Pivovarnictví Karviné – 4.část *

Autor: Marek Kodeda <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 16. 12. 2007


V posledním povídání o historii pivovarů v Karviné budete zavedeni do období od první světové války po rok 1954.

První světová válka přinesla mimo jiné nedostatek surovin pro výrobu piva. Ječmen byl pivovarům přidělován a jeho zásobování bylo stále omezenější.

Ve válečných dobách byl omezen i samotný prodej piva v hostincích. Ve všední dny se pivo prodávalo od 19 do 22 hodin, v neděli od 16 do 22 hodin. Každý z konzumentů měl nárok pouze na 1 litr piva. Cena půllitru moku se pohybovala v rozmezí 60 -80 haléřů.Ve 20.letech 20.století, po vzniku Československé republiky, došlo k postupnému hospodářskému oživení a také výroba v karvinském pivovaru se zvyšovala. V roce 1928 dosáhla dokonce 107 434 hektolitrů vystaveného piva.Ve 30.letech postihla celý tehdejší svět hospodářská krize. Je pochopitelné, že výroba k karvinském pivovaru začala klesat (v roce 1935 jen 61 140 hl). Další ranou pro zdejší pivovarský podnik bylo obsazení Těšínska Polskem v roce 1938. V pivovaru byla zavedena vojenská správa a novým ředitelem byl jmenován ing.Bielowicz z polských Katowic. Po okupaci Polska (tedy i Karviné) nacistickým Německem se situace v karvinském pivovaru ještě zhoršila. Válečná léta pak přinesla nedostatek ječmene. Výstav piva v roce 1941 klesl o 80 %, za své vzala i proslulá kvalita zdejšího moku.V roce 1945 po osvobození Rudou armádou byl veškerý majetek Larisch-Mőnnicha konfiskován. Dne 15.8.1945 byla v pivovaru zavedena národní správa. Po celkovém znárodnění byl karvinský pivovar v roce 1949 začleněn do národního podniku Moravskoslezské pivovary.

V době po druhé světové válce přílišné centrálně řízené investice do pivovaru nemířily. Byly prováděny pouze základní opravy. V roce 1949 zanikla bednárna (přestavba na společenskou místnost), šalanda byla přebudována na závodní jídelnu s kuchyní.

Na počátku 50.let minulého století se začalo na budovách pivovaru projevovat poddolování celé oblasti. Byla snížena kapacita provozu. Zánik karvinského pivovaru však byl neodvratný. V roce 1953 byla výroba zastavena a o rok později objekt zcela zanikl. Posledním sládkem pivovaru byl Leon Sztula.Městské zastupitelstvo Karviné dne 8.9.1992 schválilo projekt na obnovení výroby piva ve městě a založilo akciovou společnost Karvinský pivovar. Projekt však realizován nebyl. Problémem bylo už nalezení vhodné lokality.

V roce 2007 se objevily plány na rekonstrukci karvinského areálu lodiček a tzv. Larischových koníren. Jejich atrakcí by mohl být také malý pivovar a pivní lázně.

Věřme tomu, že i tomto městě bude časem stará pivovarská tradice opět obnovena.