Pivo a pivovarnictví v Úštěku díl. 4.

Autor: administrator <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 03. 12. 2008


V posledním díle vyprávění o pivovaru v Úštěku se dozvíte o době, kdy se pivovarnické dějiny ve městě chýlily k závěru.


Historie sladovny, o které se nesprávně hovoří jako o pivovaru začala až po zrušení Jezuitského řádu v roce 1773. Do té doby sloužil hrad k jiným účelům pro potřebu jezuitské vrchnosti. Až v dubnu roku 1779 hrad koupili úštěčtí právováreční měšťané, kteří hrad upravili na sladovnu. /což je patrné z dosud stojícího komínu nad schodištěm do horních prostor hradu/

Sladovna v budově hradu byla v provozu až do ukončení vaření piva ve varně na náměstí. To bylo asi za Bohuslava Miklase. Po jeho odchodu z Úštěka do současné doby asi nikdo nezkoumal, kdo byl majitelem hradu – sladovny. Od prvé světové války až do roku 1945 ale i později asi sloužil jako skladiště. Po mém příchodu do Úštěku v roce 1945 byla v jednom ze sálu postavena dřevěná deska tak zvaný „Štít obrany“. Který byl původně umístěn u čelní stěny budovy varny na náměstí. Štít byl již neúplný, zejména chyběl meč a některé ozdobné tak zvané cvoky /hřeby/. V současné době se hrad opravuje.

Vlastní pivovar, postupně přestavěný jen na varnu se nacházel uprostřed náměstí, později vedle varny byl postaven dnešní Městský úřad. Čelo varny směřovalo do náměstí, v přední části byla větší betonová nádrž, v zadní části kotelna s vysokým komínem. Prostor nádrže podle pamětníků sloužil později jako skladiště obecních dřevěných pultů, které byly půjčovány trhovcům při týdenních trzích.

Za zmínku jistě stojí, že za prvé světové války v roce 1916 jako jinde tak i v Úštěku byla u čelní zdi varny postavena budka, do které byl umístěn za velké oslavy vpředu uvedený „Štít obrany“ uprostřed s mečem a německým textem /volný překlad zní/ „Našim udatným hrdinům na počest trvalou paměť vdov a sirotků padlých,děkuje vám vaše vlast“ jelikož německý velitel města ke štítu nechal přidělat ještě Rakouskou orlici. Štít byl v roce 1918 odstraněn a deska uložena v prostorách hradu. Podobný stánek byl i v Litoměřicích na náměstí.

Definitivní konec varny pivovaru nastal v roce 1960, kdy varna musela ustoupit vybudování současného nefunkčního kulturního domu. Komín byl odstřelen a varna zbourána.

V roce 1863 vybudovaný sklep pod dnešním domem čp.85 na Panském dvoře, který asi sloužil jako kancelář pivovaru, po skončení výroby piva sloužil obyvatelům domu. Otvor před budovou ve kterém byl výtah na sudy byl po roce 1945 zabetonován. Část sklepu byla zazděna. V současně době je sklep zpřístupněn veřejnosti.

Pozn.: První snímek znázorňuje sladovnu, druhý snímek zaznamenal varnu pivovaru po roce 1945, třetí její demolici v roce 1960.

autor: Bohuslav Košťál
Čerpáno ze stránek Muzea pohlednic Úštěk