Měšťamský (Hamburgerův) pivovar a sladovna Bruntál

Autor: administrator <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Pivovarská videa, Vydáno dne: 27. 06. 2011


První písemná zmínka o pivovaru je z roku 1568 ve smlouvě uzavřené mezi měšťany a Bernhardem pánem z Vrbna a na Bruntále, kdy pivovar přecházel do vlastnictví obce. V roce 1864 pronajat pivovar podnikateli židovského původu Nathanu Hamburgerovi, v roce 1871 mu byl prodán. V roce 1906 pronajímá pan Hamburger hospodskou živnost Řádu německých rytířů a v roce 1907 odstupuje jim i právo várečné.