ve sladovně musel být dozor nad klíčením ječmene a pracovalo se také v sušárně.

Všichni zaměstnanci pivovaru byli pro případ onemocnění pojištění u Larisch-Mőnnichově nemocenské pokladny v Karviné. Pracovní úrazy pojišťovala Úrazová pojišťovna pro Moravu a Slezsko v Brně.