Tankovny

Nepasterizované pivo si v Česku získává stále více příznivců. Dokazuje to zvyšující se počet restaurací, které ho čepují. Kvůli nabídce piva, které při výrobě neprošlo pasterizací, musejí mít restaurace takzvané tankovny.
Restaurace s velkou spotřebou, obvykle nádražní a sídlištní, používaly v 80.letech 20.století tzv. stojaté tanky. Pivo bylo čepováno s použitím běžných vzduchových kompresorů. V dlouhodobějším kontaktu se vzduchem však pivo brzy zvětralo a ztrácelo říz. Také použité materiály – smalt nebo ocel, opatřená často oprýskávajícím nátěrem – kvalitě piva neprospívaly. Objem těchto tanků se pohyboval mezi 10 a 17 hl. Pro měření množství vyčepovaného piva se používal tzv. pivoznak – trubka s pravítkem podél celé výšky tanku.

V 90.letech se začaly zavádět nerezové tanky o objemu 10 hl (od roku 2006 také o objemu 5 hl), ve kterých je pivo uloženo v nepropustném polypropylenovém vaku (tzv. systém bag-in-box.). tento vak absolutně neprodyšný a neuvolňuje z povrchu žádné sloučeniny. při čepování vůbec nepřichází do kontaktu se vzduchem, ani stěnou tanku, což pozitivně ovlivňuje kvalitu trvanlivost piva. čepuje s použitím vzduchových kompresorů vybavených filtry ven dostává tlakem vzduchu na vnitřní vak. Z tanku lze rozvést až 4 nezávislých kohoutů. měření spotřeby piva provádí digitálním průtokovém zařízení.

Tanky, které jsou chlazeny na teplotu 8–10 °C, jsou umístěny v izolované místnosti – tankovně.
Je-li pivo dobře ošetřeno, pak není rozdíl v kvalitě nápoje z tanku nebo sudu. Zatímco tanky jsou z provozních důvodů výhodné pro provozovny s velkou výtočí, sudy jsou méně nákladné a svým menším objemem zase umožňují udržet kvalitu piva i tam, kde se ho tolik rychle nevypije.
Tankovny čepují nepasterizované pivo, jež má vždy ten správný říz, tzn. není přesycené, jak tomu občas bývá v případě čepování ze sudů.
Pro zachování kvality je proto nutné pivo z tanku vyčepovat co nejdříve. Nezbytnou podmínkou pro instalaci tankoven je tak určitá minimální týdenní výtoč. Ideální množství pro velké pivní tanky (objem 10 hl) je 20 hl týdně a pro malé pivní tanky (objem 5 hl) týdně 10 hl. Cena tankovny je různá dle instalace, v zásadě se ale pohybuje v rozmezí 650 – 800 tis za tankovnu.
Zásobování těchto pivních tanků probíhá prostřednictvím speciálních cisternových nákladních automobilů. Cisterny jsou vybavené oddělenými komorami o objemu 20 a 30 hl.

Úplně první moderní tanky v ČR instalovali pivovarští odborníci z Velkých Popovic v roce 1994 v restauraci Letenský zámeček v Praze. Tehdy tak předběhli svou plzeňskou konkurenci, aby se o několik let později mohli o zkušenosti podělit už v jedné firmě.

Nikde jinde v Evropě, a zřejmě ani na světě, nedosahují tankovny takového rozšíření a propracovanosti jako v ČR. Nahrává tomu role piva jako národního nápoje a také skutečnost, že v naší vlasti je zvykem mít na čepu jednu či jen několik málo značek piva.

Tankovny umístěné za skleněnou stěnou jsou rovněž zajímavým zpestřením interiéru pivnice (v Praze např. U Zeleného stromu, v Bredovském dvoře, v Malostranské pivnici či v Kanadské pivnici ve Zlíně). Některé pivnice si dobře uvědomují konkurenční výhodu, kterou jim tankovny přinášejí v podobě prvotřídně ošetřeného piva, a samy o tom své hosty informují.