Harrachův pivovar Janovice

Autor: Marek Kodeda <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 17. 08. 2009


Po dvou hodinách cesty v dálkovém autobuse z Ostravy do Šumperku jsem vystoupil v Janovicích u Rýmařova celý pomačkaný, ale s duší radostnou a plnou očekávání.

Vesnička na okraji Chráněné krajinné oblasti Jeseníky mě přivítala vlahým pozdně červencovým jitrem, dokresleným zpěvem ptáků a paprsky slunce. Vzduch byl svěží, vlhký po deštích předchozího dne. Po obloze se toulaly jen „bělavé páry“.
Pivovar jsem zahlédl již z okna autobusu, nešlo si ho nevšimnout. Zastávka se jmenuje „U zámku“ a k areálu šlechtického sídla je to jen pár kroků. Budovy bývalého Harrachova pivovaru a sladovny tvoří jednu stranu zámeckého areálu, ohraničující park. Na první pohled jsou zachovalé.Pravděpodobně zde v současné době neprobíhá žádná podnikatelská činnost. Část budov je obydlena. Vnitřní prostory pivovaru byly nedobytně uzamčeny, bez pomocí násilí se sem nedalo dostat. Ale obávám se, že vzhledem k tomu, že provoz již desítky let nefunguje, žádné cenné kousky pivovarské technologie by zde k zaznamenání nebyly. Harrachův pivovar v Janovicích je opravdu nádherný. Doufejme, že budovy pivovaru nezchátrají a zůstanou jako doklad umu našich předků, zručnosti stavitelů, pivovarníků.Zájemce o pivovarskou historii asi na první pohled zaujmou budova chladného hospodářství s prostorem štoků a střechou s parníkem a hvozd s plechovým „kloboukem pana starého“. S ohledem na to, že chmelový mok se tady nevaří od roku 1946, můžeme zůstat v údivu, že se na tuto památku můžeme ještě dívat. Budovy sloužily také jako luštírna semen ze šišek jehličnanů.
Budovy pivovaru trošku areál zámku zastiňují. Je zřejmé, že Harrachové, jež panství a pivovarský provoz vlastnili od roku 1721, při rekonstrukci v 19. století již hleděli spíše na užitek než na honosný dojem ze zámku a okolí. Bylo zvláštní jak tehdejší šlechta již vystřízlivěla z potřeby dávat na odiv vznešenost sídla a dala přednost zvýšení zisku z výroby a prodeje piva.Na místě zámku stála odpradávna renesanční tvrz. V 16.století byl zde vybudován zámek. V témže století, kdy se jeho majitelé stali Hoffmannové z Grünbüchlu, již v hospodářském křídle fungoval pivovar. Jako datum založení pivovaru je někdy uváděn rok 1584. Harrachové po koupi panství výnosnou výrobu piva nejen zachovali, ale vybudovali větší pivovar samostatně, v budovách oddělených od zámku. V 19. století, v období přechodu na průmyslovou pivovarnickou výrobu, majitelé pivovar rozšířili a zmodernizovali. Původní obdélníková budova se změnila na současný stav. Bylo zavedeno strojní zařízení, přibyl moderní hvozd, budova chladného hospodářství, kotelna.
Janovické pivo bylo úspěšné a v okolí oblíbené, zlikvidovalo například i konkurenci v podobě Měšťanského pivovaru v Rýmařově. Výstav pivovaru se v letech 1900-1939 pohyboval v rozmezí 5 – 10 000 hektolitrů piva ročně. Harrachové provoz vlastnili do roku 1937, poté byl prodán rodu Rosty-Forgách. Během druhé světové války byla výroba zastavena. V letech 1945 a 1946 ještě podnik vařil, nicméně výstav již byl jen kolem 2 000 hl. V létě 1946 janovické varny definitivně vychladly.
Kolem budov pivovaru teče Podolský potok. Ač názvem by mělo jít o menší tok, jde spíše o říčku. Podél toku jsem se vydal směrem, kde jsem předpokládal centrum města Rýmařov. (Janovice jsou dnes místní částí Rýmařova).
Pomalu ve mně doznívaly dojmy z návštěvy janovického pivovaru. Číst o starých pivovarech v knihách, na internetu je moc zajímavé, ale dotknout se svými prsty dávných budov je skutečné kouzlo. Vždy na mě dolehne podivuhodný pocit. Jakoby v areálech zaniklých pivovarů bylo cosi mimoprostorové, jakoby tu byl zaznamenán vryp času, vzpomínka na dobu, kdy tu ještě vonělo dílo, kdy odtud tahali mohutní pivovarští valaši vozy se sudy moku.Zážitky z návštěvy Zámeckého pivovaru v Janovicích jsem si třídil v rýmařovském minipivovaru. Toho dne zde nabízeli světlý ležák Excelent 11 % (0,5 l za 22 Kč), tmavý speciál Excelent 12 % (0,5 l za 23 Kč) a polotmavý speciál Excelent 13 % (0,4 l za 24 Kč). Ale to je již jiná kapitola….

fotogalerie pivovaru Janovice