Pivo a pivovarnictví v Úštěku díl. 3.

Autor: administrator <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 12. 11. 2008


Jak dlouho firma „Epstein a synové“ vlastnila a provozovala úštěcký pivovar zatím nebylo doloženo. Není ani známo jaké názvy pivovar měl asi obvyklé „Měšťanský pivovar.“
Údajně v roce 1866 si sládek Bohuslav Miklas se svým společníkem pronajali liběšický pivovar. V roce 1889 se Bohuslav Miklas osamostatnil a koupil úštěcký pivovar, pravděpodobně jej vlastnil až do roku 1904, kdy odešel do Ruska.

Za jeho vlastnictví získal pivovar nové obchodní jméno „Ritter Brauerei Auscha „ / Rytířský pivovar Úštěk/. Miklas za dobu své působnosti jako majitel pivovaru používal pro své pivo
několik druhů lahví s litým nápisem „Ritter Brauerei Auscha“, současně přidával na lahve vlastní barevnou pivní oválnou etiketu s vyobrazením rytíře, který v levé pozdvižené ruce drží pohár naplněný pivem. Po stranách postavy rytíře jsou chmelové listy v horní části je nápis „Ritter Brauerei“, v dolní části je nápis Bohuslav Miklas Auscha.

Miklas po zakoupení pivovaru asi prováděl jeho modernizaci, která trvala zřejmě až do dubna roku 1890 a dnem 1.května 1890 byl slavnostně zahájen provoz. Pro tuto příležitost nechal Bohuslav Miklas zhotovit pamětní medaili, která byla předávána významným hostům při zahájení provozu pivovaru. Chtěl bych upozornit, že na medaili uváděné příjmení Niklas není poněmčené, ale skutečně se jedná o české Miklas. Jen ozdobné počáteční písmeno M se dá posuzovat jako N. Miklas by jednou nepoužíval na etiketě jasné Miklas a na medaili s totožným reliefem by své jméno neponěmčoval na Niklas.

Že je v Úštěku pivovar se zmiňuje ve svém průvodci „Dr.F. Hantschel v Nordbohmischer Touristen Führer, Leipla 1894“ naopak „Batovcův almanach – politický kalendář, schematismus, statistika a adresář zemí koruny české, ročník X. na rok 1902“ který podrobně popisuje údaje o Úštěku se však již o úštěckém pivovaru nezmiňuje.

Do kdy byl úštěcký pivovar v provozu a vařilo se zde pivo zatím také nevíme. Podle dochovaných litých lahví nelze zjistit do kdy se zde pivo vařilo a v kterém období kdo jen do lahví stáčel pivo pod názvy : 1/ Bier-Depont Auscha – Michal Bauer, 2/ Eigentum Der Brauerei Auscha, Univerkaufliches Eigentum Auscha.

S největší pravděpodobností posledním majitelem pivovaru, který i vařil úštěcké pivo byl Bohuslav Miklas, jeho následovníci byli asi pouze nájemci, jejich pořadí neznáme a pivo pod názvem Úštěk zde jen stáčeli. V roce 1934 je v lexikonu obcí uvedeno, že v Úštěku byly sklady pivovaru Liběšice, Litoměřice, Česká lípa, Vratislavic nad Nisou.

autor: Bohuslav Košťál
Čerpáno ze stránek Muzea pohlednic Úštěk