Panský pivovar a minipivovar v Paskově

Městečko Paskov naleznete několik kilometrů jižně od Ostravy. I zde byla obnovena pradávná pivovarská tradice.
Městečko Paskov naleznete několik kilometrů jižně od Ostravy. Ohraničuje ho řeka Ostravice, unášející vody z hřebenů beskydských hor směrem k moravskoslezské metropoli, a frekventovaná silnice dálničního typu, unášející tisíce aut stejným a opačným směrem. Na severu pak tvoří hranici obce areál uzavřeného černouhelného dolu včetně novodobé haldy hlušiny, jižně se rozkládá továrna na zpracování dřeva.

Když si odmyslíte průmyslem přeměněnou krajinu vůkol, Paskov je vcelku příjemné místo pro život. Okouknete zde rekonstruovaný zámek s parkem a několik historických budov na březích protékající říčky Olešné.

Zámky většinou stávaly v obcích jako centra panství. A v sídlech panství vedle zámku často fungoval i pivovar. Tak tomu bylo i v Paskově.

V kronice Paskova je první zmínka o pivovaru a panské hospodě z roku 1525. Nezpochybnitelná informace o Panském pivovaru v Paskově se však v písemnostech objevuje až později, a to v roce 1537, kdy paskovské panství držel Jan z Kadaně.

Výnosy z pivovaru notně přispívaly do panské pokladny, neboť obce panství (Hrabová, Hrabůvka, Nová Bělá, Krmelín a Žabeň) měly povinnost odběru piva.

V 17. století se pak v Paskově začal pěstovat chmel kolem mlýnského náhonu v místě zvaném Štěpnice.

Později byl areál pivovaru několikrát přestavován a modernizován (např. roku 1717).

Dne 5. dubna 1880 byly budovy pivovaru v sousedství zámeckého areálu poničeny rozsáhlým požárem. Následně byl objekt rekonstruován a modernizován. V roce 1894 byla k budově pivovaru přistavěna sladovna. Provoz byl pronajímán.

O konci 19.století lze psát jako o zlaté éře paskovského pivovaru. Výstav piva dosáhl v hospodářském roce 1898/99 téměř 13 tisíc hektolitrů. V pivovaru se tehdy vařilo pivo pod značkou „A la Pils“. Tato značka se nakonec stala předmětem soudního sporu mezi plzeňským Měšťanským pivovarem a majitelem paskovského velkostatku. Soud skončil vítězstvím paskovského pivovaru, kterému bylo s ohledem na vynikající vlastnosti piva ponecháno právo značku „A la Pils“ používat.

Po otevření trhu s pivem a vzniku nových průmyslových pivovarů se v Paskově potýkali se značnou konkurencí, zejména ostravských velkopodniků. S novým stoletím přišel pokles odbytu chmelového moku. Posledním majitelem funkčního pivovaru byl Günther hrabě Stolberg-Stolberg ml.

V Paskově se chmelový mok naposledy vařil v roce 1913. Roku 1927 byl areál odprodán konkurenčnímu pivovaru v Moravské Ostravě. Ten paskovský pivovar přeměnil na sklady a sýpku. V roce 1955 proběhla demolice budov pivovaru a výstavba nového bytového domu na jejich místě. Objekt sladovny byl využíván jako sýpka.

Až do roku 2009 byly pozůstalé budovy bývalé sladovny nevyužívány a chátraly. Poté započala částečná rekonstrukce za účelem sídla soukromé společnosti.

Na konci roku 2017 byla budova skladů v místech bývalého pivovaru odkoupena současným majitelem, který zde plánoval založit pivovar. Až později se noví vlastníci dozvěděli, že po více než 105 letech se snaží obnovit vaření piva v místech, kde již chmelový mok vznikal.

S rekonstrukcí prostor začali v lednu 2018. Museli řešit různé problémy s dodacími lhůtami technologie a potom i požadavky úřadů. Kvůli tomu se termín dokončení stále prodlužoval.

Oficiální premiéra nového paskovského piva proběhla na tradiční předpouťové zábavě dne 10. 8. 2019 v přilehlém Zámeckém parku. Široké veřejnosti bylo představeno pivo Borloch 12,5°. Název znamená „prvotní výkop šachty“. Snažili se odkázat na hornickou minulost města. Šlo o spodně kvašený polotmavý ležák (alk.: 5,2 %, EPM: 12,5 %, hořkost: 29 IBU, chmely: Sládek, ŽPČ). V září 2019 v paskovských tancích uzrálo další pivo – Obecní desítka. I druhým pivem navázali na svou minulost. Tento název se totiž pro 10° pivo v Paskově historicky užíval. Jde o spodně kvašené světlé výčepní (alk.: 4,2 %, EPM: 10 %, hořkost: 28 IBU, chmely: Sládek, ŽPČ). Dne 1. 10. 2019 uvařili černé pivo Perkajst 13%. “Perkajst” pochází opět z hornické hantýrky a jedná se o jiný název pro permoníka neboli důlního démona.

Perkajst měl premiéru na dni otevřených dveří dne 16. 11. 2019. Jde o spodně kvašené tmavé silné. (alk.: 6 %, EPM: 13 %, hořkost: 31 IBU, chmely: Sládek, ŽPČ, Kazbek).

Za obnovou výroby piva v městečku mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem stojí rodina Burešových.

Sen o zřízení vlastního pivovaru měli již dávno. Reálnější obrysy ovšem začal dostávat poté, co na Nádražní ulici v Paskově na okraji severovýchodní části zámeckého areálu objevili opuštěný průmyslový areál.

Objekt navenek působí nenápadně, ale uvnitř skrývá prostorné místnosti s vysokými klenbovými stropy. Zde nainstalovali kompletní pivovarskou technologii. Varna má kapacitu tisíc litrů a každý z osmi ležáckých tanků pojme dva tisíce litrů piva.

Vařit chtějí stabilně čtyři druhy piva, především klasické ležáky, a k tomu během roku sezónní speciály.

Sládkem je nejstarší z rodiny Burešů. Pan Zbyněk si doplnil vzdělání i praxi v pivovarské škole, aby rozšířil své zkušenosti z domácího vaření.

Stále ještě probíhají práce na zbylých částech budovy, ve kterých by chtěl majitel časem vytvořit restauraci, pivní lázně a penzion.

Zdroje:
hrady.cz
www.pivovarpaskov.cz
Zbyněk Likovský: Pivovary československého území 1901-19
www.patriotmagazin.cz/jenom-to-spustit-do-obnovy-pivovaru-v-paskove-se-dala-cela-rodina