Novinky

Nová kniha Milana Starce: Novák vs. Noback, stavitelé pivovarů. »»» více zde

Mapa činných pivovarů ČR:


Minipivovary vzniklé v roce 2019 a stávající provozy najdete zde

Pivovarské zajímavosti
- Odkud vzal bílovecký minipivovar své jméno
- Jak vznikl Pivovar Nová sladovna
- Proč byl uzavřen ostravský Strassmannův pivovar
- Proč byl v 19. století vydrancován královédvorský pivovar
- Pivní značka Novopramen
- Kde se vařilo Velkopražské pivo

»»» další článkyTop články
Vznik piva typu India Pale Ale
(15. 03. 2011, 80061x)
Výroky o pivu
(21. 12. 2010, 78695x)
Energetická hodnota piva
(12. 02. 2008, 76416x)
Hoegaarden
(12. 01. 2009, 69414x)
Historie pivovaru Heineken *
(23. 02. 2010, 65415x)
Bohové piva *
(17. 04. 2010, 63122x)
Neobvyklé názvy piv
(14. 12. 2011, 56726x)
Pivo Tactical Nuclear Penguin
(09. 01. 2010, 56466x)
Český chmel
(26. 05. 2008, 56234x)
Spolkla globalizace České pivo?
(03. 03. 2008, 55856x)
Speciální piva Samuel Adams
(09. 11. 2008, 54541x)
Lodní pivovar AIDAblu
(01. 11. 2010, 53901x)

Co by mělo být na pivní etiketěMinisterstvo zemědělství na počátku roku 2016 zveřejnilo na svých internetových stránkách návrh předpisu o změně značení piva.

Podle původní verze vyhlášky například měly přestat existovat jedenácti a dvanáctistupňová ležáky, a místo nich by si konzumenti v hostincích objednávali piva plná. Pivovarům se podařilo změnit názor ministerstva zemědělství. Vyhláška byla upravena.

Dle zpráv z médii v lednu 2017 narazily některé její části na výtky úředníků Bruselu. Dosud je tak v platnosti stále Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb.

Co by měla dle § 19 návrhu vyhlášky o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí pivní etiketa obsahovat:

a) název druhu a skupiny nápoje
 pivo
 nápoj na bázi piva
- kvašený sladový nápoj (nápoj vyrobený ze sladiny pivovarskou technologií, který může být ochucený), - míchaný nápoj z piva (nápoj vyrobený smícháním piva s nealkoholickým nápojem nebo s nápojovým koncentrátem pro přípravu nealkoholických nápojů a sodovou vodou),
- atypický pivní nápoj (nápoj na bázi piva s modifikovaným podílem sladu nebo modifikovaným způsobem kvašení).

Pivo se člení na skupiny:
• stolní (s extraktem původní mladiny do 6 % hmotnostních včetně),
• výčepní (s extraktem původní mladiny 7 až 10 % hmotnostních),
• ležák (spodně kvašené pivo s extraktem původní mladiny 11 až 12 % hmotnostních),
• plné (svrchně kvašené pivo s extraktem původní mladiny 11 až 12 % hmotnostních),
• silné (s extraktem původní mladiny 13 % hmotnostních a vyšším),
• nízkoalkoholické (s obsahem alkoholu více než 0,5 % objemových a nejvýše 1,2 % objemových),
• nealkoholické (s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 % objemových).

(název skupiny lze na etiketě upřesnit uvedením hodnoty extraktu původní mladiny vyjádřené číselným údajem v hmotnostních procentech)

b) obsah alkoholu,
c) způsob kvašení, jde-li o pivo vyrobené svrchním kvašením nebo kvašením v lahvi,
(spodně kvašeným pivem se rozumí pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek spodního kvašení, svrchně kvašeným pivem zase pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek svrchního kvašení)

d) údaj „nefiltrované“ , pokud nebyly z piva odstraněny kvasnice,

e) údaj o barvě, pokud jde o pivo tmavé, polotmavé nebo řezané,
(světlým pivem se rozumí pivo vyrobené převážně ze světlých sladů, tmavým a polotmavým pivem se rozumí pivo vyrobené z tmavých sladů, sladů karamelových, případně barevných sladů ve směsi se světlými slady, řezaným pivem se rozumí pivo vyrobené při stáčení smíšením světlých a tmavých piv)

