Pivo a pivovarnictví v Úštěku díl. 2.

Autor: administrator <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 30. 10. 2008


Městské pivovarnictví bylo velmi výnosné a proto byl v roce 1839 starý pivovar od základu modernizovaný. Po získání půjčky v roce 1863 byl vybudován nový sklep na led v místech dnešní budovy čp.85 na Panském dvoře.
Další půjčka v roce 1864 umožnila zakoupit pro varnu novou varní pánev, zakoupit 2 velké chladiče a před rokem vybudovaný sklep opatřit jeřábem pro snadnější vytahování sudů s pivem, neboť se začal využívat i jako sklad piva stočeného do sudů, které bylo nutné z hlubokého sklepa vytáhnout a připravit k rozvozu.

Sklep je vyhloubený v pískovcové skále, hluboko pod úrovní náměstí, na kterém stála varna pivovaru. Pro odtok vody byla ve skále prokopána štola a voda svedena do údolím protékajícího Lubního potoka. Z celého výčtu je patrno, že úštěcký pivovar nebyl jednolitý komplex budov, ale že se skládal ze tří samostatných objektu, z vlastní varny na náměstí, samostatné budovy úštěckého hradu, který
byl přebudován na sladovnu a samostatných pivovarských sklepů pod budovou čp.85, která původně asi sloužila jako správní budova pivovaru, vedle které byly pravděpodobně vyráběny a skladovány různé velikosti sudů potřebných pro provoz pivovaru.

Právováreční měšťané 20.září 1865 pronajali pivovar za 5.000 zlatých ročního nájmu Marku Neuwirthovi úštěckému obchodníku s chmelem. Právováreční občané již pivo nevařili, ale dostávali podíl na zisku z pronájmu pivovaru. V roce 1867 se zvýšil po staletí trvající počet právovárečných občanů /spolumajitelů pivovaru/ z 63 na 100, kteří získali podílní listy. Koncem roku 1868 šel nájemce Neuwirth do konkurzu. Pivovar v lednu 1869 převzali zpět úštěčtí právováreční majitelé a kauce, kterou nájemce složil při převzetí pivovaru, propadla majitelům pivovaru. Ale již v březnu 1869 byl pivovar pronajat na 6 let Heinrichu Kellerovi, Františku Schornovi a Antonínu Solomonovi za roční nájem 4.500 zlatých, při kauci 1.000 zlatých.

Mezitím byl zrušen propinační zákon, který omezoval dovoz piva do města z jiných pivovarů, tím se poptávka a zisky za vlastního prodeje úštěckého piva snížily. Nájemci proto k poslednímu
prosincovému dni roku 1869 vypověděli smlouvu o nájmu. Pivovar provozovali úštěčtí právováreční majitelé až do listopadu 1870 kdy pronajali pivovar dosavadnímu zaměstnanci úštěckého pivovaru „pivovarníku“ Františku Havránkovi za roční nájem již jen 4.000 zlatých a 1.000 zlatých kauce. Havránek provozoval pivovar až do listopadu 1876, ještě koncem roku právováreční majitelé pivovar prodali žatecké chmelařské firmě „Epstein a synové“. Tímto prodejem se úštěcký pivovar stal soukromým vlastnictvím.Pozn.: První snímek znázorňuje budovu čp.85 (dříve správní budova pivovaru pod kterou jsou vyhloubeny pivovarské sklepy), druhý snímek zaznamenal varnu na náměstí. .

autor: Bohuslav Košťál
Čerpáno ze stránek Muzea pohlednic Úštěk