Budoucnost areálu Hostanu

Autor: Filip Vrána <(at)>, Téma: Pivní toulky, Vydáno dne: 19. 03. 2012


Titulek na první pohled slibuje, že by se čtenář mohl dozvědět, co bude s areálem jednoho z posledních jihomoravských pivovarů, který byl v provozu ještě před pár lety. Předem uvádím, že nedozví. Jasno v tom nemá ostatně ani jeho současný majitel, kterým je znojemská radnice.

PŘIDÁNA VIDEA Z PIVOVARU

Rozpočet na konečnou úpravu prostoru může stát kolem půl miliardy korun, což je cena, kterou Znojmo nemá. Navíc radnici trápí dluhy, takže musí šetřit a nedávno získala do vínku také jeden z největších klášterních areálů ve střední Evropě - Loucký klášter, tedy místo podobně "zdevastované", využívané dnes zejména jako sklepy k uskladnění vín z produkce Znovínu Znojmo.

Vraťme se ale k Hostanu. Našinec by si nejraději sliboval, že na místě najde v budoucnu pivovarské muzeum nebo dokonce minipivovar. To patrně nehrozí. Jednak tomu brání smlouva s Heinekenem, kterou město podepsalo při prodeji, pak do značné míry i to, že poslední pivovarský vlastník interiéry poctivě "vybílil". Co bylo z nerezu nebo ze železa zmizelo, kdo ví kde. To se týká například sladovního hvozdu, lahvovny nebo ležáckých sklepů. Na místě zbylo jen to, co nebylo možné jednoduše "vyrvat". Pohledu lahodí zejména vybavení varny, které je památkově chráněné, jako větší část budov areálu.

S památkovou ochranou a zejména unikátním místem, kde se areál nachází, souvisí záměry a představy odborníků, jak by jeho budoucnost mohla vypadat. Jasné je, že zůstanou zachovány všechny památkově chráněné objekty. Jde o budovu administrativy, celý komplex sladovny s dílnami, který je barokní a skrývá ve své historii původní hradní pivovar, dále strojovna, varna a spilka se štoky.

Znojmo má zpracovanou územní studii architektem Poláčkem, která zejména vymezuje možný účel nových budov a navrhuje některé změny areálu. Nyní musíme odhodit naše pivovarské představy a na prvním místě se snažit pochopit, kde areál Hostanu leží. Jde o centrum samotné historie Znojma bezprostředně související s někdejším románským hradem Přemyslovců. Hostan vlastně leží v prostoru tohoto románského hradu. Pro jedny má tak znojemská radnice unikátní příležitost tuto dějinnou strukturu zvýraznit. Musíme si uvědomit, že pro historii i dějiny umění je sice areál Hostanu zajímavou památkou, daleko podstatnější stavbou je ale rotunda svaté Kateřiny, kterou turisté dlouhá léta navštěvovali jen díky okružní cestě kolem pivovaru.

Prodejem areálu a ukončením výroby se turistům i místním otevřela Hradní ulice, která pivovarem prochází. Proto architekti navrhují, že část objektu pivovaru bude sloužit v budoucnu jako informační zázemí k památce prvořadého významu, kterou rotunda je. Vybrali barokní objekt dílen. Zázemí rotundy by měly ustoupit částečně i ležácké sklepy. Ubourat by se měly některé další přístavby, tak aby se areál "provzdušnil" a vznikla například terasa s výhledem na město. Nemějme iluze, pivo se tu ve velkém vařit už nikdy nebude a je velkou otázkou, jestli ve vinařském kraji bude zájem o minipivovar nebo pivovarské muzeum. Architekt Poláček proto navrhuje využít sladovní hvozd na astronomickou observatoř, která ve Znojmě chybí. Dalším lákadlem pro historiky jsou základy někdejší loupežnické věže, kterou pivovar někdy v 19. století pohltil. Milovníci historie budou patrně navrhovat zboření všech budov, které nejsou památkově chráněné. Místním by se tak otevřely nové výhledy přes Gránické údolí směrem k Hradišti, patrně by to ocenili i turisté. Místní uvažují i o atraktivní lanovce přes údolí. Přiznejme si ještě jednou znojemské pivovarnictví, to jsou už pouze dějiny.


Více o dalším využití pivovaru zde

další snímky pivovaru Znojmo >>>
Čtěte také:
Prolínání „pivní kultury“ v Rosicích
Měšťanský pivovar v Polné po rekonstrukci
Historie hostinců - možnost volby dodavatele piva