Pivovar v Krucemburku

Autor: administrator <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 19. 01. 2010


Kdy vlastně vznikl, dnes již nezjistíme. Bylo to však někdy po roce 1548, kdy zde tehdejší majitel Krucemburku, David Střela z Rokyc zřídil poplužní dvůr.
První písemná zmínka o pivovaru je z roku 1638 v soupisu majetku tehdejšího majitele Krucemburku Rudolfa Střely z Rokyc. Pivovar se nacházel na východní straně ulice Hlubocká, hned za mostem přes Městecký potok, nedaleko tehdejšího panského sídla (tvrz).Dejme však slovo učiteli Josefu Kynčlovi, co o pivovaru píše ve své knize „Průvodce Krucemburkem“.
„Vzpomeneme na své předky. Když se jim dobře vedlo, rádi se napili piva. Majitel pak poplužního dvora zase rád zpeněžil svůj ječmen, proto tu vystavěl pivovar. Ten měl svoji sladovnu s pánví měděnou a jiným všelijakým pivovarským potřebným nádobím. Chmelnice byla při pivovaře i s úrodou chmele, co z toho Pán Bůh uděliti ráčil. Zahradu při chmelnici na které se všelijaké zahradní věci sívají“.

Ve smlouvě z roku 1662, připomíná se letmo pivovar a chmelnice. Také ve smlouvě z roku 1667 pivovar a pálenka, kuchyňské a chmelové zahrady.

Nový majitel Krucemburku, kníže Ferdinand z Dietrichštejna u příležitosti zřizování stálého faráře (koncem 17. století) se zavázal, že bude dodávat z každé várky Borovského pivovaru půl vědra piva. Z tohoto závazku vyplývá, že se zde pivo přestalo vařit někdy před koncem 17. století, ač budově se stále říkalo pivovar. Budova pivovaru zde stála ještě v roce 1741, kde se dochovala zmínka, že zde byly ubytovány dva regimenty saských vojáků.

autor: Pavel VomelaPravděpodobné místo, kde stával pivovar. (autor snímku: Filip Vrána.)

fotogalerie pivovaru Krucemburk