Kvalita a nutriční vlastnosti piva z historického pohledu **

Autor: Milan Starec <(at)>, Téma: O pivu, Vydáno dne: 23. 01. 2008


Již v minulosti bylo pivo často doporučováno a jeho účinky byly pozitivně hodnoceny. O pivu s bobkem se zmiňoval už Mistr Jan Hus a mnozí další. Obecně se soudilo, že „Budeš-li vodu po stole píti, zastudíš žaludek, překazíš zažití“.