Novinky
Pivovarské zajímavosti
- Odkud vzal bílovecký minipivovar své jméno
- Jak vznikl Pivovar Nová sladovna
- Proč byl uzavřen ostravský Strassmannův pivovar
- Proč byl v 19. století vydrancován královédvorský pivovar
- Pivní značka Novopramen
- Kde se vařilo Velkopražské pivo

»»» další článkyTop články
Vznik piva typu India Pale Ale
(15. 03. 2011, 83146x)
Výroky o pivu
(21. 12. 2010, 82117x)
Energetická hodnota piva
(12. 02. 2008, 78819x)
Hoegaarden
(12. 01. 2009, 72338x)
Historie pivovaru Heineken *
(23. 02. 2010, 68362x)
Bohové piva *
(17. 04. 2010, 66152x)
Neobvyklé názvy piv
(14. 12. 2011, 59838x)
Pivo Tactical Nuclear Penguin
(09. 01. 2010, 59316x)
Český chmel
(26. 05. 2008, 59056x)
Spolkla globalizace České pivo?
(03. 03. 2008, 58525x)
Speciální piva Samuel Adams
(09. 11. 2008, 57403x)
Lodní pivovar AIDAblu
(01. 11. 2010, 56634x)

Dějiny pivovarnictví ve městě Odry díl 3. *


Od poloviny 16.století se i ve Slezsku pivo stalo předmětem zemského zdanění. Jednalo se o tzv.potravní daň – Accise (čili akcíz). Výše byla schvalována na knížecích sněmech.Pro zdárný výběr poplatku na panství oderském sem byli v srpnu 1639 přiděleni tři muži jako ochranné stráže (salva guardia). Daň z piva, která byla na Moravě a ve Slezsku známá jako pivní groš, tehdy činila 9 krejcarů za vědro (slezské vědro bylo asi 59 litrů) březňáku a 5 krejcarů za vědro piva pšeničného. V roce 1687 již byl pivní groš ve výši 10,5 krejcarů.

Spisy šenkovního cechu v Odrách v souvislosti s placením pivního poplatku poskytují zajímavé informace o tehdejší výrobě piva ve městě. Například od dubna do konce června 1678 měšťané uvařili 9 várek polovičního pšeničného piva, na každou bylo třeba 6 korců pšenice (1 objemový korec byl asi 90 litrů). Z každé várky se udělalo 5 sudů po 5 vědrech. Dohromady se tedy za toto období vystavilo 45 sudů neboli 225 věder (tedy v přepočtu přibližně 13 000 litrů). Na pivní dani se z této produkce zaplatilo 39 zlatých 22 krejcarů. Od dubna do června roku 1678 dále oderští šenkovní měšťané provedli 11 várek polovičního ječného piva. Pro jednotlivou várku bylo potřeba 12 korců ječmene. Výsledkem várky bylo pokaždé 5 sudů po 5 vědrech. Celkem tedy 55 sudů (275 věder). Z této výroby se na pivním groši zaplatilo 48 zlatých 7 krejcarů.

V roce 1683 si měšťané nechali v Olomouci vyrobit nové měděné dno varné pánve. Zaplatili za něho 354 zlatých a 36 krejcarů. Vážilo 591 funtů (asi 240 kg).

Oderští šenkovní měšťané si museli nechat připravit surovinu pro sladování v panském mlýně. Ten vrchnost prodala v březnu 1690 do soukromých rukou. Na povinnosti mlít slad zde za úplatu se však nic nezměnilo. Panští pivovarníci šrotovali slad rovněž v tomto mlýně, ale zadarmo. Mlynář musel kupovat pivo pro sebe a čeládku v zámeckém pivovaru.


Dědičná rychta ve Vlkovicích, kresba z níže zmíněné publikace, podle snímku K.Gerlicha. V roce 2011 budova rychty již neexistovala.Koncem roku 1702 začal rychtář v obci Vlkovice (dnes Slezské Vlkovice; obec je součástí města Fulnek) vařit a prodávat pivo. Jelikož se jednalo o obci, kterou zásobovat pivem měli ve výhradním právu oderští měšťané, obrátili se na vrchnostenský úřad. Ač se rychtář odvolával na svá dávná privilegia, bylo mu vysvětleno, že tato již byla dříve zrušena. Rychtář s výrobou piva přestal a nadto zaplatil měšťanům pokutu ve výši ceny za jim uvařený mok.

