Off-line rozhovor: Minipivovar Dejf Studénka

Panský pivovar ve Studénce fungoval do konce 18 .století, poté byl přestavěn na na palírnu lihu. Na pivní mapu se město vrátilo v roce 2017, kdy byl oficiálně zprovozněn pivovárek jménem Dejf.
Pivovarský portál www.pivovary.info s provozovatelem a sládkem Davidem Hanzelkou udělal v roce 2017 krátký off-line rozhovor:

Čtěte také:  Setkání s minipivovary - Mazák, Křikloun

• Jaký byl váš podnět k úmyslu začít vařit vlastní pivo ?
Zkusit si vyrobit vlastní pivo, šité mi samotnému na míru ;). A také v době, kdy jsem doma začínal, bylo svrchně kvašených piv na trhu žalostně málo. Pokud jste si tedy chtěli dát dobře nachmelený, voňavý „ejl“…museli jste si ho prostě uvařit.

Jak to bylo s výběrem lokality pro umístění technologie ?
To bylo vlastně jasné, měli jsme nevyužitý prostor, kde původně býval obchod. Musel se sice přestavět, aby vyhovoval provozu pivovaru, ale byla to nejlevnější varianta a to bylo důležité.

Můžete popsat svou technologii ?
Technologie se skládá z 250 l nerezové varny a scezovačky, dále dvou 500 l spilek a tří 500 l tanků. Jsou to vlastně jen o něco větší hrnce, takže to z původních 60 litrů nebyl velký skok :).

Jaké byly hlavní úskalí a překážky na cestě k oficiálnímu zprovoznění pivovaru ?
Především legislativa, to je boj s větrnými mlýny a systém je opravdu dokonalý mlýnek na lidi. Pokud máte smůlu na úředníky, jste v pasti.
Ale těžkých chvil bylo samozřejmě víc, třeba při kopání odpadů nebo uvádění technologie do provozu.

Jak byste definovali odlišnosti od jiných pivovarů ?
Já myslím, že minipivovary jsou spíš na jedné lodi, lišíme se hlavně od velkých pivovarů. Chceme všichni nabízet osobitá piva s charakterem a zpestřit trh, kde převládá uniformní europivo. Já osobně chci jít cestou chuťově bohatých piv společně se zajímavým designem.

Na oficiálně internetové prezentaci uvádíte, že se chystáte vařit výhradně piva svrchně kvašená, o spodně kvašených, třeba typu pils, tedy vůbec neuvažujete ?
O vaření ležáků zatím opravdu neuvažuji, kapacita pivovaru je na to příliš malá.

Plánujete nějaký základní pravidelný sortiment nebo výhradně originály ?
Nerad bych se připravil o tu zábavu tvořit stále nové chuťové variace, takže budu nabídku obměňovat, ale samozřejmě se k některým budu i vracet. Už teď je v tanku druhá várka Atomico IPA, které mělo velký úspěch.

V areálu, kde sídlí technologie, není výčep, uvažujete do budoucna o vlastním restauračním zázemí ?
To bohužel ne, kapacita je zcela využita, pro hospůdku není místo. Ale třeba někdy v budoucnu v nějakém větším prostoru…

Nezbývá než popřát, ať pivo chutná !