f) údaj „kvasnicové“ , pokud jde o pivo kvasnicové (vyrobené dodatečným přídavkem čisté kvasničné kultury nebo podílu rozkvašené mladiny do hotového piva),

g) údaj „ochucené“ , pokud bylo pivo ochuceno (vyrobené s přídavkem látek určených k aromatizaci, potravin a surovin s vlastním aromatem a lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů; obsah alkoholu pocházejícího z lihovin a ostatních alkoholických nápojů přitom nesmí překročit obsah alkoholu v původním pivu),

h) údaj o druhu obiloviny, pokud bylo pivo vyrobeno z jiných obilovin (vyrobené s podílem extraktu z použitého sladu jiné obiloviny než ječmene vyšším než jedna třetina hmotnosti extraktu),

ch) údaj o použití přírodní minerální vody, pokud byla k výrobě použita.
Od 13. 12. 2014 začalo platit nařízení Evropské unie (č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům) o novém povinném značení potravinářských výrobků.

Na pivních etiketách by se ještě mělo objevit:

- "zvýrazněný" seznam alergenů, které potravina obsahuje mezi ostatními složkami (definováno je zvýraznění i velikost písma tak, aby byla etiketa pro zákazníky čitelná), u piva: „ječné slady“

- složení (pravidla pro uvádění seznamu složek upravuje čl. 18 nařízení, podle něhož se seznam uvede za slovem „složení“, přičemž se uvedou všechny složky potraviny seřazené sestupně podle hmotnosti stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny), u piva: voda, ječné slady, chmel, kvasnice

- u alkoholických nápojů není nutné uvádět výživové údaje a lze uvést pouze údaje o energetické hodnotě. (alkohol (ethanol): 29 kJ/g – 7 kcal/g)

- datum minimální trvanlivosti

- čisté množství potraviny se podle čl. 23 nařízení vyjadřuje u tekutých produktů v objemových jednotkách,
K tomuto údaji se nevztahují obecně u potravin žádné záporné hmotnostní odchylky, nestanoví-li se ve zvláštních právních předpisech či přímo v národních právních předpisech jednotlivých členských států ve smyslu čl. 42 nařízení jinak. V návrhu nové výše zmíněné vyhlášky je uveden termín průměrné množství, což je objem se zohledněním záporné objemové odchylky. Přípustné záporné objemové odchylky jsou uvedeny v tabulce 2 v příloze č. 7 k této vyhlášce. (u 0,33 l nebo 0,5 l piva je to - 3,0 %)

Mezinárodní symbol "e" je dobrovolný údaj, který lze při označování potravin uvést vedle údaje o množství (hmotnosti či objemu) tehdy, je-li dodržena stanovená odchylka od množství potraviny uvedeného na obalu. Symbol „e“ je umístěn ve stejné úrovni jako údaj o množství. Symbol vyjadřuje, že průměrný obsah potraviny v balení není menší než je množství uvedené na obalu, a přitom žádný výrobek nesmí mít zápornou odchylku větší než je dvojnásobek vyhláškou stanovené odchylky.

- název obchodní firmy a sídlem výrobce, dovozce nebo prodávajícího

- způsob uchování (pivo a nápoje na bázi piva musí být chráněny před přímým slunečním světlem a poškozením vlivem mrazu).

údaj o původu potraviny se obecně nemusí uvádět vždy, ale jen v těch případech, kdy by mohla vzniknout domněnka, že původ potraviny je jinde, než jaký je skutečný původ, a u komodit, kde je povinnost uvedení země původu přímo stanovena právním předpisem (např. maso).

| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 02. 2017 | 4679 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Ze světa
Mapa historických pivovarů

Pivovary činné na území Čech, Moravy a Slezska v 19.století. Zatím je lokalizováno 611 provozů. »»» vstupte
Galerie pivních etiketPrávě je zde 12 841 etiket českých pivovarů. Průběžně doplňováno. >>>

Galerie přepravek Jirky Pertlíka


Je zde 157 originálních snímků. »»» vstupte do galerie

Tácky pivovarů


»»» galerie tácků českých pivovarů

Historie hostinců

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR Tento web je archivován ve WebArchivu, je zkatalogizován a zařazen do České národní bibliografie a do online katalogu Národní knihovny ČR.

Copyright © Pivovary.Info 1999 - 2020

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím Web site powered by phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. TOPlist