Případ pravděpodobně nebyl ojedinělý, protože se k záležitosti vyjádřil i císař Leopold. Dne 5.září 1704 vydal rozhodnutí, aby ti kteří byli oprávněni vařit na svých statcích pivo, předložili originály svých privilegií. Pokud tato podmínka nebude splněna, s výrobou piva se mělo okamžitě skončit. Zároveň císař Leopold nabídl možnost, aby si zájemci o vaření a prodej piva mohli právo várečné za určitou cenu koupit. Naopak ti, jež své várečné právo měli a nevyužívali ho, jej mohli prodat. K tomu byly ustanoveny tzv. komise pro výkup várečného práva.

Tohohle císařského rozhodnutí samozřejmě využila vrchnost a s motivací větších výnosů z panského piva začala měšťany nutit k prodeji várečného práva. Tak tomu bylo i v Odrách, kde se tehdejší pán jmenoval Johann Peter Anton hrabě von Werdenberg.

V roce 1706 oderští měšťané komisi pro výkup várečného práva v Opavě oznámili, že právo vařit pivo získali svolením vrchnosti v roce 1555, tudíž nemají žádné císařské privilegium. Současně požádali, aby na starý oderský várečný urbář bylo uděleno císařské svolení. Měšťané poté s komisí dojednávali výši poplatku za „posvěcení“ várečného urbáře. Konečná částka zněla 1 000 zlatých.

V březnu 1707 se však měšťané dozvěděli, že várečné právo jim bylo potvrzeno pouze na území Oder, ve vesnicích panství se mělo prodávat pivo vrchnosti. Následovala stížnost měšťanů zeměpanskému úřadu. Ten však neměl oprávnění měnit císařské rozhodnutí. Proto se v dubnu 1707 šenkovní měšťané obrátili se žádostí přímo na císařský úřad. V červenci 1707 měšťané obdrželi zamítnutí svého odvolání. Následující měsíce byly ve znamení potlačování měšťanského pivovarnictví. Pokud si někdo z vesnic dovolil koupit v Odrách měšťanské pivo, hrabě ho za to uvěznil.

Měšťané se dozvěděli, že za nepříznivým verdiktem císařského úřadu „stála“ částka 300 zlatých, kterou v září 1706 zaplatil hrabě Werdenberg komisi pro výkup várečného práva. ihned byla sepsána nová žádost k císaři. Tentokrát slavili oderští měšťané úspěch. V červenci 1708 dostal opavský zemský hejtman rozhodnutí císařského úřadu, ve kterém bylo přikázáno vrátit obdržené peníze zpět hraběti a byly stanoveny výše poplatků za město Odry a devět vesnic. Měšťané pak v lednu 1709 zaplatili 500 zlatých za město a 800 zlatých za k panství náležícím vesnicím. Tím byla celá záležitost uzavřena a v roce 1712 byla měšťanům oficiálně práva vařit a prodávat pivo potvrzena.


Prameny:
Dějiny města a soudního okresu Odry, Anton Rolleder, 1903 (překlad z roku 2002)

Poděkování Historicko-vlastivědnému spolku v Odrách za pomoc

| Autor: Marek Kodeda | Vydáno dne 27. 04. 2011 | 8662 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Ze světa
Mapa historických pivovarů

Pivovary činné na území Čech, Moravy a Slezska v 19.století. Zatím je lokalizováno 721 provozů. »»» vstupte
Galerie pivních etiketPrávě je zde 13 106 etiket českých pivovarů. Průběžně doplňováno. >>>

Galerie přepravek Jirky Pertlíka


Je zde 157 originálních snímků. »»» vstupte do galerie

Tácky pivovarů


»»» galerie tácků českých pivovarů

Historie hostinců

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR Tento web je archivován ve WebArchivu, je zkatalogizován a zařazen do České národní bibliografie a do online katalogu Národní knihovny ČR.

Copyright © Pivovary.Info 1999 - 2020

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím Web site powered by phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. TOPlist