Historie pivovarnictví v Litoměřicích II.

Autor: Marek Kodeda <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 17. 10. 2008


V roce 1858 se narodila v Litoměřicích v té době prosperujícímu Měšťanskému pivovaru konkurence v podobě tzv. Labskozámeckého pivovaru. Druhý pivovar, akciový, byl úřady evidován pod názvem „Litoměřická pivovarská společnost u Labského zámku (Leitmeritzer Bierbraugesellschaft zum Elbschloss A.G)“.

Budova nového litoměřického pivovaru se stala dominantou města při pohledu od Labe a byla velmi zdařilým architektonickým dílem.
Pivovar byl považován za první moderní průmyslový akciový pivovar v českých zemích. Lze o něm psát jako o „německém“ podniku, neboť v něm byl německý kapitál, německé vedení a sladkovali tu většinou občané německé národnosti.

Pivovar se specializoval především na piva tmavá – například 16° special Malzbier, 16°Granator a klasikou byl „ litoměřický kozel (Bockbier)„. Pivo z Labskozámeckého pivovaru bylo oblíbené nejen ve městě a jeho okolí, ale i za hranicemi. Výstav podniku velmi rychle rostl. Na přelomu 19.a 20.století pivovar vyráběl zhruba 70 000 hektolitrů chmelového moku ročně. (pro srovnání: výroba Měšťanského pivovaru v té době se blížila ke hranici 100 000 hl). Později produkce v novějším pivovaru začala mírně klesat. Přes sedmdesátitisícovou hranici vyrobených hektolitrů se Labskozámecký pivovar v Litoměřicích přehoupl pak až v 30.letech 20.století. (Měšťanský tehdy vyráběl až 140 000 hl).
Po obsazení pohraničí se podařilo konkurenčnímu podniku Sudetské pivovarské akciové společností v Ústí nad Labem získat celý majetek pivovaru a výroba byla zastavena. V květnu roku 1940 byla uvařena poslední várka „labskozámeckého“ piva a v červnu téhož roku rozprodáno veškeré technologické zařízení pivovaru. Uzavřela se nedlouhá historie výroby piva na návrší nad tokem Labe.

Dne 13.2 .1942 se stala vlastníkem objektů Labskozámecká správní akciová společnost v Litoměřicích ( Elbschloss-verwaltungs A.G in Leitmeritz ). Bylo rozhodnuto přestavět nefunkční pivovar na chladírny. Dne 29.9 .1942 byla založena nová firma s názvem Sudetské chadírny, společnost s r.o. v Litoměřicích (Sudeten Kühlhaus G.m.b.H in Leitmeritz ). V nájmu chladíren se pak nacházely firmy Brode (1.10 1940), vyrábějící sladové výtažky, kypící mouku apod. (Ernst Brode  co,Kom.Ges.) a závody Albis, společnost s r.o. (Albis-Werke G.m.b.H Leitmeritz ) v Litoměřicích, pobočka berlínské firmy Propeller Schwarz- Gustav Schwarz GmbH, vyrábějící letecké součástky a výzbroj pro válečné účely.
Po skončení války byly Sudetské chladírny z důvodu, že akciová společnost byla tvořena vesměs německým kapitálem, dne 24.5.1945 převzaty do národní správy a to pod názvem Labskozámecké podniky Litoměřice, ze kterých se utvořil národní podnik Litoměřické mrazírny. Podnik fungoval do roku 1996, kdy byl privatizován a nadále různými firmami využíván ke komerčním účelům.

V roce 2005 začala částečná likvidace objektu. O rok později byl objekt zasažen požárem. V současnosti budovy chátrají.

Pokračování příště……

Prameny: Doskočil, O.: Historie a současnost podnikání na Litoměřicku a Roudnicku
zdroj: Jaromír Kovář (www.ztracenyraj.net)
foto: Martin Krupička